Xnwka4sj5dk7t2fhpk6c

Hur upplevs MS-symtom?

Nyheter   •   Sep 16, 2016 15:20 CEST

En mycket låg fåtölj, två tunga kaffekoppar och ett tangentbord som skriver fel. Det var delar av den rekvisita Merck använde för att beskriva symtom på MS under kongressen ECTRIMS (European committee for treatment and research in multiple sclerosis).

Media no image

Godkänd ansökan för Cladribinetabletter vid Multipel skleros

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2016 14:17 CEST

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt marknadsansökan gällande Cladribine, en tablettbehandling för skovvis förlöpande multipel skleros (MS).

Marknadsansökan baseras på tre fas III-studier, CLARITY, CLARITY EXTENSION and ORACLE MS samt en fas II-studie, ONWARD. Samtliga studier visar att Cladribinetabletter signifikant reducerar graden av återfall, risk för funktionsnedsättning samt utveckling av nya MS-lesioner (som upptäckts genom magnetröntgen) jämfört med placebo hos personer med skovvis förlöpande MS.[1][2][3][4][5] Ansökan innehåller även uppföljningsdata från prospektivregistret PREMIERE (med över 10 000 patientår registrerade) där vissa patienter har mer än åtta år av uppföljning.[6]

–Även om det idag finns flera behandlingar för skovvis förlöpande MS på marknaden, finns det fortfarande behov av ytterligare behandlingsalternativ beträffande dosering, säkerhet samt effekt över tid. Cladribinetabletter, kommer vara en behandling unik i sitt slag, framförallt med avseende på dosering och bli ett viktigt behandlingsalternativ för personer med skovvis förlöpande MS, under förutsättning att det får ett godkännande, säger Ingela Hallberg, Nordic Medical Director vid Merck .

Om Cladribine
Cladribinetabletter är en oral småmolekylär prodrug som selektivt och periodiskt riktar in sig på lymfocyter som tros ha en väsentlig roll under den patologiska processen vid MS. Cladribinetabletter är för närvarande under klinisk prövning och är ännu inte godkänt i USA, Kanada och Europa.

Om multipel skleros
Multipel skleros, MS, är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet och är den vanligaste neurologiska sjukdomen hos unga vuxna. Idag lever cirka 20 000 svenskar med MS. Dubbelt så många kvinnor som män har MS. [7] MS kan ge många olika besvär men det är vanligast att sjukdomen börjar med synnervsinflammation, domningar eller stickningar i armar och ben, ihållande trötthet samt svårigheter med gång och balans.[8]

För ytterligare information, kontakta:
Ingela Hallberg, Nordic Medical Director, Merck
ingela.hallberg@merckgroup.com
+ 46(0)704-204 500
+ 46 8 56244523

[1] A Placebo-Controlled Trial of Oral Cladribine for Relapsing Multiple Sclerosis. New England Journal of Medicine. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0902533 Accessed May 5, 2016.

[2] Safety and Efficacy of Oral Cladribine in Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: Results from the 96 Week Phase IIIb Extension Trial to the CLARITY Study (P07.119). Neurology. http://www.neurology.org/content/80/7_Supplement/P07.119.short?sid=f809adbd-a031-410b-97ad-fe26ccbee454 Accessed May 5, 2016.

[3] Effect of Oral Cladribine on Time to Conversion to Clinically Definite Multiple Sclerosis in Patients with a First Demyelinating Event (ORACLE MS): A Phase 3 Randomised Trial. Lancet Neurology. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24502830 Accessed May 5, 2016.

[4] A Phase 2 Study of Cladribine Add-on to Interferon-beta (IFN-beta) Therapy in Multiple Sclerosis (MS) Subjects With Active Disease (ONWARD). Clinical Trials. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00436826?term=cladribine&cond=%22Multiple+Sclerosis%22&rank=2 Accessed May 5, 2016.

[5] Efficacy of Cladribine Tablets as Add-On to IFN-beta Therapy in Patients with Active Relapsing MS: Final Results from the Phase II ONWARD Study. American Academy of Neurology 2016 Meeting Abstracts. http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4046/presentation/9728 Accessed May 10, 2016.

[6] Current and Emerging Therapies for the Treatment of Multiple Sclerosis: Focus on Cladribine. Journal of Central Nervous System Disease. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3619698/ Accessed June 14, 2016.

[7] https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Behandlings--rekommendationer/Behandlingsrekommendation---listan/Multipel-skleros-MS/

[8] http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=717

Merck  är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. http://www.merck.se/

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt marknadsansökan gällande Cladribine, en tablettbehandling för skovvis förlöpande multipel skleros (MS).

Läs vidare »
Tsp1amu72j7yonikr6zc

Självständig trots multipel skleros – då behövs utbildningsinsatser

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 09:00 CEST

Idag är det World MS Day och årets tema är självständighet. Vad krävs för att personer med multipel skleros (MS) ska känna sig självständiga? Merck har genomfört en kvalitativ undersökning där det framkommer att trots att neurologer de senaste åren har kunnat erbjuda personer med MS effektivare behandlingar, så finns det utmaningar.

Dj1xjgweuknjyjqdg2ng

Merck lanserar ny version av Gonal-f® injektionsspenna

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2016 16:18 CET

• Merck, som är ledande inom fertilitetsbehandling, har fått EMA:s godkännande för sin avancerade, förfyllda injektionspenna GONAL-f® för enklare användning • Patienter, sjuksköterskor och läkare har bidragit till innovationen och förbättringen av en produkt som redan har hjälpt över två miljoner barn till världen1

Zsnolsf7qdl0a6phyqqi

Kortfilmer som kan öka kunskapen om MS

Nyheter   •   Nov 27, 2017 14:25 CET

För att på ett enkelt sätt illustrera vad som händer i kroppen vid MS och hur det är att leva med sjukdomen har Merck tagit fram några kortfilmer. Filmerna riktar sig till patienter och anhöriga samt till allmänheten.

Qbcwqfdcxu5x0dbhb37q

Patientens rättigheter i fokus

Nyheter   •   Nov 21, 2017 16:18 CET

Merck arbetar för att uppmärksamma MS-patienters rättigheter inom vården och har därför producerat två korta filmer som förklarar vad ett neuroteam är, något som finns med i de nationella riktlinjerna för MS-vård, samt patientlagen.

Amdrnjbnajb7omdqc7ab

Merck placerar sitt framtidslabb för digital hälsa i Sverige

Nyheter   •   Nov 21, 2017 15:51 CET

Merck väljer Sverige som bas för sin satsning på digital hälsa, M-Digital. – Vi tror att Sverige med sitt unika digitala ekosystem är helt rätt för den här satsningen. Målet är att hitta samarbeten med intressanta företag och att ta fram tjänster som gör skillnad för personer med kroniska sjukdomar och andra hälsorelaterade problem, säger Mats Berggren som är ansvarig för M-Digital.

Eacq9hdklh8m6gc4uynh

Lägenhetsvisning blev till film

Nyheter   •   Nov 21, 2017 15:35 CET

Under årets Almedalsvecka bjöd Merck in till en minst sagt ovanlig lägenhetsvisning där besökarna fick prova på hur vardagen kan kännas för en person med Multipel skleros, MS. Nu har visningen blivit till film (se länk nedan).

Media no image

Läkemedlet Mavenclad rekommenderas för behandling av högaktiv MS i brittiska riktlinjer för sjukvården

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 12:36 CET

Läkemedlet Mavenclad, som nyligen godkändes av Europeiska kommissionen, rekommenderas nu för behandling av skovvis förlöpande och högaktiv Multipel skleros (MS) i brittiska riktlinjer för hälso- och sjukvården. Dessa riktlinjer tas fram av en oberoende myndighet, NICE, enligt ett förfarande som är likt det svenska. Den brittiska rekommendationen kommer endast två månader efter läkemedlets godkännande, vilket är den snabbast möjliga tidsramen.[1] Mavenclad tas i tablettform under högst 20 dagar fördelade under två års tid och har effekt upp till fyra år efter behandling.

Den brittiska myndigheten NICE, National Institute for Health and Clinical Excellence, tar precis som svenska Socialstyrelsen fram riktlinjer med rekommendationer om behandlingar som av oberoende experter anses ha effekt och vara användbara inom sjukvården. Nu har NICE presenterat sin bedömning av läkemedlet Mavenclad.[2] Läkemedlet rekommenderas vid behandling av MS i dessa fall:

  • Om patienten har skovvis förlöpande MS med snabb sjukdomsutveckling, vilket definieras som förekomst av minst två skov under föregående år där en MR-undersökning av hjärnan visar att sjukdomen är aktiv.
  • Om patienten har skovvis förlöpande MS som inte har svarat tillräckligt väl på annan behandling, vilket definieras som att minst ett skov har förekommit under föregående år samtidigt som en MR-bild påvisar sjukdomsaktivitet.

    -Vi gläds åt att NICE och dess bedömningskommitté har tagit det här beslutet. Det här är ett viktigt steg för att så snabbt som möjligt göra Mavenclad tillgängligt för patienter med MS i England, Wales och Nordirland. Att NICE har gjort den här bedömningen så skyndsamt visar att Mavenclad är ett värdefullt, kostnadseffektivt och innovativt bidrag till de behandlingar som finns att tillgå vid MS, säger Marie Nilsson, Head of Market Access COE vid Merck.

NICE är en brittisk myndighet vars förfarande för att ta fram behandlingsriktlinjer till sjukvården påminner om det svenska. I båda länderna är det oberoende myndigheter som med stöd av experter går igenom vetenskaplig litteratur för att formulera en gemensam bedömning. NICE rekommendationer syftar till att identifiera de nya läkemedel, medicinteknik och diagnosmetoder som är mest effektiva, ur både kliniskt och kostnadseffektivt perspektiv.

- Mavenclad i tablettform ger personer med MS en klinisk effekt i upp till fyra år efter 20 dagars behandling fördelat över två år. Att NICE så snabbt har beslutat att rekommendera läkemedlet saknar motstycke inom MS-sjukvården och det visar vilket stort tillskott den här behandlingen är. Mavenclad är lätt att använda, kräver låg övervakning och innebär en låg behandlingsbörda för både patienten och sjukvården. Denna kortvariga tablettbehandling kan frigöra betydande och viktiga resurser inom sjukvården, säger Gavin Giovannoni, professor i neurologi vid Blizard Institute i London, som lett två stora studier kring Mavenclad, Clarity och Clarity Extension.

Den Europeiska kommissionen godkände i augusti 2017 läkemedlet Mavenclad 10 mg i tablettform för behandling av högaktiv skovvis förlöpande MS i 28 länder inom EU och dessutom i Norge, Lichtenstein och Island. Mavenclad är den första behandlingen mot MS som tas i tablettform under högst 20 dagar och som samtidigt visar effekt upp till fyra år.

Mavenclad finns i dag tillgängligt för förskrivning i Tyskland och Storbritannien. Läkemedelsbolaget Merck, som marknadsför Mavenclad, kommer att ansöka om marknadsgodkännande i fler länder, bland annat USA.

Om Mavenclad

Mavenclad är godkänd i Europeiska unionen för behandling av högaktiv skovvis MS.

Mavenclad är en småmolekylär prodrog som selektivt påverkar lymfocyter vilka tros ha en väsentlig roll i den patologiska processen vid MS. Mavenclad är för närvarande under klinisk utvärdering och produkten är ännu inte godkänd i USA eller Kanada.

Om Multipel skleros (MS)

Multipel skleros, MS, är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet och den vanligaste neurologiska sjukdomen hos unga vuxna. Fortlöpande skovvis MS är den vanligaste formen av MS. Runt 85% av de som har MS har denna form av sjukdomen. Vad som orsakar MS är inte kartlagt men man vet att kroppens immunförsvar attackerar myelinet som leder till att nervkopplingarna försämras. Det finns idag inget botemedel mot MS men det finns behandlingar som fördröjer utvecklingen av sjukdomen.

[1]MAVENCLAD® Summary of Product Characteristics. August 2017. Available at: https://www.medicines.org.uk/

[2]National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Final Appraisal Determination Cladribine Tablets for treating relapsing-remitting multiple sclerosis. 2017. Available at: https://www.nice.org.uk/

Merck  är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. http://www.merck.se/

Mavenclad rekommenderas nu för behandling av skovvis förlöpande och högaktiv MS i brittiska riktlinjer för hälso- och sjukvården. Den brittiska rekommendationen kommer endast två månader efter läkemedlets godkännande, vilket är den snabbast möjliga tidsramen. Mavenclad tas i tablettform under högst 20 dagar fördelade under två års tid och har effekt upp till fyra år efter behandling.

Läs vidare »
Media no image

Merck annonserar mottagare av pris för nyskapande och innovationer inom Multipel skleros

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 13:52 CEST

För femte året i rad delar Merck ut pris till olika forskningsprojekt. I år delar tre forskarlag på prispengarna för deras fokus på att kunna förutse och definiera olika karakteristiska gällande Multipel skleros (MS).

Det var under MS-kongressen ECTRIMS år 2012 som priset Grant for Multiple Sclerosis Innovation (GMSI) inrättades av Merck. Sedan dess har årligen upp till en miljon euro delats ut för att stötta forskare som söker viktiga svar inom MS. Redan nu är nästa års stipendium för 2018 utlyst.

I år fick Merck in 77 olika projekt från 25 olika länder. Tre forskarteam från Kanada, Portugal och USA var de som blev utvalda. De vinnande bidragen exemplifierar nyskapande och lovande innovationer inom artificiell intelligens, ökade möjligheter gällande diagnos av MS, samt även sofistikerad övervakning av sjukdomsprogression. Områden som kan stötta patienter med MS och deras anhöriga så att de kan leva ett så normalt liv som möjligt.

Projekten och pristagarna är:

  • Immunosenescence as a predictor of MS progression: Professor Catherine Larochelle och Professor Nathalie Arbour, Department of Neurosciences, Université de Montréal, Montréal, Canada
  • Targeting multiple sclerosis immune- and psycho-pathophysiology by modulation of neuroinflammation; development of the S100B knockout model studies: Professor Adelaide Fernandes, Faculty of Pharmacy, University of Lisbon, Portugal
  • Defining Spatial Pattern and Surface Characteristics of Multiple Sclerosis and Non-Specific White Matter Lesions via 3-Dimensional Analysis and Machine Learning: Professor Darin Okuda, Department of Neurology & Neurotherapeutics, UT Southwestern Medical Center, Dallas, Texas.

Merck arbetar för att genom innovativ vetenskap förbättra livet för patienter som lever med svåra sjukdomar. Priset ger forskningsprojekt som är i ett tidigt stadium en möjlighet att öka möjligheterna till att förutspå, diagnostisera, behandla och följa upp de som är drabbade av MS.

Här kan du hitta mer information om GMSI:

www.grantformultiplesclerosisinnovation.org.

Merck har även fler innovationspriser. Läs gärna om dessa här: https://www.merckgroup.com/en/research/open-innovation/grants-and-awards.html

Om Multipel skleros (MS)

Multipel skleros, MS, är ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd i centrala nervsystemet och den vanligaste neurologiska sjukdomen hos unga vuxna. Fortlöpande skovvis MS är den vanligaste formen av MS. Runt 85% av de som har MS har denna form av sjukdomen. Vad som orsakar MS är inte kartlagt men man vet att kroppens immunförsvar attackerar myelinet som leder till att nervkopplingarna försämras. Det finns idag inget botemedel mot MS men det finns behandlingar som fördröjer utvecklingen av sjukdomen.

Merck  är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. http://www.merck.se/

För femte året i rad delar Merck ut pris till olika forskningsprojekt. I år delar tre forskarlag på prispengarna för deras fokus på att kunna förutse och definiera olika karakteristiska gällande Multipel skleros (MS).

Läs vidare »

Om Merck

Merck är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring.

Adress

Länkar