Skip to main content

Merck Serono tar en ledande roll inom det labbtekniska fertilitetsområdet och undertecknar ett internationellt samarbetsavtal med Genea Biomedx

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2015 14:20 CEST

  • Ett internationellt samarbete för att utvidga portföljen för Merck Serono inom området reproduktionsmedicin. De olika fertilitetsteknikerna är ett växande område, Merck Serono har som syfte att understödja, standardisera och förbättra fertilitetsresultaten
  • Merck får globala marknadsförings- och kommersialiseringsrättigheter till tre viktiga innovativa tekniker, samt till utveckling av framtida produkter
  • Att investera i innovationer utöver läkemedel anses i nuläget vara en nyckelfaktor för att förbättra resultaten 

Darmstadt, Tyskland, den 28 maj 2015 – Merck är ett ledande företag inom området innovativa högteknologiska produkter av högsta kvalitet inom segmenten hälso- och sjukvård, life science och performance material. I dag tillkännagav Merck ett globalt samarbetsavtal med ett australiensiskt företag som är ledande inom olika fertilitetstekniker, Genea Biomedx. Företaget arbetar intensivt med att utveckla kunskapen inom reproduktionsteknologi framåt för att kunna hjälpa barnlösa par som vill få möjlighet att bilda familj. Merck Serono är internationellt marknadsledande med läkemedel för assisterad befruktning. I och med det aktuella samarbetet får Merck Serono internationella marknadsförings- och kommersialiseringsrättigheter till Genea Biomedx produktportfölj. Detta inbegriper de innovativa produktserierna Gavi, Geri och Gems som förväntas bli CE-märkta i Europa inom kort, samt gemensam utveckling av nya produkter.

Gavi kommer att bli världens första helt automatiserade vitrifieringsinstrument, inriktat på laboratorieprocessersom syftar till att minska potentiella fel och öka effektiviteten vid nedfrysning av embryon och i framtiden för oocyter (ägg). Geri är en inkubator för bordsplacering (så kallad Benchtop) försedd med en kamera som tar intervallfoton av embryona allt eftersom de utvecklas och har kammare som styrs individuellt för varje patient i syfte att minimera risken för att embryon i tidiga stadier utsätts för störande påverkan. Gems är den senaste generationen av Geneas odlingsmedier som möjliggör odling av embryon av högsta möjliga kvalitet.

Samarbetet är en del i företagets strategi för att tillhandahålla de bästa fertilitetslösningarna till kunderna och för att därigenom uppnå förbättrade behandlingsresultat. Med de globala rättigheterna till de här tre produktserierna och framtida produktutveckling stärker Merck Serono sin marknadsställning. Merck Serono kan erbjuda viktiga potentiellt resultatförbättrande tekniker för att understödja standardisering, automatisering och objektivitet. För att stärka ställningen ytterligare kommer Merck Serono att ha ett nära samarbete med Genea Biomedx för att gemensamt utveckla andra innovativa teknikprodukter och -tjänster, och har Bildat ett utvecklingsnav som kallas ”ARTworks” (ART står för ”Assisted Reproductive Technology”, eller assisterad reproduktivreproduktionsteknologi ) i syfte att skapa en gynnsam miljö för ytterligare patientförbättringar.

”Som en föregångare inom området reproduktiv hälsa arbetar vi ständigt med att utvidga vår produktportfölj för att tillföra innovativa vetenskapliga rön och tjänster till fertilitetsområdet”, förklarar Belén Garijo, medlem i Mercks styrelse och chef för hälso- och sjukvårdssegmentet. ”Det finns ett betydande behov av förbättrade tekniker vid fertilitetsbehandlingar, eftersom större delen av problemen vid användning av assisterad reproduktionsteknologi inte går att behandla med läkemedel. Den viktigaste prioriteringen för den fertilitetstekniska enheten vid Merck Serono är att förstärka vår fertilitetsportfölj utöver läkemedel och främja tekniska och tjänsterelaterade innovationer. Att ingå ett internationellt samarbete med Genea kommer även att göra det möjligt för Merck att introducera innovativa tekniker på marknaden för assisterad reproduktionsteknologi, med målet att förbättra resultaten genom hela in vitro-fertiliseringsprocessen ytterligare. Merck Serono arbetar hårt för att kunna hjälpa patienterna att förverkliga drömmen om att bilda familj.”

”Att föra forskningen kring fertilitetsbehandlingar framåt för att förbättra resultaten och andelen lyckade behandlingar av patienter över hela värden är Geneas uppdrag, och vi är glada över vårt avtal med Merck, som kommer att ge oss stöd i det fortsatta arbetet med att förverkliga det här målet”, säger Tomas Stojanov, VD för Genea. ”Lanseringen av tre produkter, Gems, Gavi and Geri, är bara början på ett unikt samarbete mellan våra två företag som kommer att leda till att innovativa, högteknologiska produkter och kunskaper förs ut till fertilitetskliniker världen över.”

Det här samarbetet visar tydligt på föresatsen hos båda företagen att förbättra de fertilitetsbehandlingar som erbjuds i dag. Både Merck Serono och Genea Biomedx har arbetat länge med fertilitetsbehandlingar och kommer att bygga på de här samlade erfarenheterna när man forskar fram och utvecklar nya, innovativa fertilitetstekniker. Samarbetet inleds den 1 maj 2015. Ingen ekonomisk detaljinformation om avtalet kommer att lämnas ut.

Om Genea Biomedx

Genea Biomedx tar fram och tillverkar praktiska, tillgängliga och exakta fertilitetstekniker som bidrar till att standardisera och automatisera fertilitetsbehandlingarna. Företagets unika relation med Genea Fertility innebär att Genea Biomedx är en tillverkare som verkligen ser saker och ting från kundens perspektiv. Tack vare detta har Genea Biomedx utvecklat världens första automatiska vitrifieringsinstrument, och andra mycket avancerade projekt befinner sig nu i produktutvecklingsfasen.

Om Gavi, Geri och Gems

  • Gavi kommer att bli marknadens första automatiserade vitrifieringsinstrument. Vitrifiering är en process som används vid IVF (in vitro-fertilisering) för att bevara mänskliga äggceller (oocyter) och embryon genom att kyla ned dem till temperaturer långt under noll grader. Gavi tar sig an processen på ett innovativt sätt genom att använda ett automatiserat och standardiserat protokoll vars syfte är att ge konsekventa resultat vid vitrifiering av blastocyster.
  • Geri är en inkubator för bordsplacering med inkubationskammare som styrs individuellt för varje patient, vilket minimerar risken för att embryon i tidiga stadier ska utsätts för störande påverkan. Inkubatorn har även en kamera som tar intervallfoton av embryona i takt med att de utvecklas.
  • Gems är den senaste generationen av Geneas odlingsmedier för odling av embryon.

Om Merck Serono

Vid Merck Serono bedrivs Mercks biofarmaceutiska verksamhet. Huvudkontoret ligger i tyska Darmstadt. Företaget erbjuder marknadsledande varumärken i 150 länder som hjälper patienter med cancer, multipel skleros, infertilitet, endokrina och metabola sjukdomar samt kardiovaskulära sjukdomar. I USA och Kanada driver EMD Serono ett separat inregistrerat dotterbolag till Merck Serono.
Merck Serono forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför receptbelagda läkemedel med både kemiskt och biologiskt ursprung för specialindikationer. Vi arbetar ständigt på att leverera nya behandlingsformer inom våra huvudsakliga fokusområden neurologi, onkologi, immunonkologi och immunologi.
Mer information finns på www.merckserono.com.

Alla pressmeddelanden från Merck distribueras via e-post samtidigt som de blir tillgängliga på Mercks webbplats. Gå till www.merckgroup.com/subscribe för att anmäla dig online, ändra ditt urval eller avsluta tjänsten.

Merck är ett ledande företag inom framställningen av innovativa och högkvalitativa högteknologiska produkter för segmenten hälso- och sjukvård, biovetenskap samt högpresterande material. Företaget har sex verksamhetsgrenar: Merck Serono, Consumer Health, Allergopharma, Biosimilars, Merck Millipore och Performance Materials, och genererade en omsättning på runt 11,3 miljarder euro under 2014. Omkring 39 000 medarbetare vid Merck i 66 länder arbetar på att förbättra livskvaliteten för patienterna, bidra till kundernas framgångar och hjälpa till att möta globala utmaningar. Merck är världens äldsta läkemedels- och kemibolag – ända sedan 1668 har företaget stått för innovationer, framgångsrikt företagande och ett ansvarsfullt entreprenörskap. Med ett innehav på cirka 70 % har den familj som grundade företaget förblivit majoritetsägare ända fram till i dag. Merck i tyska Darmstadt innehar de internationella rättigheterna till namnet och varumärket Merck. De enda undantagen är Kanada och USA, där företaget är verksamt under namnen EMD Serono, EMD Millipore och EMD Performance Materials.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.