Skip to main content

Ny analys visar på signifikant minskade skador på hjärnan hos patienter med MS

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 10:28 CET

I en post hoc analys av fas 3-studien CLARITY visades en statistisk signifikant minskning av skador på hjärnan hos patienter med skovvis förlöpande Multipel skleros (MS) som fick cladribinetabletter jämfört med placebo. Studien pågick i två år. Resultaten publicerades nyligen i Multiple Sclerosis Journal (http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1352458517690269).

Förutom att analysen visade en minskning av skador på hjärnan vid behandling med cladribinetabletter observerades också att patienter med låga värden av hjärnskador var de som med största sannolikhet hade en lägre grad av funktionsnedsättning. Detta stödjer befintliga rön att ökad hjärnvolymförlust med tiden är förknippat med sämre kliniska resultat, såsom ökad funktionsnedsättning och kognitiv försämring hos patienter med MS.

Analysen utvärderade cladribinetabletters effekt på hjärnans volym (brain volume loss, BVL) vid skovvis MS där man konstaterat funktionsnedsättning hos 77,3 procent av patienterna. Analysen visade att hos de patienter som fick cladribinetabletter 3.5 mg/kg (–0.56%±0.68, p=0.010, n=336) och 5.25 mg/kg (–0.57%±0.72, p=0.019, n=351) var förlusten av hjärnvolym signifikant mindre jämfört med patienterna i placebogruppen (–0.70%±0.79, n=338). Risken för funktionsnedsättning var också signifikant lägre hos de patienter som fick cladribinetabletter 3.5 mg/kg (HR 0.63, 95% CI 0.438, 0.894; p=0.010) och 5.25 mg/kg (HR 0.58, 95% CI 0.406, 0.833; p=0.003) jämfört med de som fick placebo.

  • Det är intressanta resultat eftersom det visar på sambandet mellan grad av skador på hjärnan och försämring avseende funktionsnedsättning. Färre skov minskar graden av funktionsnedsättning hos patienter med skovvis förlöpande MS, konstaterar Professor Tomas Olsson, Karolinska Institutet.

Efter justering i behandlingsgruppen kunde man se att andelen procentuell minskning av hjärnvolym per år visade en signifikant korrelation med en kumulativ sannolikhet för progredierande funktionsnedsättning i den totala studiepopulationen (HR 0.67, 95% CI 0.571, 0.787; p<0.0001).


Om CLARITY studien

CLARITY studien är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som pågick under två år. Resultaten från studien finns även publicerade i New England Journal of Medicine (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0902533).

Om Multipel skleros
Multipel skleros, MS, är en kronisk autoimmun sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet, vilket innefattar hjärnan och ryggmärgen. Det är en sjukdom där immunsystemet av okänd anledning angriper den egna nervvävnaden vilket resulterar i återkommande inflammationer och ärrvävnad på nervtrådarna.

Idag lever omkring 20 000 personer med MS i Sverige och varje år insjuknar cirka 1 000 personer. De flesta är mellan 20 och 40 år när de får sin diagnos, men sjukdomen kan drabba alla människor i alla åldrar. En överhängande majoritet, dubbelt så många, av de som drabbas av sjukdomen är kvinnor.

Om CladribineCladribinetabletter är en oral småmolekylär prodrug som selektivt och periodiskt riktar in sig på lymfocyter som tros ha en väsentlig roll under den patologiska processen vid MS. Cladribinetabletter är för närvarande under klinisk prövning och är ännu inte godkänt i USA, Kanada och Europa.

Merck  är ett ledande läkemedelsföretag inom cancerbehandling, multipel skleros och hormonstimulerande medel för fertilitet. Merck ägnar sig åt innovativ forskning, inriktad på att upptäcka, utveckla, tillverka och marknadsföra små molekyler eller biologiska läkemedel för att hjälpa patienter på områden där det finns stora behov för förbättring. http://www.merck.se/

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.