Igke28x5eji6bpkeibih

Pressinbjudan: Miljöpartiet i Skåne lanserar sitt valmanifest

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 08:13 CEST

Media hälsas välkomna till lanseringen av Miljöpartiet i Skånes valmanifest. Vi presenterar vilka frågor vi prioriterar i Region Skåne under nästa mandatperiod.

Xoltaf4afuhl7hzhfih7

Val 2018: Miljöpartiet i Skåne har valt toppkandidater till regionen

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2018 17:32 CET

Regionlistorna för Miljöpartiet är klara. Under söndagen höll Miljöpartiet i Skåne valkonferens i Hässleholm. De fyra toppkandidaterna till regionfullmäktige är desamma på samtliga sex listor.

C4jwljjwcikciovus0cc

Val 2018: Miljöpartiet i Skåne har valt toppkandidater till riksdagen

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2017 17:09 CET

Miljöpartiet de gröna i Skåne har under söndagen haft valkonferens på rådhuset i Kristianstad för att besluta om partiets kandidater till riksdagen.

Wbh9gza0rpswggpd4hoz

​​​Plasten oroar 8 av 10 skåningar

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 08:22 CET

Mängden plast i vår vardag oroar majoriteten av de boende i Region Skåne. Det visar en ny opinionsundersökning. Där framgår att 8 av 10 skåningar oroas av plastanvändningen.

Qeqzyolit8bxfajc2anm

Val 2018: Miljöpartiet i Skåne presenterar förslag på riksdagslistor

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 10:38 CET

Miljöpartiet de gröna i Skånes valberedning med ansvar för att bereda listor inför valet 2018 presenterar nu sitt förslag på riksdagslistor. Beslut om listorna fattas på en valkonferens den 10 december. Beredningen har pågått under hösten. Valberedningens förslag skickades till alla medlemmar i Skånedistriktet under torsdagen. Listan för Malmö kommun har beretts av MP Malmös valberedning.

Media no image

Stöd till biogas välkomnas av Miljöpartiet i Region Skåne

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2018 09:07 CEST

Regeringens besked om en förstärkning av stödet med ytterligare 270 miljoner kronor, utöver dagens 60 miljoner kronor under innevarande år, välkomnas av ledande miljöpartister i Region Skåne. Skåne är en ledande biogasregion och utgör en femtedel av den totala svenska produktionen. Många skånska aktörer har kämpat för den förstärkning som regeringen nu levererar.

Region Skånes mål är att hela Skåne ska vara klimatneutralt och fossilbränslefritt år 2030. För att nå målet samarbetar Region Skåne med kommuner, länsstyrelsen, företag och ideella organisationer. En viktig del av omställningen till ett hållbart Skåne handlar om att öka produktionen och användningen av biogas. Biogasen är förnybar, del av den cirkulära ekonomin och bidrar till ett starkare skånskt näringsliv. Region Skåne leder arbetet med Skånes färdplan för biogas som är en avsiktsförklaring som undertecknats av närmare 70 aktörer i Skåne för att gemensamt främja produktion, distribution och användning av biogas. En viktig del av Region Skånes arbete är att påverka den nationella nivån för att både lösa den kortsiktiga fortlevnaden för den skånska biogasen och hitta långsiktiga spelregler som främjar biogasens konkurrenskraft.

Miljöpartiet i Region Skåne prioriterar biogasfrågan. Bland annat har ansvarigt regionsråd Mätta Ivarsson uppmärksammat frågan på ett riksdagsseminarium och i Almedalen. Tillsammans med företrädare för sju andra regioner har Ivarsson skickat brev till regeringen där det efterfrågas att stödet till biogasen utvecklas. Regeringens besked om en förstärkning av stödet med ytterligare 270 miljoner kronor, från dagens 60 miljoner kronor, under innevarande år välkomnas av ledande miljöpartister i Region Skåne.

Bidrar till klimatomställningen
– Äntligen! Många aktörer från Skåne har kämpat för att få till ett liknande stöd. Regeringens förslag ligger helt i linje med vad vi från Skånes färdplan för biogas har efterfrågat i form av omedelbara åtgärder. Detta stärker de skånska biogasproducenternas konkurrenskraft på den internationella marknaden, säger Mätta Ivarsson (MP), regionråd och ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

– Denna satsning är viktig för Skånes utveckling och möjlighet att bli ledande i klimatomställningen, samtidigt som jag hoppas att det säkrar befintliga biogasanläggningar och ger kraft till nya, säger Anders Åkesson (MP), gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och riksdagskandidat.

För mer information, kontakta:
Mätta Ivarsson, regionråd, telefon 072 - 552 51 08
Anders Åkesson, regionråd, telefon 044 - 309 32 86

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida

Regeringens besked om en förstärkning av stödet med ytterligare 270 miljoner kronor, utöver dagens 60 miljoner kronor under innevarande år, välkomnas av ledande miljöpartister i Region Skåne. Skåne är en ledande biogasregion och utgör en femtedel av den totala svenska produktionen. Många skånska aktörer har kämpat för den förstärkning som regeringen nu levererar.

Läs vidare »
Rahur0hrobrzojbqxd3l

Ploggapremiär med miljöministern i Skåne

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 10:26 CEST

Trenden att plogga – plocka skräp medan man joggar – sprider sig som en löpeld såväl i Sverige som utomlands. När initiativtagaren Erik Ahlström nästa helg ploggar i Skåne för första gången får han bland annat sällskap av miljöminister Karolina Skog (MP). Media hälsas välkommen.

Media no image

RÄTTELSE: Felaktigt pressmeddelande skickades söndag 11/2

Nyheter   •   Feb 11, 2018 18:08 CET

Pressmeddelandet med rubriken "Alliansen i Region Skåne stoppar 3000 jobb till Skåne" skickades av misstag ut från detta konto söndagen den 12 februari.

Vi ber alla att vänligen bortse från denna information då den inte är aktuell. 

Pressmeddelandet med rubriken "Alliansen i Region Skåne stoppar 3000 jobb till Skåne" skickades av misstag ut från detta konto söndagen den 12 februari. Vi ber alla att vänligen bortse från denna information då den inte är aktuell.

Läs vidare »
Media no image

”Spiken i kistan för trefiligt på E6”

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 12:04 CET

Det är inte aktuellt att bygga ut E6 till trefilig motorväg. Det slår Trafikverket fast i sin oberoende och omfattande studie som presenterades idag. ”Detta är sista spiken i kistan för en trefilig E6. Trafikverkets resultat var väntat och bekräftar Miljöpartiets bild”, säger regionråd Mätta Ivarsson (MP).

– Miljöpartiets linje har hela tiden varit att E6 inte ska byggas ut till trefilig motorväg genom Skåne. Pengarna bör istället satsas på järnväg. Nu bekräftar Trafikverkets gedigna åtgärdsvalsstudie att en utbyggnad varken är samhällsekonomiskt lönsam eller klimatsmart, säger Mätta Ivarsson, regionråd (MP).

Trafikverkets slutsatser innebär att ingen ny asfalt ska anläggas. Däremot förlängs några av- och påfarter enligt förslaget. Det kan även bli aktuellt att sänka hastigheten på vissa sträckor under rusningstid samt att smalna av filerna och göra tre filer i stället för två på vissa sträckor av existerande väg.

– Trafikverkets rapport är kanske tråkig läsning för Moderater och Sverigedemokrater, som gjort gemensam sak i detta. Nu är det rimligt att de skånska politiker, som vill fatta beslut baserade på faktisk kunskap, ansluter till den rödgröna linjen. Att snabbt ropa efter mer asfalt och fler filer är en populistisk, dyr och förenklad lösning på ett mer komplext problem, säger regionråd Mätta Ivarsson (MP).

Trafikverkets besked innebär att resurserna som ett motorvägsbygge hade kostat istället kan användas till andra satsningar såsom järnväg.

– Trafikverkets besked innebär att resurserna nu kan riktas till att rusta järnvägen istället för att rulla ut nya filer. Det är ett positivt besked för alla skåningar som varje dag är beroende av tåg för att ta sig till jobbet eller skolan. Från Miljöpartiets sida är vi glada, men inte förvånade.

Läs rapporten i sin helhet här.
Pressbilder på Mätta Ivarsson här.

För mer information, kontakta
Mätta Ivarsson, regionråd (MP) tel: 0725-525108

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida

Det är inte aktuellt att bygga ut E6 till trefilig motorväg. Det slår Trafikverket fast i sin oberoende och omfattande studie som presenterades idag. ”Detta är sista spiken i kistan för en trefilig E6. Trafikverkets resultat var väntat och bekräftar Miljöpartiets bild”, säger regionråd Mätta Ivarsson (MP).

Läs vidare »
Media no image

Miljöpartiet välkomnar snabb utbyggnad av höghastighetsjärnväg

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 13:18 CET

Sverige behöver höghastighetståg snabbt. Det konstaterar Sverigeförhandlingen i dag i sin slutrapport. Ett välkommet och nödvändigt förslag som på allvar innebär att tågen kan konkurrera med flyget, konstaterar Miljöpartiet de gröna Skåne.

Vid en presskonferens i dag överlämnade Sverigeförhandlingen sin slutrapport till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Samtidigt överlämnades de avtal som förhandlingen slutit med 20 kommuner och 6 regioner om förbättrad kollektivtrafik i våra storstäder, höghastighetsjärnväg mellan Malmö-Stockholm och Stockholm-Göteborg samt 285 400 nya bostäder i våra storstäder och längs den nya höghastighetsjärnvägen.

I slutrapporten står Sverigeförhandlingen fast vid sitt förslag att höghastighetsjärnvägen ska byggas för tåg som ska köra i 320 kilometer i timmen. Det innebär en restid på två och en halv timme på sträckan Stockholm-Malmö. Dessutom konstaterar Sverigeförhandlingen att utbyggnaden ska ske snabbt och båda sträckorna bör vara färdigställda runt 2035.

– Det är glädjande. Den höga hastigheten på 320 kilometer i timmen är avgörande för att skapa större arbetsmarknadsregioner och inte minst för att vi kraftigt ska kunna ersätta inrikesflyget på dessa sträckor. För Skånes del är också de regionala nyttorna oerhört viktiga. Med stärkt kapacitet kan vi köra tätare och en mer stabil regional trafik, alltså fler tåg men färre störningar, säger regionråd Mätta Ivarsson (MP).

De nya spåren minskar trycket på de gamla banorna och ökar punktligheten i hela systemet. De höga hastigheterna ökar också möjligheterna att bo och arbeta där man vill. Med större marknader får företag lättare att växa. Byggandet av höghastighetsjärnvägen ska finansieras via ett eget anslag genom lån i Riksgälden. Gröna obligationer är ett sätt att bidra till gröna investeringar och en hållbar finansmarknad. Sverigeförhandlingen föreslår därför att Riksgälden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att en del av upplåningen sker i form av gröna obligationer.

– Miljöpartiet delar Sverigeförhandlingens slutsats att de nya banorna ska finansieras utanför ordinarie plan så att en snabb utbyggnad möjliggörs. En lösning med gröna obligationer är ett intressant förslag. 2028 planeras tunneln under Fehmarn bält öppna och då öppnar helt nya möjligheter att nå ut i Europa med tåg för såväl gods som resenärer. Men som det ser ut nu har vi helt enkelt inte kapaciteten att dra nytta av detta. Södra stambanan genom Skåne är redan i dag fylld över sin kapacitet vilket vi dagligen ser konsekvenserna av med förseningar och inställda tåg, säger Mätta Ivarsson (MP).

Sverigeförhandlingen har även haft i uppdrag att ingå överenskommelser som förbättrar kollektivtrafiken och ökar bostadsbyggandet i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Skåne. Resultatet är en rekordstor satsning på hållbara städer som kan växa och utvecklas. Förhandlingarna har lett till avtal om utbyggd kollektivtrafik och cykelåtgärder till en total investeringskostnad på 38,4 miljarder kronor.

– Vi vet att de hotande klimatförändringarna gör att vi behöver ställa om vårt resande. Nu är det upp till bevis för vår generations politiker. Vi måste våga fatta de beslut som krävs för att bygga en framtid för våra barn och barnbarn. Jag vill påstå att beslutet om ny snabb utbyggnad av nya stambanor är ett sådant beslut, säger Mätta Ivarsson.

Ladda ner hela slutrapporten här: Infrastruktur och bostäder – ett gemensamt samhällsbygge.

Foto: Pressbilder på Mätta Ivarsson finns här.

För mer information, kontakta
Mätta Ivarsson, regionråd, telefon 072 - 552 51 08
Anders Åkesson, regionråd, telefon 044 - 309 32 86

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida

Sverige behöver höghastighetståg snabbt. Det konstaterar Sverigeförhandlingen i dag i sin slutrapport. Ett välkommet och nödvändigt förslag som på allvar innebär att tågen kan konkurrera med flyget, konstaterar Miljöpartiet de gröna Skåne.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • jepggvrpnnqyiekc.lyqarpsssrbonpfux@mp.bgse
  • 0725-99 95 09

Om Miljöpartiet de gröna i Skåne

Framtiden är grön

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne.
Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Adress

  • Miljöpartiet de gröna i Skåne
  • lilla fiskargatan 10
  • 22222 Lund
  • Sweden