Sdifebligbzqlohktz8g

Hållbarhetspris för yogamattor till studenter vid Malmö högskola

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 09:38 CEST

I helgen delade Miljöpartiet de gröna Skåne för andra gången ut sitt hållbarhetspris. Målet är att locka studenter att skriva om hållbarhetsmålen och att sprida inspiration om gröna lösningar.

Media no image

Ett hundratal miljöpartister laddar inför valet i Eslöv

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 10:22 CEST

Med knappt ett år kvar till valet samlas ett hundratal miljöpartister i Eslöv helgen den 23-34 september. Det är ett forum för debatt och diskussion för såväl politiker som medlemmar från kommuner och regionen. Gröna inspirationsdagar i Medborgarhuset arrangeras av Miljöpartiet Skåne.

– Med mindre än ett år kvar till valdagen är Gröna inspirationsdagar en viktig upptakt inför valet. Det här är ett tillfälle för skånska miljöpartister att tillsammans utbyta erfarenheter, planera inför valet och inspireras, säger Fredrik Hanell, ordförande i Miljöpartiet i Skåne.

Några av programpunkterna:

 • På lördagen klockan 11.00 håller utbildningsminister och språkrör Gustav Fridolin ett seminarium om skolan. Titeln är ”Så satsar vi på en jämlik skola där ingen lämnas efter”. Journalister får även möjlighet till individuella intervjuer med Fridolin. Se nedan.
 • Dolores Öhman, regionråd från Hässleholm och ordförande i beredningen för e-hälsa pratar på temat ”Så moderniserar vi hälso- och sjukvården.” Genom digitaliseringen förväntar vi oss bättre kvalitet patientsäkerhet och tillgänglighet.
 • Miljöpartiets partisekreterare Amanda Lind håller i ett seminarium om valupptakt och valfokus 2018 tillsammans med kommunikationschef Henrik Karlsson Svensson.
 • Maria Ferm, gruppledare i riksdagen och talesperson för migration och allas lika rätt håller seminarium om ”Migration och etablering”.
 • EU-parlamentarikern Linnea Engström håller ett seminarium om ”Klimaträttvisa – vägen framåt efter parisavtalet.” Linnea arbetar med den första rapporten någonsin om klimaträttvisa och feminism i EU-systemet, samt gender koordinator i miljöutskottet. Hon håller också ett seminarium med titeln ”Feminismpepp!” som handlar om hur politiker bemöter härskartekniker och hur man bemöter påhopp.
 • Nils Karlsson, kommunalråd i Malmö håller en inspirationsföreläsning om att nå ut som kommunpolitiker.
 • Det blir även ett seminarium arbete kring ungdomars psykiska hälsa. Det handlar om samarbetet kring PART, Preventivt arbete tillsammans och som berör barn i Helsingborg, Landskrona och Region Skåne. Regionråd Anders Åkesson med ansvar för primärvård, psykiatri och tandvård är en av deltagarna i samtalet.  

För fullständigt program klicka här.


Prisutdelning till uppsats om hållbarhet
För andra året delas MP Skånes Hållbarhetspris ut, till en uppsats som inspirerar till hållbara lösningar för att Skåne och världen ska uppnå något av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Vem som vinner priset på 7 500 kronor avslöjas på lördag eftermiddag. I år kom nio bidrag in till tävlingen.

Pressinbjudan att möta Gustav Fridolin
I samband med De gröna inspirationsdagarna finns lördagen den 23 september möjligheten för journalister att boka in intervjutid med språkrör och utbildningsministern Gustav Fridolin, klockan 10.00-10.30. Han svarar gärna på exempelvis frågor kring skola, klimat och miljö.

För intervjuer med Gustav Fridolin kontakta Agnetha Boström, 076-119 21 78. Presslegitimation krävs.

Vill du delta på annat sätt eller vill ha mer information om dagen, kontakta Anna-Karin Olsson, politisk sekreterare MP Region Skåne, 044-3093057.

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida

Med ett knappt år kvar till valet samlas ett hundratal miljöpartister i Eslöv helgen den 23-34 september. Det är ett forum för debatt och diskussion för såväl politiker som medlemmar från kommuner och regionen. Gröna inspirationsdagar i Medborgarhuset arrangeras av Miljöpartiet Skåne.

Läs vidare »
Media no image

Omvalda Skåningar i den gröna partistyrelsen

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 15:12 CEST

Miljöpartiets kongress i Linköping valde ny partistyrelse i helgen. Valberedningens förslag vann samlat gehör. Från skånskt håll har vi två stycken omvalda representanter: Anders Åkesson, 51 år, och Rasmus Ling, 33 år, båda från Malmö.

Anders Åkesson sitter i partistyrelsen sedan 2013 och är regionråd i det rödgröna styret i Region Skåne. Han är regionstyrelsens vice ordförande och har särskilt ansvar för primärvård, psykiatri och tandvård i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Jag är glad över att ha fått partiets förtroende ännu en gång. En viktig valrörelse väntar både för landet och för partiet. Klimatfrågan är viktigare än någonsin men frågorna om välfärden och vården står högt på dagordningen hos väljarna. Därför är jag glad att partistyrelsen behandlar en vårdpolitisk rapport i höst som jag jobbat med, säger Anders Åkesson.

Rasmus Ling sitter i partistyrelsen sedan 2016, är invald i riksdagen för Malmö kommuns valkrets och skattepolitisk talesperson inom riksdagsgruppen.

– Det är en ära att ha blivit omvald att fortsätta arbetet i partistyrelsen. Det kommande året kommer bli oerhört viktigt, inte minst arbetet med valmanifest till valet 2018, säger Rasmus Ling.

Kontakt:

Anders Åkesson (MP)
Regionråd och gruppledare i Region Skåne
0705-173286, 044-3093286

Rasmus Ling (MP)
Riksdagsledamot
0709-130816

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida

Miljöpartiets kongress i Linköping valde ny partistyrelse i helgen. Valberedningens förslag vann samlat gehör. Från skånskt håll har vi två stycken omvalda representanter: Anders Åkesson, 51 år, och Rasmus Ling, 33 år, båda från Malmö.

Läs vidare »
Xvdavvzifkh2nb7vxexn

Gröna Seniorer tar plats på kongressen

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2017 13:00 CEST

Miljöpartiet de Gröna håller kongress i Linköping den 26-28 maj och Gröna Seniorer har för första gången egna ombud och kommer därför att hålla ett språkrörstal.

Media no image

Gröna Seniorer i Skåne för ett grönt åldersperspektiv

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 16:18 CET

Miljöpartiet de gröna i Skånes vision är ett hållbart och demokratiskt samhälle som utvecklas inom naturens ramar och med hänsyn till alla världens människor och kommande generationer. Gröna Seniorer Skåne, som är Miljöpartiets seniorförbund, vill förändra samhället mot den visionen.

Sverige har en åldrande befolkning. Andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 procent mellan 2010 och 2050, enligt SCB:s befolkningsprognos. Det innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år 2050. Den förändrade åldersstrukturen ställer nya krav på vår samhällsorganisation.

Gröna Seniorer vill att människor ska känna egenmakt och inflytande över välfärden, vara aktiva och skapande och vilja och kunna ta ansvar. Detta skapar engagemang och en känsla av tillhörighet och gemenskap.

Delaktighet är ett uttryck för demokrati och är en av de viktigaste hörnstenarna i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Alla har behov av delaktighet, insyn, ansvar och gemenskap oavsett ålder.

I ett demokratiskt samhälle är det angeläget att politikerna speglar hela befolkningen. Gröna Seniorer bildades för att möjliggöra att även åldersrika miljöpartister ska kunna vara delaktiga i förverkligandet av Miljöpartiets gröna visioner.

Gröna Seniorer utgör ingen motkraft till de yngres engagemang utan ska ses som ett komplement för att ta tillvara den resurs som de åldersrika utgör. Vi är alla, oavsett ålder, beroende av ett starkt klimatfokus för att kunna skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi har bara en planet.

Söndagen den 19 mars höll Gröna Seniorer Skåne sitt årsmöte som bl a antog en verksamhetsplan som syftar till att vara väl förberedd för att vara kunna vara delaktig i Miljöpartiets valrörelse 2018.

Prioriterade frågor förutom klimat och miljö är ekonomi, bostad och hälsa. Pensionen ska värdesäkras utifrån samhällets kostnadsökningar. Gröna Seniorer vill främja ett aktivt och hälsosamt liv för alla seniorer. Kultur, natur och motion på recept ska utvecklas för att öka folkhälsan och göra sjukvården mer kostnadseffektiv.

Gröna Seniorer vill ha fler geriatriker i vården. Kollektivtrafiken behöver anpassas till äldres behov. Lokalt tillagad och ekologisk mat ska vara en rättighet för alla äldre. Behoven och önskemålen om boendeform bland äldre ser olika ut, därför behövs många olika boendeformer. Det är viktigt med rätt till anpassat boende med trygghet, samt gemenskap med andra.

Årsmötet valde Anna-Maria Myszka-Gustafsson från Helsingborg och Yngve Petersson från Lund till språkrör.

Övriga styrelseledamöter i Gröna Seniorer Skånes styrelse 2017:
Angelica Andersson, Landskrona
Christina Mörtl, Helsingborg
Karin Petersson, Kristianstad
Lena Östholm-Munkberg, Helsingborg
Lutz Dahmen, Bromölla

För mer information, kontakta:
Yngve Petersson
Språkrör Gröna Seniorer Skåne
0705 15 80 38

Anna-Maria Myszka-Gustafsson
Språkrör Gröna Seniorer Skåne
0725 18 24 75

Gröna Seniorer är Miljöpartiet de grönas seniorförbund och vill ta till vara 55+ resursen
såväl inom Miljöpartiet som samhället i övrigt. Gröna Seniorer Skåne samlar åldersrika
miljöpartister över 55 år och arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och
kommunal nivå.

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida

​Miljöpartiet de gröna i Skånes vision är ett hållbart och demokratiskt samhälle som utvecklas inom naturens ramar och med hänsyn till alla världens människor och kommande generationer. Gröna Seniorer Skåne, som är Miljöpartiets seniorförbund, vill förändra samhället mot den visionen.

Läs vidare »
Wyqgogryjcqeh6lpd3zt

EU efter Brexit − Turnéstart i Malmö med Max Andersson

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 11:11 CET

Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson sitter i det konstitutionella utskottet som ska förhandla om Brexit och hur framtidens EU ska se ut. Med start i Malmö måndag 20 februari 2017 genomför han en Sverigeturné för att sprida kunskap och lyssna in åsikter om dessa frågor.

V1kzkykshfidpkqtuaxw

"Viktigt att vården värnar sitt oberoende"

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 12:41 CET

Att externa aktörer vill engagera sig i utvecklingen av sjukvården kan vara positivt, men kan också medföra svåra etiska dilemman. Det menar Anders Åkesson (MP), ledamot i Statens medicinsk-etiska råd med anledning av en granskning som rådet låtit göra av fenomenet vårdsponsring. – Vi behöver ett tydligare regelverk så att inte vi överlåter åt andra att göra prioriteringar åt vården, säger han.

Pk1yln24xde6s0ckcbof

"Barn och unga behöver både hjälp och stimulans"

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 09:35 CET

– Det är bekymrande att allt fler av våra barn och unga inte verkar vara nöjda med sin tillvaro. Från Region Skånes sida gör vi vad vi kan för att vända trenden, både genom att erbjuda hjälp åt dem som behöver den och genom att driva på det förebyggande folkhälsoarbetet, säger regionråd Anders Åkesson (MP) med anledning av "Folkhälsorapport barn och unga 2016" som publiceras idag.

Media no image

​"Hög tid att släppa nödbromsen"

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2016 12:06 CET

Id-kontrollerna drabbar inte bara Öresundsregionen och dess invånare i stort utan förstärker även bilden av att nationen Sverige inte längre är beredd att hjälpa människor i nöd. Det säger regionrådet Anders Åkesson (MP) med anledning av att regeringen idag beslutat att förlänga kontrollerna.
- Det är hög tid att släppa nödbromsen och låta saker och ting återgå till det normala, säger han.

På onsdagen beslutade regeringen att förlänga de tillfälliga id-kontrollerna som görs på tåg och bussar i ytterligare tre månader. Däremot lämnades inga svar om de gränskontroller som görs i Sverige.

Beskedet får kritik av Anders Åkesson, som är regionråd och gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

- Från regionens sida har vi under en längre tid påtalat för regeringen de negativa effekter som kontrollerna har för Öresundsregionen. Jag är rädd för vi har kommit till den punkt då både företag och pendlare ställer sig frågan om det inte vore bättre att söka sig någon annanstans för att slippa kontrollerna. Jag också orolig för att allt fler väljer bil framför tåg över Öresundsbron för att det upplevs som smidigare, vilket går i motsatt riktning till den utveckling vi vill se.

Anders Åkesson menar att införandet av gräns- och id-kontrollerna var en exceptionell åtgärd som kom till för att lösa akuta problem, men att situationen har förändrats under det år som gått sedan införandet.

- Vi ser inte alls samma flyktingströmmar idag som vi gjorde ifjol, bland annat beroende på EU:s avtal med Turkiet, och Migrationsverket har flera gånger skrivit ned sina prognoser för det framtida mottagandet. Samtidigt vet vi att behovet av skydd och hjälp är fortsatt stort, och där menar jag att kontrollerna sänder ut fel signaler till omvärlden. Det var en nödbroms som Sverige drog i när problemen var akuta, men nu är tiden inne att låta tågen rulla igen och visa att vi inte har stängt dörren för medmänniskor i nöd. Därför förutsätter vi att regeringen kommer att avveckla gränskontrollerna inom kort samt att Sverige återgår till tidigare, mindre restriktiva asylregler.

För mer information:
Kontakta Anders Åkesson, regionråd och gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne, på 0705-17 32 86

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida

Id-kontrollerna drabbar inte bara Öresundsregionen och dess invånare i stort utan förstärker även bilden av att nationen Sverige inte längre är beredd att hjälpa människor i nöd. Det säger regionrådet Anders Åkesson (MP) med anledning av att regeringen idag beslutat att förlänga kontrollerna. - Det är hög tid att släppa nödbromsen och låta saker och ting återgå till det normala, säger han.

Läs vidare »
Pdb0wwity1ynxdjdab5f

Dolores Öhman nytt regionråd med fokus på e-hälsa

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 09:40 CEST

Dolores Öhman blir nytt regionråd för Miljöpartiet i Region Skåne. Hon kommer bland annat att arbeta med e-hälsa.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Miljöpartiet de gröna i Skåne

Framtiden är grön

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne.
Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Adress

 • Miljöpartiet de gröna i Skåne
 • lilla fiskargatan 10
 • 22222 Lund
 • Sweden