Historisk miljardsatsning på cykling i Skåne

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 08:56 CET

Cykelvägnätet i Skåne ska förbättras. Region Skåne har antagit en plan med mycket kraftiga investeringar. Med kommunal medfinansiering omfattar satsningen 1,5 miljarder kronor. "Det är den största satsningen på skånsk cykelinfrastruktur någonsin", säger Mätta Ivarsson (MP) som varit drivande i arbetet.

Fokus primärvård och förebyggande vård i grön budget

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 10:11 CET

Miljöpartiet i Skåne vill fördubbla de ekonomiska satsningarna på folkhälsa under 2019. På så sätt får vi fler friska skåningar och sjukdomar upptäcks i ett tidigare skede. Vårdcentralerna tillförs 371 miljoner kronor 2019 för att skåningarna ska få så nära vård som möjligt. Miljöpartiet presenterar en grön budget med 110 förslag för en bättre sjukvård och kollektivtrafik.

Regionråd: Åkessons försök att tysta journalister ett hot mot demokratin

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 11:28 CEST

Under en intervju i Sveriges Radio P3 under onsdagen gick Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson till hård attack mot kanalen. Han säger bland annat att om han själv hade varit chef för kanalen så hade P3 lagts ner. Ett uttalande som hotar all media i såväl Skåne som hela landet, menar en upprörd Anders Åkesson (MP).

MP förslag: En graviditet – en barnmorska

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 07:50 CEST

Ingen kvinna ska behöva känna oro för sin förlossning. Det är målet när Miljöpartiet i Skåne nu föreslår en rad satsningar för förlossningsvården under kommande mandatperiod. Kvinnor ska kunna få samma barnmorska genom graviditet, förlossning och eftervård.

Sex av tio tycker att Skånes stränder blivit skräpigare

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2018 07:45 CEST

En majoritet av de bosatta i Skåne anser att det blivit skräpigare på de skånska stränderna. Det visar en opinionsundersökning som Miljöpartiet de gröna låtit analysföretaget GfK Norm genomföra. På vissa stränder är hela 80 procent av skräpet av plast som hotar det marina livet.

Det blir allt skräpigare på de skånska stränderna. Det tycker i alla fall en majoritet av de tillfrågade i en ny opinionsundersökning från Miljöpartiet i Region Skåne. Av drygt 2 000 slumpmässigt utvalda personer bosatta i Skåne svarar nästan var femte person, eller 17 procent, att de upplever att det blivit mycket mer skräp på Skånes stränder idag jämfört med för tio år sedan. 42 procent upplever att det är mer skräp och endast fem procent tycker att det är mindre skräp.

– Nedskräpningen av våra stränder blir ett allt större problem. Det här är inte bara en fråga om hur vi människor upplever badet eller strandutflykten, för många djur är det en fråga om överlevnad, säger Thomas Hansson, ledamot i regionala utvecklingsnämnden och en av Miljöpartiets toppkandidater i regionvalet.

Det absolut vanligaste skräpet på de skånska stränderna är olika plastartiklar. Efter vinterstormarna förra året hittade organisationen Håll Sverige rent över 500 skräpartiklar per 100 meter strand på Järavallen mellan Landskrona och Löddeköpinge. 80 procent var av plast. På stranden i Mälarhusen på Österlen var 67,3 procent av skräpet av plast och i Nybrostrand utanför Ystad 56,9 procent.

– Idag dumpas plast motsvarande en fullastad sopbil i världens hav – varje minut. Även i Östersjön och Öresund hittas väldigt mycket plast. Många djur misstar plasten för föda eller fastnar i spökgarn och kan då gå en plågsam död till mötes, säger Angela Everbäck, ordförande för demokratiberedningen och en av toppkandidaterna för Miljöpartiet i regionvalet.

Att just plastskräp blir ett allt större problem bekräftas av de undersökningar som genomförts i Östersjön och Öresund. När den danska miljöorganisationen Plastic Change mätte mängden plast i Öresund hittades upp till 7 000 plastpartiklar per kvadratkilometer i vattnet norr om Köpenhamn. I skärgården utanför Stockholm har forskare hittat lika mycket mikroplaster som utanför Kalifornien och när forskare undersökte sillar utanför Bornholm hittades mikroplaster i var femte fisk.

Miljöpartiet i Region Skåne kräver nu krafttag mot plastnedskräpningen. Med Miljöpartiet i regeringen satsas drygt 2,1 miljarder på renare hav under tre år, men även på regional nivå krävs åtgärder. Därför vill Miljöpartiet i Region Skåne:

 • Ta krafttag mot nedskräpningen av Skånes stränder genom ökat samarbete med föreningar och kustkommuner som genomför strandstädning.
 • Minska plastanvändningen i hela Skåne. Produkter av plast, särskilt engångsartiklar, inom Region Skånes verksamheter ska ersättas med produkter i miljövänligare material där det är möjligt. Region Skåne ska ta på sig ledartröjan för att få andra aktörer att också minska sitt plastberoende.
 • Införa köpstopp av rengörings- och kroppsvårdsprodukter som innehåller mikroplaster i Region Skånes verksamheter.
 • Skydda det marina livet genom att skapa ett marint naturreservat i Öresund och ett marint Natura 2000-område i Hanöbukten.
 • Minska utsläppen av läkemedel från regionens sjukhus och satsa på ny teknik på vattenreningsverken.
 • Skapa fler möjligheter att samla in och återvinna spökgarn och uttjänta fiskeredskap.
 • Öka kunskapen kring de utmaningar vi står inför genom att satsa på Marint centrum i Simrishamn och ta initiativ till ett marint centrum på Näset.

FAKTA

Deltagande i opinionsundersökningen skedde via en onlineundersökning av Gfk Norm som gick ut i en riksrepresentativ telefonrekryterad panel, Norstats guldpanel, under perioden 22- 30 maj 2018. Totalt deltog 2002 individer i Skåne i åldern 18 år och uppåt. Frågan löd: ”Hur upplever du mängden skräp på Skånes stränder idag jämfört med för tio år sedan?”, med svarsalternativen ”Mycket mer skräp”, ”Mer skräp”, ”Varken mer eller mindre skräp”, ”Mindre skräp” och ”Mycket mindre skräp”. 17 procent svarade ”mycket mer skräp”, 42 procent ”mer skräp”, 35 procent ”varken mer eller mindre” och 5 procent ”mindre skräp”. Noll procent svarade ”mycket mindre skräp.”

Hösten 2017 genomförde Miljöpartiet en liknande opinionsundersökning, där de tillfrågade fick svara på frågan ”Är du orolig för hur mängden plast i vår vardag påverkar vår natur och våra hav?” I den undersökningen svarade 31 procent att de är mycket oroliga och 48 procent att de är ganska oroliga.

För kommentarer, kontakta:

Thomas Hansson, Simrishamn, nummer 2 på Miljöpartiets regionlista, telefon 0709 – 47 26 77

Angela Everbäck, Vellinge, nummer 3 på Miljöpartiets regionlista, telefon 0709 – 53 70 69

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida

Sex av tio skåningar tycker att det blivit skräpigare på de skånska stränderna. Det visar en opinionsundersökning som Miljöpartiet i Region Skåne låtit genomföra. Samtidigt hotar giftiga alger många badplatser och i Östersjön breder bottendöden ut sig. Nu kräver Miljöpartiet i Region Skåne krafttag för att våra barn och barnbarn ska slippa leva med konsekvenserna av våra misslyckanden.

Läs vidare »

MP-krav: Korta restiderna och öka punktligheten i tågtrafiken

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 06:39 CEST

Det är dags att ta krafttag mot det skånska tågkaoset. Miljöpartiet de gröna i Region Skåne lanserar i dag en omfattande spårsatsning med investeringar på sammanlagt 31 miljarder kronor – mindre än prislappen för Förbifart Stockholm och Västsvenska paketet i Göteborg. I paketet ingår bland annat Simrishamnsbanan, dubbelspår på Skånebanan och spårbunden trafik i Malmö och Helsingborg.

Val 2018: Miljöpartiet i Skåne har valt toppkandidater till regionen

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2018 17:32 CET

Regionlistorna för Miljöpartiet är klara. Under söndagen höll Miljöpartiet i Skåne valkonferens i Hässleholm. De fyra toppkandidaterna till regionfullmäktige är desamma på samtliga sex listor.

Val 2018: Miljöpartiet i Skåne har valt toppkandidater till riksdagen

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2017 17:09 CET

Miljöpartiet de gröna i Skåne har under söndagen haft valkonferens på rådhuset i Kristianstad för att besluta om partiets kandidater till riksdagen.

​​​Plasten oroar 8 av 10 skåningar

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 08:22 CET

Mängden plast i vår vardag oroar majoriteten av de boende i Region Skåne. Det visar en ny opinionsundersökning. Där framgår att 8 av 10 skåningar oroas av plastanvändningen.

Val 2018: Miljöpartiet i Skåne presenterar förslag på riksdagslistor

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 10:38 CET

Miljöpartiet de gröna i Skånes valberedning med ansvar för att bereda listor inför valet 2018 presenterar nu sitt förslag på riksdagslistor. Beslut om listorna fattas på en valkonferens den 10 december. Beredningen har pågått under hösten. Valberedningens förslag skickades till alla medlemmar i Skånedistriktet under torsdagen. Listan för Malmö kommun har beretts av MP Malmös valberedning.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Miljöpartiet de gröna i Skåne

Framtiden är grön

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne.
Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Adress

 • Miljöpartiet de gröna i Skåne
 • lilla fiskargatan 10
 • 22222 Lund
 • Sweden