Skip to main content

Taggar

Miljöpartiet 52 politik 48 Skåne 44 region 31 Anders Åkesson 31 Mätta ivarsson 27 Region Skåne 25 sjukvård 25 vård 21 regionval 18 val 2014 10 Thomas Hansson 8 val2014 8 märta stenevi 7 folkhälsa 6 val2018 6 Klimat 6 Ida Nilsson 6 kollektivtrafik 5 regional utveckling 4 kultur 4 Miljö 4 Eslöv 4 Fredrik Hanell 4 infrastruktur 3 karin svensson smith 3 Angela Everbäck 3 val 3 anette mårtensson 3 Yngve Peterson 3 almedalen 3 hållbarhet 3 skola 3 hälsa 3 näringsliv 2 Österlen 2 Bris 2 regionråd 2 Dolores Öhman 2 gruvor 2 utbildning 2 förlossningsrädsla 2 trafik 2 integration 2 Karolina Skog 2 Plogga 2 Nicklas Ljungström 2 Rasmus Ling 2 busslinjer 2 cykling 2 fossilfritt skåne 2 etablering 2 alunskiffer 2 missbruk 2 Skånetrafiken 2 val 2018 2 handikappidrott 2 bussar 2 flyktingar 2 EU 2 miljöpartiet de gröna i skåne 2 förlossning 2 vårbudget 2 öresund 2 heteronormativitet 1 folkhögskolor 1 Hörby 1 ordförande 1 prop 1 cis 1 regering 1 anställning 1 sveriges radio 1 proposition 1 tågtrafik 1 spårvagnar 1 landskrona 1 gruvdrift 1 solidaritet 1 göran hägglund 1 Båstad 1 valmanifest 1 Simrishamn 1 Tomelilla 1 psykisk hälsa 1 mödravård 1 giftfri miljö 1 barnmorska 1 Malmö högskola 1 Gustav Fridolin 1 spårväg 1 Barnens rätt i samhället 1 höghastighetståg 1 Alice Bah Kuhnke 1 skräp 1 partistyrelsen 1 folkhälsoarbete 1 sjuksköterskor 1 kulturbudget 1 IOGT-NTO 1 e-hälsa 1 sprututbyte 1 undersköterskor 1 ESS 1 p3 1 rehab 1 hbtq 1 Friluftsfrämjandet 1 RTI 1 vårproposition 1 doula 1 interpellation 1 Rickard Persson 1 jämlik vård 1 intergender 1 Inden 1 födsel 1 yngve petersson 1 hållbarhetspris 1 Vårdpris 1 Lindängen 1 Ingrid Bergman 1 fristadsförfattare 1 eu-valet 2014 1 vanadin 1 föda 1 männskliga rättigheter 1 FIFH 1 personcentrerad vård 1 folkhälsoberedningen 1 cirkulär ekonomi 1 Spelberoendes förening 1 rekryteringsproblem 1 bioekonomi 1 öresundshuset 1 förlossningsskador 1 kollektivtrafiknämnden 1 uppmaning 1 psykisk ohälsa bland unga 1 petter forkstam 1 sjukvårdspolitik 1 opinionsanalys 1 regiontrafik 1 TTIP 1 provborrning 1 Emma Berginger 1 folhälsa 1 susanne nordling 1 Max Andersson 1 jenny wenhammar 1 Lund C 1 aina andersson 1 grön vård 1 regionkandidater 1 miljöpartiet skåne 1 utländska jobb 1 anna-maria myszka gustafsson 1 kemikaler 1 planerad vård 1 likarätt 1 ordförande skåne 1 Ann Touré 1 hbtq-utbildning 1 helene havsöga 1 Miljöpartiets kongress 1 miljöpartiet i skåne 1 bemanningsproblem 1 klimatklivet 1 Brexit 1 hbtq-certifiering 1 funktionsvariation 1 Kamal al-Rifai 1 Awaz Modaber 1 Miljöpartiet Burlöv 1 id-kontroller gränskontroller asylrätt 1 Gröna Seniorer 1 Partistyrelse MP 1 mp skåne 1 Gröna inspirationsdagar 1 Axel Hallberg 1 renthav 1 plastnedskräpning 1 brisningar 1 Verdandi 1 ideburen sektor 1 miljövårdsfonden 1 Spårvägsstäderna 1 Kami Petersen 1 vetonu 1 Föräldraföreningen mot narkotika 1 Skånes idrottsförbund 1 Skånes föreningar 1 Skånes nykterhetsförbund 1 rektusdiastas 1 diastasupproret 1 födelsevrålet 1 vågavägraförlossningsskador 1 primärvård 1 glasögon 1 sverigedemokraterna 1 livsmedel 1 rekrytering 1 energi 1 cancer 1 prisutdelning 1 papperslösa 1 innovation 1 rehabilitering 1 funktionshinder 1 recept 1 sponsring 1 spelberoende 1 östersjön 1 årsmöte 1 RFSL 1 demokrati 1 äldre 1 transporter 1 bemanning 1 örebro 1 Lund 1 läkare 1 Malmö 1 biogas 1 kvinnor 1 buss 1 graviditet 1 tåg 1 etik 1 dataspel 1 psykisk ohälsa 1 migration 1 kommuner 1 plast 1 kongress 1 öresundsregionen 1 personal 1 a 1 narkotika 1 budget 1 riksdag 1 mp 1 skl 1 universitet 1 stockholms läns landsting 1 folkhögskola 1 kulturpolitik 1 landsbygd 1 BUP 1 elever 1 förebyggande 1 vårdpersonal 1 öresundsbron 1 kvinnohälsa 1 digitalisering 1 narkotikapolitik 1 vårdcentraler 1 miljöpolitik 1 gravid 1 E6 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Miljöpartiet kritiskt till sämre kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 15:26 CET

Miljöpartiet reagerar starkt på uppgifterna att Alliansen inte gjort några större förändringar i listan på vilka busslinjer som drabbas av färre turer och borttagna hållplatser. ”Ett svek mot hela Skåne”, säger Kami Petersen, ledamot för Miljöpartiet i kollektivtrafiknämnden.

MP-krav: Bättre hjälp till förlossningsrädda i Skåne

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 09:31 CET

Den skånska vården måste bli bättre på att fånga upp gravida med förlossningsrädsla och kvinnor med graviditets- och förlossningsskador. Miljöpartiet vill därför att Region Skåne satsar på ett nytt arbetssätt där gravida får träffa samma barnmorskor både före, under och efter förlossningen. Metoden har visat sig minska antalet förlossningsskador och kejsarsnitt.

MP kräver bättre bemötande av hbtq-personer i vården

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2019 12:47 CET

Den styrande alliansen i Region Skåne drog idag tillbaka ett förslag som i praktiken hade inneburit en nedprioritering i arbetet med att skapa ett bättre bemötande av hbtq-personer i vården. Miljöpartiet välkomnar beskedet i hälso- och sjukvårdsnämnden och har idag lämnat in ett förslag om att Region Skåne ingår ett långsiktigt samarbete med RFSL, ett så kallat idéburet offentligt partnerskap.

Skånsk idrott och kampen mot narkotikan drabbas av Alliansens nedskärningar

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 14:55 CET

Alliansstyret i Region Skåne drar ner på stödet till skånsk idrott och minskar samtidigt de ekonomiska bidragen till föreningar som arbetar mot spelberoende och narkotikamissbruk. Miljöpartiet vänder sig mot beslutet som idag togs av regionala utvecklingsnämnden.

Miljöpartiet kräver tydligare nej mot gruvor på Österlen

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2019 13:14 CET

Region Skåne måste tydligare säga nej till den planerade provborrningen efter vanadin och andra mineraler på Österlen och i delar av mellersta Skåne. Därför vill Miljöpartiet att Alliansstyret inleder en dialog med viktiga aktörer som idag förespråkar gruvdrift.

MP: Ett svek att inte ompröva besparingarna på Skånetrafiken

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2019 14:54 CET

Den styrande Alliansen i Region Skåne tog inte chansen att ompröva beslutet att kraftigt spara in på Skånetrafikens busstrafik. Istället för att återremittera hela budgeten drev allianspartierna igenom att bara utreda vilka busslinjer som ska drabbas av neddragningar. Därmed står besparingskravet kvar.

MP: Andra chans för Alliansen i kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2019 16:05 CET

Miljöpartiet kräver att beslutet om de kraftiga nedskärningarna i kollektivtrafiken skjuts upp. När kollektivtrafiknämnden imorgon ska klubba beslutet kommer Miljöpartiet att yrka på återremiss.

MP: Beklagligt att Region Skåne lämnar Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2019 11:51 CET

Regionstyrelsen beslutade på dagens sammanträde att gå ur föreningen Spårvagnsstäderna, som arbetar med att stötta kommuner och regioner som vill utveckla spårbunden kollektivtrafik i städer. Beslutet gör att Region Skåne tappar värdefull kunskap om spårvägar samtidigt som kostnaderna riskerar att bli högre för regionen.

Alliansen bromsar arbetet för att få skåningarna att må bättre

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2019 13:10 CET

Arbetet med att motverka ohälsan drabbas hårt när alliansstyret skär ner på det förebyggande folkhälsoarbetet. Det är en av konsekvenserna av den budget som Alliansen föreslår i regionala utvecklingsnämnden idag. Andra områden som drabbas när nämnden ska spara 28 miljoner kronor är satsningar på att stärka den skånska infrastrukturen och stödet till näringslivet och landsbygden.

Alliansen föreslår miljonbesparing på Skånes folkhögskolor

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 09:15 CET

På regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 31 januari föreslår Alliansen en kraftig neddragning på Skånes folkhögskolor. Den särskilda satsning på 700 nya platser på de skånska folkhögskolorna som Miljöpartiet och det tidigare rödgröna styret drev igenom förra året tas nu bort.

Alliansen raserar det skånska kulturlivet

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2019 08:50 CET

Efter den senaste tidens protester mot Alliansstyrets drastiska nedskärningar på kulturen i Skåne vill Miljöpartiet att frågan debatteras i regionfullmäktige. Därför har gruppledaren Mätta Ivarsson idag lämnat in en interpellation till regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) för att få svar på vilka analyser som gjordes innan beslutet togs och om styret är berett att ompröva beslutet.

Förbjud gruvprospekteringen på Österlen

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 14:46 CET

Stoppa alla planer på gruvor på Österlen. Det kräver Miljöpartiet i Region Skåne och uppmanar regionstyrelsen att driva frågan om ett nationellt förbud mot mineralbrytning i alunskiffer.

​​Stöd till projekt som främjar miljö och integration

​​Stöd till projekt som främjar miljö och integration

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 14:55 CET

Flera projekt som syftar till att förbättra miljön och integrationen i Skåne tilldelas pengar av Region Skåne. När Regionala utvecklingsnämnden möttes idag beslutade de bland annat om ett projekt för att stimulera barn och unga att hitta lösningar på globala och regionala utmaningar genom innovation.

Ordförande för Miljöpartiet i Eslöv avgår

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 14:59 CET

Lars Ahlfors väljer att med omedelbar verkan lämna sina uppdrag i miljöpartiet i Eslöv. Han lämnar rollen som ordförande för MP Eslöv och kommer inte heller att stå till förfogande för några andra förtroendeuppdrag i MP Eslöv.

Miljöpartiet i Eslöv drar tillbaka budgetförslag

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 22:44 CET

Under onsdagen drog Miljöpartiet i Eslöv tillbaka sin budgetmotion till kommunfullmäktige. Innehållet var tänkt som satir, men missuppfattades som partiets egna förslag.

Historisk miljardsatsning på cykling i Skåne

Historisk miljardsatsning på cykling i Skåne

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 08:56 CET

Cykelvägnätet i Skåne ska förbättras. Region Skåne har antagit en plan med mycket kraftiga investeringar. Med kommunal medfinansiering omfattar satsningen 1,5 miljarder kronor. "Det är den största satsningen på skånsk cykelinfrastruktur någonsin", säger Mätta Ivarsson (MP) som varit drivande i arbetet.

Fokus primärvård och förebyggande vård i grön budget

Fokus primärvård och förebyggande vård i grön budget

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 10:11 CET

Miljöpartiet i Skåne vill fördubbla de ekonomiska satsningarna på folkhälsa under 2019. På så sätt får vi fler friska skåningar och sjukdomar upptäcks i ett tidigare skede. Vårdcentralerna tillförs 371 miljoner kronor 2019 för att skåningarna ska få så nära vård som möjligt. Miljöpartiet presenterar en grön budget med 110 förslag för en bättre sjukvård och kollektivtrafik.

Pressträff efter regionstyrelsens sammanträde 29/11

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 09:49 CET

Välkommen till pressträff med Miljöpartiet i samband med regionstyrelsens sammanträde i Region Skåne. Gruppledare Mätta Ivarsson (MP) deltar.

Miljöpartiet i Skåne vill höja regionskatten för bättre vård

Miljöpartiet i Skåne vill höja regionskatten för bättre vård

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 13:02 CET

Höjd landstingsskatt med 65 öre. Det är Miljöpartiets förslag inför budgetfullmäktige i Region Skåne. Miljöpartiet vill förbättra både vården och kollektivtrafiken.