Alliansen tar inte ansvar för Region Skånes framtid

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 14:15 CEST

Den skånska hälso- och sjukvården behöver utvecklas och förstärkas – inte drabbas av omöjliga effektiviseringskrav och riktade besparingar. Miljöpartiet ser med stor oro på den budget som den styrande alliansen idag lagt fram, med omöjliga effektiviseringskrav och dolda besparingar.

Miljöpartiet beklagar provborrningarna i Lyby

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 13:18 CEST

Företaget Scandivanadium har fått klartecken av Hörby kommun att sätta igång provborrningarna efter vanadin i Lyby. Miljöpartiet beklagar att lagstiftningen i princip gör det omöjligt att stoppa tillståndet för provborrningarna.

Färre flygresor och minskade utsläpp i Region Skåne förra året

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 14:29 CEST

Antalet tjänsteresor med flyg minskade förra året med 13 procent i Region Skåne. Det är ett av många positiva resultat i miljöredovisningen för förra året. Nu uppmanar Miljöpartiet Alliansen att fortsätta prioritera klimat- och miljöfrågorna.

MP Skåne vill ha Märta Stenevi som partisekreterare

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 08:37 CEST

Miljöpartiet i Skåne ställer sig bakom Märta Stenevi som ny partisekreterare för MP. Valet av ny partisekreterare efter Amanda Lind, som numera är kultur- och demokratiminister, sker den 4 maj under Miljöpartiets kongress i Örebro.

Stora underskott i Region Skånes kvartalsrapport

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2019 07:56 CEST

Trots Alliansens skattehöjning fortsätter den skånska hälso- och sjukvården att blöda ekonomiskt. Kvartalsrapporten för januari-mars visar att kostnaderna stigit kraftigt sedan Alliansen tog över makten. Både hälso- och sjukvårdsnämnden och de skånska sjukhusen visar stora underskott.

Miljöpartiet i Skåne har fått ny ordförande

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2019 16:21 CEST

Miljöpartiet de gröna i Skåne valde på lördagens årsmöte Anette Mårtensson, Lund, till ny ordförande efter Fredrik Hanell, som inte sökte omval. Anette Mårtensson var tidigare vice ordförande i MP Skåne.

Nej till Mp:s förslag om stärkt HBTQ-utbildning i Region Skåne

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2019 13:52 CEST

Alliansen säger nej till Miljöpartiets förslag att ingå ett långsiktigt samarbete mellan Region Skåne och RFSL för att utbilda vårdpersonal i hbtq-frågor och därmed förbättra bemötandet av hbtq-personer i vården. "Hbtq-personer är en särskilt utsatt grupp som många gånger känner sig illa bemötta av vården. De signalerna måste vi ta på allvar", säger Miljöpartiets Mätta Ivarsson.

Delseger för oppositionen – inga prishöjningar på månadskorten

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2019 13:00 CET

Alliansens kraftiga höjning av priset på månadskort i en rad skånska städer stoppas av Miljöpartiet och den övriga oppositionen. Det står klart efter dagens sammanträde i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.

Miljöpartiet kritiskt till sämre kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 15:26 CET

Miljöpartiet reagerar starkt på uppgifterna att Alliansen inte gjort några större förändringar i listan på vilka av Skånetrafikens busslinjer som drabbas av färre turer och borttagna hållplatser. ”Ett svek mot hela Skåne”, säger Kami Petersen, ledamot för Miljöpartiet i kollektivtrafiknämnden.

Alliansens planerade besparingar på den skånska busstrafiken har lett till massiva protester – både från pendlare och kommunpolitiker. På förra sammanträdet i kollektivtrafiknämnden yrkade Miljöpartiet på att hela internbudgeten skulle återremitteras för att ge Skånetrafiken en möjlighet att utreda alternativ till neddragningarna på busstrafiken. Tyvärr valde Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna att bara återremittera vilka linjer som ska drabbas – inte själva besparingen. Därmed stod sparkravet på sex miljoner kronor kvar.

– Vi varnade redan i februari för att det här var ett spel för gallerierna. Alliansen ville ge sken av att de lyssnade på kritiken, men eftersom besparingskravet låg kvar fanns aldrig möjligheten att göra några större förändringar. Ännu en gång sviker alliansen både Skånes kommuner och pendlare, säger Kami Petersen, ledamot för Miljöpartiet i kollektivtrafiknämnden.

Listan på vilka linjer som drabbas av besparingar var uppe på kollektivtrafiknämndens beredningsutskott idag. Miljöpartiet sitter inte med i utskottet och får därmed inte tillgång till handlingarna, men har förstått att det inte skett några större förändringar.

– Trots alla löften i valrörelsen att satsa på kollektivtrafiken på landsbygden drar alliansen nu ner på busstrafiken i både städer och på landet. Det är ett svek mot hela Skåne, säger Kami Petersen, ledamot i kollektivtrafiknämnden för Miljöpartiet.

– Förutom sämre busstrafik sparar alliansen också på tågunderhållet och chockhöjer priset för ett månadskort i flera mellanstora städer. Pendlarna får betala dyrt, med färre bussturer, högre biljettpriser och ökad risk för störningar i tågtrafiken, säger Kami Petersen.

För mer information, kontakta:

Kami Petersen, ledamot i kollektivtrafiknämnden för Miljöpartiet, telefon: 0708 – 93 69 00

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida

Miljöpartiet reagerar starkt på uppgifterna att Alliansen inte gjort några större förändringar i listan på vilka busslinjer som drabbas av färre turer och borttagna hållplatser. ”Ett svek mot hela Skåne”, säger Kami Petersen, ledamot för Miljöpartiet i kollektivtrafiknämnden.

Läs vidare »

MP-krav: Bättre hjälp till förlossningsrädda i Skåne

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2019 09:31 CET

Den skånska vården måste bli bättre på att fånga upp gravida med förlossningsrädsla och kvinnor som drabbats av graviditets- och förlossningsskador. Miljöpartiet vill därför att Region Skåne satsar på ett nytt arbetssätt där gravida får träffa samma barnmorskor både före, under och efter förlossningen. Metoden har visat sig minska antalet förlossningsskador och kejsarsnitt.

Tidigare i år fick en ny arbetsmetod på förlossningsavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge stor uppmärksamhet. Föd med en barnmorska du känner! skriver sjukhuset och erbjuder gravida att få träffa ett team med samma barnmorskor både före, under och efter förlossningen.

Det är en metod som redan finns i bland annat Danmark och Nederländerna och som visat sig göra det lättare för gravida och nyförlösta att få rätt hjälp och vård. Gravida med förlossningsrädsla känner sig mindre rädda och antalet förlossningsskador, kejsarsnitt och klipp minskar.

– Både barnmorskor och gravida har länge efterlyst en större kontinuitet i förlossningsvården. Det finns en trygghet i att ha en barnmorska som redan känner en med på förlossningen och under eftervården. Därför vill Miljöpartiet att Region Skåne inför samma arbetssätt som i Huddinge, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne.

Tidigare har det funnits planer på ett projekt likt det i Huddinge även i Skåne. I höstas förberedde förlossningsavdelningen på Helsingborgs lasarett i samarbete med en barnmorskemottagning projektet Min barnmorska – Helsingborg, där gravida skulle få träffa samma barnmorskor från första inskrivningsbesöket på MVC till förlossningen och eftervården. Men tyvärr stoppade Region Skåne i sista stund projektet, bara kort innan verksamheten skulle dra igång.

Miljöpartiet har därför lämnat in en motion till regionfullmäktige med krav på att alliansstyret med M, C, L och KD ser till att Min barnmorska - Helsingborg snarast startas upp, samtidigt som det utreds hur förlossningsavdelningarna på övriga skånska sjukhus ska kunna erbjuda samma möjligheter i framtiden.

– Planerna i Helsingborg var så långt framskridna att rekryteringen av barnmorskor redan var igång. Platsannonserna låg redan ute. Många såg fram mot försöket och det är olyckligt att Region Skåne inte genomför något som varit så framgångsrikt i Stockholm och Danmark, säger Mätta Ivarsson.

Miljöpartiet avsatte 20 miljoner kronor extra till förlossningsvården i partiets budgetförslag och föreslår också en nollvision för förlossningsskador, ett mål att varje enskild barnmorska ska hantera en aktiv födsel åt gången och fler uppföljningsbesök för att tidigt ge hjälp vid förlossningsskador.

– Miljöpartiet vill skapa en förlossningsvård som alltid sätter den gravida i centrum. Med en mer individanpassad vård kan kvinnor få den hjälp de behöver. Projektet i Helsingborg är ett exempel, men vi vill också utöka möjligheten att få BB-vård i hemmet och extra stöd under förlossningen, säger Mätta Ivarsson.

För mer information, kontakta:

Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne, telefon: 072 – 552 51 08

Pressbilder finns här.

Information om Min barnmorska - Helsingborg finns här.

Information om projektet i Huddinge finns här och här.

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne. Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Miljöpartiet i Skånes hemsida

Den skånska vården måste bli bättre på att fånga upp gravida med förlossningsrädsla och kvinnor med graviditets- och förlossningsskador. Miljöpartiet vill därför att Region Skåne satsar på ett nytt arbetssätt där gravida får träffa samma barnmorskor både före, under och efter förlossningen. Metoden har visat sig minska antalet förlossningsskador och kejsarsnitt.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Miljöpartiet de gröna i Skåne

Framtiden är grön

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Skåne.
Organisationen arbetar för ett grönare Skåne både på en regional och kommunal nivå.

Adress

  • Miljöpartiet de gröna i Skåne
  • Lilla fiskargatan 10
  • 22222 Lund
  • Sweden