Skip to main content

10-årsjubileum för VA-samarbete i Nordanstig

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 07:00 CET

Sörfjärden, Gnarp. Foto: Laila Hägglund


I år är det 10 år sedan Nordanstig klev in i det kommunöverskridande VA-samarbetet tillsammans med Sundsvall och Timrå.

–Med facit i hand kan vi konstatera att Nordanstigs kommun fått ta del av viktig
VA-kompetens via sitt delägarskap i MittSverige Vatten & Avfall och därigenom säkerställt att flera stora VA-utmaningar genomförts, säger Carina Ohlson, styrelseordförande
i Nordanstig Vatten AB.

Sedan Nordanstigs inträde i VA-samarbetet 2007 har omfattande underhålls- och utvecklingsarbeten genomförts på anläggningarna.

–Det har hänt en hel del på 10 år. Allra störst är naturligtvis utbyggnaden av VA till ca 300 fastigheter i Sörfjärden. En helt ny anläggning för ett område med goda framtidsutsikter, säger Micael Löfqvist, vd på MittSverige Vatten & Avfall.

Genom åren har bland annat en totalrenovering av reningsverket i Ilsbo genomförts och en ny vattentäkt har anlagts i Hassela. Mittsverige Vatten & Avfall har också varit drivande i arbetet med att ta fram en ny, kommunövergripande VA-plan.

MittSverige Vatten & Avfall sedan 1 januari
MittSverige Vatten och Reko Sundsvall har tillsammans blivit MittSverige Vatten & Avfall och förutom vattentjänster sköter vi också renhållningen i Sundsvall. I Nordanstig hanteras avfallet som tidigare av kommunen.

–För våra kunder i Nordanstig innebär det nytt namn och bättre service. Vi kommer att kunna erbjuda en snabbare och effektivare hantering av våra kundärenden, säger Micael Löfqvist.

På sikt kan även avfallstjänsterna i Nordanstig komma att ingå i MittSverige Vatten & Avfalls verksamhet.

–Idag äter vi tårta och firar namnbytet och 10 framgångsrika år, säger Micael Löfqvist.

På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Vi ägs av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy