Pyzaozlxty8w1zbketg7
Gibl7kc1r16bvjwzvx1b Xfw8tooarakbw8zvp8ic

Förslag på höjda avgifter för vatten och avlopp i Nordanstig

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 07:00 CEST

Inför 2018 föreslås en höjning av VA-taxan i Nordanstigs kommun. - Det finns ett fortsatt underhållsbehov på våra anläggningar där kostnaderna överstiger intäkterna. Den viktiga utbyggnaden i Sörfjärden visar däremot på ett gott resultat med fler anslutna än beräknat hittills, säger Carina Ohlson ordförande i Nordanstig Vatten AB.

La8chhszoff56jmh3cuz
Pp8ktaofaaoah2mccqzz

Ny vattenledning längs Norrmalmsgatan

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 07:00 CEST

Måndag 16 oktober börjar MittSverige Vatten & Avfall att bygga en ny vattenledning längs Norrmalmsgatan. Arbetet beräknas bli klart under januari 2018. -Norrmalmsgatan är en av Sundsvalls mest trafikerade gator. Vi rekommenderar alla att tänka både på restider och alternativa vägar, säger Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten & Avfall.

Lexbb9lmwgbvtxihzspp
Qi47ol2l98gyrcurtus9

Stabil dricksvattenförsörjning trots generellt låga grundvattennivåer

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 10:00 CEST

Den allmänna drickvattenförsörjningen i Sundsvall, Timrå och Nordanstig påverkas inte av de generellt låga grundvattennivåerna runt om i vårt land.

Syovj4oeyncz8ckcl4cw
Pp8ktaofaaoah2mccqzz Oqxtez6g5hv7an7ldgrh

Nedtagning av träd längs Strandgatan

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 07:00 CEST

Inför ledningsarbetena på Strandgatan kommer MittSverige Vatten & Avfall att ta ner träd längs Strandgatan. -Vi bereder plats för de nya ledningarna och det rör sig om ett 20-tal träd som ska tas ner under året, säger Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten & Avfall.

Ecxy2rrtncik2adjyngs
Flaoejjfnolkcmxsepen

Krav på genomskinliga säckar på Sundsvalls återvinningscentraler

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 07:00 CEST

Från 1 maj gäller genomskinliga säckar på våra återvinningscentraler i Sundsvall. - Idag får vi tyvärr ta emot allt för stora mängder felsorterat avfall. Därför inför vi nu krav på genomskinliga säckar, säger Jonas Strandberg, Affärsområdeschef Avfall på MittSverige Vatten & Avfall.

Vjwbgqrea3fk0sth2vjj
Gibl7kc1r16bvjwzvx1b Ucksnotjgfvynltn26f3

Fortsatt goda resultat för våra bolag

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 08:10 CET

Resultaten för 2016 ser bra ut för samtliga bolag inom MittSverige Vatten & Avfall-gruppen. - 2016 har varit ett händelserikt och utvecklande år för våra verksamheter och vi är väldigt nöjda med bolagens resultat, säger Micael Löfqvist, vd på MittSverige Vatten & Avfall.

Qu0s5linf6jjh8eyphka
Pp8ktaofaaoah2mccqzz

Spaden i backen på Strandgatan för omfattande ledningsarbete

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2017 07:00 CET

Från 30 januari påbörjar MittSverige Vatten & Avfall etableringen på Strandgatan inför ledningsarbetena längs sträckan: Sjögatan - Strandgatan - Köpmangatan - Norra Järnvägsgatan. –Det första som händer är att vi tar ner gångbron över väg 562 (gamla E4) vid SEB-huset för att bereda plats för de ledningar som ska läggas ner, säger Peter Nylén, projektledare på Mitt Sverige Vatten & Avfall.

Ud3aauuji9frxtuvxu9m
Gibl7kc1r16bvjwzvx1b Xfw8tooarakbw8zvp8ic

10-årsjubileum för VA-samarbete i Nordanstig

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 07:00 CET

I år är det 10 år sedan Nordanstig klev in i det kommunöverskridande VA-samarbetet tillsammans med Sundsvall och Timrå. - Med facit i hand kan vi konstatera att Nordanstigs kommun fått ta del av viktig VA-kompetens via sitt delägarskap i MittSverige Vatten & Avfall och därigenom säkerställt att flera stora VA-utmaningar genomförts, säger Carina Ohlson, styrelseordf i Nordanstig Vatten AB.

Zxhicdzlr2qjecyqtgm3
Pp8ktaofaaoah2mccqzz

Omfattande ledningsarbeten i centrala Sundsvall

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 10:30 CET

Under perioden februari 2017–våren 2018 kommer omfattande ledningsarbeten att genomföras längs sträckan: Sjögatan - Strandgatan - Köpmangatan - Norra Järnvägsgatan – Sundsvall växer och vi lägger grunden när vi anpassar vatten- och avloppsledningarna för framtiden, säger Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten.

Xfquk7r9a7epns8elbgr
Gibl7kc1r16bvjwzvx1b Jt90pvvnoo1pndq7qyyy

Viktiga vattentillgångar i Sundsvall och Timrå klassade som riksintresse

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2016 10:21 CEST

Kontaktpersoner 15 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • maileugnus.wiklukjnd@mijuoyssvana.se
  • 070-570 11 13

Om MittSverige Vatten & Avfall

För ett hållbart samhälle

På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Adress

  • MittSverige Vatten & Avfall
  • Stuvarvägen 17, Box 189
  • 851 03 Sundsvall
  • Sweden

Länkar