Bevattningsförbud i Ilsbo

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 14:00 CEST

Från och med idag, 6 juli, inför MittSverige Vatten & Avfall bevattningsförbud för de med kommunalt vatten i Ilsbo.

Utökade öppettider på återvinningscentralen i Johannedal

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 10:30 CEST

Fram till och med 31 oktober utökas öppettiderna på återvinningscentralen i Johannedal. -Vi har tagit till oss av de synpunkter som inkommit om långa köer och utökar nu öppettiderna, säger Arianne Sundman, styrelseordförande i Reko Sundsvall.

Sundsvalls- och Timråborna slarvar med biltvätten

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 08:00 CEST

En enkätundersökning som MittSverige Vatten & Avfall låtit göra, visar att Sundsvalls- och Timråborna är bland de sämsta när det gäller inställningen till att tvätta bilen hemma. Branschorganisationen Svenskt vatten har en kampanj i helgen för att förmå svenskarna att inse vikten av att tvätta på biltvätt för att skydda våra vattendrag.

Anneli Wikner blir ny VD för MittSverige Vatten och Avfall

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 09:00 CEST

Anneli Wikner blir ny VD för MittSverige Vatten & Avfallsbolagen. Sista februari avslutade Micael Löfqvist sin tjänst som VD för MittSverige Vatten & Avfall (MSVA) för uppdraget som VD för Timråbo. Nu är rekryteringen av hans efterträdare klar och från och med den 6 september tar Anneli Wikner över rodret. Anneli är idag stadsbyggnadsdirektör på Sundsvalls kommun.

Resultat enligt plan för MittSverige Vatten & Avfalls bolag

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 08:57 CET

Resultaten inom MittSverige Vatten & Avfallsgruppen för 2017 ligger i linje med bolagens budget och verksamhetsplanering. Nyheter under året som gått är bland annat: Namnbyte, stora ledningsprojekt i Sundsvall, riksintresseklassning av Wifsta vattentäkt och fler anslutna än beräknat i Nordanstig.

Målgång på Strandgatan

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 16:49 CET

Efter snart ett års grävande längs Strandgatan i centrala Sundsvall är MittSverige Vatten & Avfall nu i mål vid Köpmangatan. Projektet har genomförts dels för att säkra vår framtida vattenförsörjning, dels för att vi har ett förändrat klimat att ta hänsyn till. Projektet har hållit sin tidplan, och projektledare Peter Nylén är mycket nöjd med det, och den förståelse Sundsvallsborna visat.

Förslag på höjda avgifter för vatten och avlopp i Nordanstig

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 07:00 CEST

Inför 2018 föreslås en höjning av VA-taxan i Nordanstigs kommun. - Det finns ett fortsatt underhållsbehov på våra anläggningar där kostnaderna överstiger intäkterna. Den viktiga utbyggnaden i Sörfjärden visar däremot på ett gott resultat med fler anslutna än beräknat hittills, säger Carina Ohlson ordförande i Nordanstig Vatten AB.

Ny vattenledning längs Norrmalmsgatan

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 07:00 CEST

Måndag 16 oktober börjar MittSverige Vatten & Avfall att bygga en ny vattenledning längs Norrmalmsgatan. Arbetet beräknas bli klart under januari 2018. -Norrmalmsgatan är en av Sundsvalls mest trafikerade gator. Vi rekommenderar alla att tänka både på restider och alternativa vägar, säger Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten & Avfall.

Stabil dricksvattenförsörjning trots generellt låga grundvattennivåer

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 10:00 CEST

Den allmänna drickvattenförsörjningen i Sundsvall, Timrå och Nordanstig påverkas inte av de generellt låga grundvattennivåerna runt om i vårt land.

Nedtagning av träd längs Strandgatan

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 07:00 CEST

Inför ledningsarbetena på Strandgatan kommer MittSverige Vatten & Avfall att ta ner träd längs Strandgatan. -Vi bereder plats för de nya ledningarna och det rör sig om ett 20-tal träd som ska tas ner under året, säger Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten & Avfall.

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • scpqawmagnpuus.wiklundkd@msva.se
  • 070-570 11 13

Om MittSverige Vatten & Avfall

För ett hållbart samhälle

På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Adress

  • MittSverige Vatten & Avfall
  • Stuvarvägen 17, Box 189
  • 851 03 Sundsvall
  • Sweden

Länkar