Dagvattenledning med diameter på 1,4 meter borras under järnvägen i samband med tågstopp

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 13:14 CEST

Torsdag 18 oktober klockan 12.00 påbörjas borrning av en dagvattenledning med en diameter på 1,4 meter under järnvägen vid Nybrogatan i samband med ett planerat tågstopp. -Att borra en ledning med den här diametern under järnvägen är ett komplicerat arbete och kräver noggranna förberedelser, säger Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten & Avfall.

Felsorterat matavfall i Sundsvall

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 12:00 CEST

På grund av en felande sopbil har matavfallet i Sundsvall inte sorterats ut som det ska utan blandats med hushållssopor.

Kokningsuppmaningen av dricksvatten hävs för sträckan: Skrängstabodarna 176 - Björkön - Pråmviken

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 10:45 CEST

MittSverige Vatten & Avfall häver kokningsuppmaningen av dricksvatten i Njurunda längs sträckan: Skrängstabodarna 176 - Björkön - Pråmviken.

Dricksvattnet går att använda som vanligt utan kokning.

De vattenanalyser som genomförts visade inga spår av bakterier. Kokningsuppmaningen hävs i samråd med miljökontoret i Sundsvall.

För ett  hållbart samhälle
På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Vi ägs av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

MittSverige Vatten & Avfall häver kokningsuppmaningen av dricksvatten i Njurunda längs sträckan: Skrängstabodarna 176 - Björkön - Pråmviken. Dricksvattnet går att använda som vanligt utan kokning.

Läs vidare »

Förslag på nya avgifter för avfallstjänster i Sundsvall

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 08:30 CEST

Styrelsen i Reko Sundsvall AB föreslår nya avgifter för avfallstjänster inför 2019. Beslut fattas i kommunfullmäktige under hösten. - För en normal villa föreslås en höjning med 163 kronor per år, säger Arianne Sundman, styrelseordförande i Reko Sundsvall AB.

Koka allt vatten längs sträckan från Skrängstabodarna 176 - Björkön - Pråmviken

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 14:56 CEST

MittSverige Vatten & Avfall och miljökontoret i Sundsvall uppmanar alla våra kunder som bor längs sträckan från Skrängstabodarna 176 - Björkön - Pråmviken att koka allt vatten som används till dryck och matlagning. 

På grund av en vattenläcka har vattenledningsnätet blivit trycklöst och orenat vatten kan därmed ha förorenat dricksvattnet. Fastigheterna längs sträckan är för närvarande utan vatten i kranarna.Kokningsuppmaningen är en försiktighetsåtgärd. 

Koka tills det bubblar ordentligt
I avvaktan på provresultat uppmanas alla att koka sitt vatten.

  • Om vattnet kokas upp i samband med att maten tillagas behöver vattnet inte kokas i förväg.
  • Vattnet kan användas till personlig hygien, disk, klädtvätt, rengöring och spolning av toalett som vanligt.

Kan man bli sjuk av vattnet?
Enligt miljökontoret kan man drabbas av magsjuka/dålig mage. Inte feber. Febersymptom i kombination med magsjuka/dålig mage innebär sannolikt att man har drabbats av en vanlig magsjuka. 

Åtgärder
Vattenledningsnätet kommer att spolas för att säkerställa vattnets kvalitet. Missfärgat vatten och tryckförändringar kan förekomma i samband med spolningen. Missfärgningarna är inte farliga, men man ska vara försiktig med tvätt av kläder.

MittSverige Vatten & Avfall återkommer med ett nytt meddelande så snart det finns ny information att lämna ut. 

Åtgärder har diskuterats i samråd med miljökontoret i Sundsvall.

Se även MittSverige Vatten & Avfalls hemsida: msva.se

På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Vi ägs av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

​MittSverige Vatten & Avfall och miljökontoret i Sundsvall uppmanar alla kunder som bor längs sträckan från Skrängstabodarna 176 - Björkön - Pråmviken att koka allt vatten som används till dryck och matlagning. På grund av en vattenläcka har vattenledningsnätet blivit trycklöst och orenat vatten kan därmed ha förorenat dricksvattnet. Kokningsuppmaningen är en försiktighetsåtgärd.

Läs vidare »

Nya avgifter för vatten- och avfallstjänster 2019

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 15:04 CEST

Styrelserna för Sundsvall Vatten AB och Timrå Vatten AB har beslutat om nya avgifter för vatten- och avloppstjänster för 2019. I Nordanstig är beslutsprocessen runt avgifterna för vatten- och avloppstjänster ännu inte färdig. För avfallstjänster i Sundsvall diskuteras nya avgifter i styrelsen i Reko Sundsvall AB.

Bevattningsförbudet i Ilsbo hävs

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 15:55 CEST

MittSverige Vatten & Avfall tar bort bevattningsförbudet från och med 20 augusti.

Spricka på inkommande ledning till Fillan avloppsreningsverk

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 09:00 CEST

Tisdag 14 augusti upptäcktes en spricka på inkommande ledning för avloppsvatten till Fillan avloppsreningsverk. -Vi misstänkte ganska snabbt att det var inkommande avloppsvatten i gropen när asfalten sjönk ihop, säger Anna Stenlund, chef för Miljö & Lab på MittSverige Vatten & Avfall.

Bevattningsförbud i Ilsbo

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 14:00 CEST

Från och med idag, 6 juli, inför MittSverige Vatten & Avfall bevattningsförbud för de med kommunalt vatten i Ilsbo.

Utökade öppettider på återvinningscentralen i Johannedal

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2018 10:30 CEST

Fram till och med 31 oktober utökas öppettiderna på återvinningscentralen i Johannedal. -Vi har tagit till oss av de synpunkter som inkommit om långa köer och utökar nu öppettiderna, säger Arianne Sundman, styrelseordförande i Reko Sundsvall.

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • marognscusos.wypikzmluhzndaz@mbdsvuva.edself
  • 070-570 11 13

Om MittSverige Vatten & Avfall

För ett hållbart samhälle

På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Adress

  • MittSverige Vatten & Avfall
  • Stuvarvägen 17, Box 189
  • 851 03 Sundsvall
  • Sweden

Länkar