Avlopps- & Miljöfrågor diskuteras på Södra Berget

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2019 08:23 CET

6-7 februari står Sundsvall som värd när Svenskt Vatten håller Nationella konferensen för Avlopp & Miljö.

Reko begär 456 000 av Ragn-Sells Kommunpartner

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 14:47 CET

Ragn-Sells Kommunpartner har i strid med avtalet för insamling av sopor i Sundsvalls kommun, blandat matavfall med hushållssopor. För detta yrkar nu Reko Sundsvall på 456 000 kr i vite.

Nu kan vi ta emot dina samtal igen

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 10:38 CET

Telefonnumret in till Kundservice och felanmälan på MittSverige Vatten & Avfall fungerar som vanligt igen! Vi beklagar alla som fått köa under morgonen. Tyvärr har vi fortfarande driftstörningar i vårt kundhanteringssystem så vi kan inte titta på fakturor eller abonnemang. Efter kl 12:00 beräknas den driftstörningen vara åtgärdad.

Stora driftstörningar drabbade telefoni, webbplats och interna system från morgonen på grund av problem med en server men allt beräknas vara åtgärdat vid lunchtid.

För ett hållbart samhälle
På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Vi ägs av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

Läs vidare »

Det går inte att ringa MittSverige Vatten & Avfalls kundservice

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 09:00 CET

Det går inte att ringa MittSverige Vatten & Avfalls kundservice eller felanmälan för närvarande. Även webbplatsen ligger nere. Vi kommer att informera kunder via vårt Facebook-konto till dess att felet är avhjälpt. Akuta fel hänvisas till 073-270 30 84. Det går fortfarande att kontakta oss via e-post kundservice@msva.se men svar kan dröja då även övriga system är otillgängliga.

Driftstörningarna orsakas av en DNS-server som ligger nere och felsökning pågår.

För ett hållbart samhälle
På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Vi ägs av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

Läs vidare »

Rekos styrelse beslutar om vite

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2018 10:49 CET

​Rekos styrelse har beslutat att ge MittSverige Vatten & Avfalls VD Anneli Wikner i uppdrag att ta ut vite av Ragn-Sells Kommunpartner. Vite tas ut i enlighet med avtal efter att det uppdagats att de använt en felande sopbil sedan årsskiftet och blandat matavfall och hushållssopor.

Dagvattenledning med diameter på 1,4 meter borras under järnvägen i samband med tågstopp

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 13:14 CEST

Torsdag 18 oktober klockan 12.00 påbörjas borrning av en dagvattenledning med en diameter på 1,4 meter under järnvägen vid Nybrogatan i samband med ett planerat tågstopp. -Att borra en ledning med den här diametern under järnvägen är ett komplicerat arbete och kräver noggranna förberedelser, säger Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten & Avfall.

Felsorterat matavfall i Sundsvall

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 12:00 CEST

På grund av en felande sopbil har matavfallet i Sundsvall inte sorterats ut som det ska utan blandats med hushållssopor.

Kokningsuppmaningen av dricksvatten hävs för sträckan: Skrängstabodarna 176 - Björkön - Pråmviken

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 10:45 CEST

MittSverige Vatten & Avfall häver kokningsuppmaningen av dricksvatten i Njurunda längs sträckan: Skrängstabodarna 176 - Björkön - Pråmviken.

Dricksvattnet går att använda som vanligt utan kokning.

De vattenanalyser som genomförts visade inga spår av bakterier. Kokningsuppmaningen hävs i samråd med miljökontoret i Sundsvall.

För ett  hållbart samhälle
På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Vi ägs av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

MittSverige Vatten & Avfall häver kokningsuppmaningen av dricksvatten i Njurunda längs sträckan: Skrängstabodarna 176 - Björkön - Pråmviken. Dricksvattnet går att använda som vanligt utan kokning.

Läs vidare »

Förslag på nya avgifter för avfallstjänster i Sundsvall

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 08:30 CEST

Styrelsen i Reko Sundsvall AB föreslår nya avgifter för avfallstjänster inför 2019. Beslut fattas i kommunfullmäktige under hösten. - För en normal villa föreslås en höjning med 163 kronor per år, säger Arianne Sundman, styrelseordförande i Reko Sundsvall AB.

Koka allt vatten längs sträckan från Skrängstabodarna 176 - Björkön - Pråmviken

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 14:56 CEST

MittSverige Vatten & Avfall och miljökontoret i Sundsvall uppmanar alla våra kunder som bor längs sträckan från Skrängstabodarna 176 - Björkön - Pråmviken att koka allt vatten som används till dryck och matlagning. 

På grund av en vattenläcka har vattenledningsnätet blivit trycklöst och orenat vatten kan därmed ha förorenat dricksvattnet. Fastigheterna längs sträckan är för närvarande utan vatten i kranarna.Kokningsuppmaningen är en försiktighetsåtgärd. 

Koka tills det bubblar ordentligt
I avvaktan på provresultat uppmanas alla att koka sitt vatten.

  • Om vattnet kokas upp i samband med att maten tillagas behöver vattnet inte kokas i förväg.
  • Vattnet kan användas till personlig hygien, disk, klädtvätt, rengöring och spolning av toalett som vanligt.

Kan man bli sjuk av vattnet?
Enligt miljökontoret kan man drabbas av magsjuka/dålig mage. Inte feber. Febersymptom i kombination med magsjuka/dålig mage innebär sannolikt att man har drabbats av en vanlig magsjuka. 

Åtgärder
Vattenledningsnätet kommer att spolas för att säkerställa vattnets kvalitet. Missfärgat vatten och tryckförändringar kan förekomma i samband med spolningen. Missfärgningarna är inte farliga, men man ska vara försiktig med tvätt av kläder.

MittSverige Vatten & Avfall återkommer med ett nytt meddelande så snart det finns ny information att lämna ut. 

Åtgärder har diskuterats i samråd med miljökontoret i Sundsvall.

Se även MittSverige Vatten & Avfalls hemsida: msva.se

På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Vi ägs av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

​MittSverige Vatten & Avfall och miljökontoret i Sundsvall uppmanar alla kunder som bor längs sträckan från Skrängstabodarna 176 - Björkön - Pråmviken att koka allt vatten som används till dryck och matlagning. På grund av en vattenläcka har vattenledningsnätet blivit trycklöst och orenat vatten kan därmed ha förorenat dricksvattnet. Kokningsuppmaningen är en försiktighetsåtgärd.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Avdelningschef, Externa relationer
  • anybnikhkamk.aatgexxbrtpanlst@bimsjjvazh.sjbeyx
  • 070-229 43 45

Om MittSverige Vatten & Avfall

För ett hållbart samhälle

På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Adress

  • MittSverige Vatten & Avfall
  • Stuvarvägen 17, Box 189
  • 851 03 Sundsvall
  • Sweden

Länkar