Skip to main content

Förslag på höjda avgifter för vatten och avlopp i Nordanstig

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2017 07:00 CEST

För en normal villa rör det sig om en höjning på 420 kronor per år.

Inför 2018 föreslås en höjning av VA-taxan i Nordanstigs kommun.

- Det finns ett fortsatt underhållsbehov på våra anläggningar där kostnaderna överstiger intäkterna. Den viktiga utbyggnaden i Sörfjärden visar däremot på ett gott resultat med fler anslutna än beräknat hittills, säger Carina Ohlson ordförande i Nordanstig Vatten AB.

Styrelsen för Nordanstig Vatten AB föreslår att taxan för den allmänna VA-anläggningen höjs. VA-taxan har varit oförändrad sedan 2015. Genom att höja VA-taxan skulle intäkterna ökas med ytterligare 1,1 miljoner kronor.

Förslaget på en höjning av VA-taxan i Nordanstig omfattar den så kallade lägenhetsavgiften* och förbrukningsavgiften. Lägenhetsavgiften höjs med 120 kronor per år och förbrukningsavgiften med 2 kronor per kubikmeter (m³)

- För en normal villa rör det sig om en höjning på 420 kronor per år, säger Carina Ohlson.

Förslaget på ny VA-taxa kommer att tas upp för beslut i kommunfullmäktige under hösten.Trots en höjning nås inte full täckning för kostnader för den allmänna VA-anläggningen. I Nordanstig finansieras underskottet genom ett ägartillskott från kommunen.

Normal villa
Kostnaden för en normal villa (typhus A) föreslås att höjas från 10 330 till 10 750 kronor. Villan är då ansluten till tjänsterna vatten och spillvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).

Flerfamiljshus
För ett flerfamiljshus (typhus B) med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter (m³) blir årskostnaden 108 500 kronor, en skillnad på 5800 kronor per år.

Allmän bakgrund om VA-taxan
Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige är hårt reglerad utifrån lagen om allmänna vattentjänster. Enligt lagstiftningen ska kommunerna taxera ut de nödvändiga kostnaderna för underhåll och förnyelse av verksamheten och det ska ske med hänsyn till att varje kommun och varje generation användare ska stå för sina egna kostnader.

*Lägenhetsavgiften är en del i de fasta kostnader som du betalar för nyttan av vårt vatten och ledningsnät. Varje bostad betalar en lägenhetsavgift. Det betyder att om du bor i villa så betalar du en lägenhetsavgift medan ett hyreshus med sju lägenheter betalar sammanlagt sju lägenhetsavgifter.

På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Vi ägs av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Vi ägs av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Vi ägs av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Vi ägs av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.