Skip to main content

Fortsatt goda resultat för våra bolag

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 08:10 CET

Resultaten för 2016 ser bra ut för samtliga bolag inom MittSverige Vatten & Avfall-gruppen.

–2016 har varit ett händelserikt och utvecklande år för våra verksamheter och vi är väldigt nöjda med bolagens resultat, säger Micael Löfqvist, vd på MittSverige Vatten & Avfall.

Med flera stora infrastrukturprojekt och ett nytt affärsområde har bolagen inom MittSverige Vatten & Avfall-gruppen ett intressant och utvecklande år att blicka tillbaka på. Den 1 januari klev Reko Sundsvall in som delägare i MittSverige Vatten & Avfall-gruppen och därmed har samarbetet kompletterats med ett nytt, spännande affärsområde. Det betyder att vatten- och avfallstjänster numera samlas under samma paraply.

Affärsområdet avfall omfattar än så länge bara Sundsvall, men på sikt kan avfallsverksamheterna i Nordanstig och Timrå komma att ingå i det kommunöverskridande samarbetet. Sedan 1 april drivs även återvinningscentralen Kretsloppsparken i egen regi.

–Under året har vi tagit ett rejält kliv i rätt riktning i vårt arbete med att utveckla kretsloppstjänster för ett hållbart samhälle, säger Kim Ottosson, styrelseordförande för MittSverige Vatten & Avfall.

Enklare för våra kunder
Idag behöver våra kunder bara ringa ett samtal eller besöka en hemsida för att få hjälp med vatten- och avfallsfrågor.

–Vi kan redan idag erbjuda en effektivare och snabbare hantering av våra kundärenden, säger Micael Löfqvist.

Med havet som granne
Sundsvall växer och det byggs bostäder som aldrig förr. På Norra Kajen växer en ny stadsdel fram och under året har grunden lagts med nya huvudledningar för vatten och avlopp. Ledningsnätet har anpassats och utvecklats utifrån framtidsplanerna för området.

–Vi har jobbat hårt med att lägga grunden för kommunens nya stadsdel, säger Micael Löfqvist.

Parallellt har också den omfattande utredningen om rökamrarnas framtid på Norra kajen pågått. Utredningen blir klar under våren 2017.

Hållbar lösning i Sörfjärden
I Nordanstig har en helt ny vatten- och avloppsanläggning invigts i Sörfjärden, Gnarp. Inom två år kommer cirka 300 fastighetsägare att vara anslutna till anläggningen. Redan 2006 skärptes kraven på enskilda avloppsanläggningar. Efter ett myndighetsbeslut med en tydlig deadline står nu en toppmodern anläggning klar. Det blir en miljö- och hälsoskyddsfråga när det finns indikationer på att befintliga, enskilda anläggningar utgör en risk för dricksvattenkvaliteten
i området.

–Byggnationerna inleddes under 2015 och nu kan boende i Sörfjärden nyttja hållbara vattentjänster via en kommunal VA-anläggning, säger Micael Löfqvist. 

Många läckor små
Under året har ett omfattande inventeringsarbete på vattenledningsnätet i Timrå påbörjats. Ett svinn på 20-25 procent är relativt normalt på ett ledningsnät. I Timrå konstaterades en siffra på nästan 50 procent. 

–Efter indikationer på ett alltför stort svinn på ledningsnätet gjordes en grundlig inventering med ett hittills mycket gott resultat för vidare åtgärder, säger Micael Löfqvist.

Resultat per bolag
MittSverige Vatten & Avfalls resultat blir alltid noll eftersom kostnaderna fördelas mellan ägarbolagen. Kostnaderna för 2016 är dock 1,0 mnkr lägre än budgeterat.

I Nordanstig Vatten blev resultatet -0,9 mnkr.

För Timrå Vatten landade resultatet på 0,6 mnkr.

Sundsvall Vattens resultat blev 4,3 mnkr. 

I Reko Sundsvall blev resultatet 0,4 mnkr.

På MittSverige Vatten & Avfall arbetar vi för ett hållbart samhälle. Vår ständiga närvaro hos natur och människor gör att vi har ett stort ansvar och en viktig roll för ett fungerande kretslopp. I våra tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Nordanstig bor över 120 000 invånare. Det är för dem, men kanske ännu mer tillsammans med dem, vi arbetar för att driva, utveckla och bidra med kunskap inom vatten- och avfallsfrågor. Alltid med hållbarhet och miljö i fokus.

Vi ägs av Sundsvall Vatten AB (76%), Reko Sundsvall AB (4%), Timrå Vatten AB (18%) och Nordanstig Vatten AB (2%). Verksamheten är helt avgiftsfinansierad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.