Skip to main content

MittSverige Vatten utökar med avfallstjänster i Sundsvall från årsskiftet.

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2015 10:30 CET

Från 1 januari 2016 ingår avfallstjänster i MittSverige Vattens verksamhet i Sundsvall. Med ett nytt affärsområde utökar MittSverige Vatten-gruppen sin verksamhet i en spännande riktning. Reko Sundsvalls medarbetare och verksamhet flyttas över till MittSverige Vatten och därigenom skapas positiva förutsättningar för avfallsfrågorna ur ett långsiktigt perspektiv.

- Vi har jobbat intensivt för att förbereda Rekos övergång och är övertygade om att beslutet kommer att skapa goda förutsättningar för hållbara avfallstjänster både inom Sundsvalls kommun och på sikt även regionalt, säger Arianne Sundman, styrelseordförande i Reko Sundsvall.

Vad innebär det för vatten- och avfallskunder i Sundsvall?
Till en början kommer kunderna inte att märka någon större skillnad. Verksamheterna kommer utåt sett att leva vidare parallellt under våren.

- På sikt blir det enklare för våra kunder. Vatten- och avfallstjänster är två viktiga samhällstjänster av liknande karaktär. I första steget är gemensam kundtjänst och webbplats några av fördelarna som vi direkt kan peka på, säger Micael Löfqvist vd för MittSverige Vatten. 

Vatten- och avfallstjänster på samma faktura är också något som kan bli aktuellt längre fram.

Det betyder att MittSverige vattens logotyp kommer att synas där Rekos brukar finnas, som på sopbilar, fakturor och återvinningscentraler.

Vad händer med Reko Sundsvall?
Reko Sundsvall blir delägare i MittSverige Vatten enligt samma princip som Sundsvall Vatten AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB.

Reko kommer att äga de återvinningscentraler inom Sundsvalls kommun som är förknippande med det kommunala renhållningsuppdraget.

Även avfallstjänsterna i Timrå och Nordanstig kan på sikt komma att ingå i MittSverige Vattens verksamhet.

- Sundsvall är först ut. Till att börja med gäller det att sätta ramarna runt det samarbetet. Men att samköra vatten- och avfallstjänster i tre kommuner skulle bidra ytterligare till att vi kan utveckla och bibehålla avfallskompetens, samtidigt som vi utvecklar hållbara system och gränsöverskridande arbetssätt, avslutar Micael Löqvist.

Micael Löfqvist tillträder som vd i Reko Sundsvall från 1 januari 2016.

MittSverige Vatten ansvarar för drift och underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna
i Sundsvall, Timrå och Nordanstig. Vi ser till att 110 000 människor får tillgång till ett av Europas bästa dricksvatten, dygnet runt,året runt. Kompetens och ansvar är viktiga ledord för våra 140 medarbetare
i arbetet för att säkra fortsatt tillgång till ett högklassigt dricksvatten och en bra livsmiljö i vår region.

Från 1 januari 2016 ingår avfallstjänster i MittSverige Vattens verksamhet i Sundsvall.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy