Skip to main content

VA-samarbete skapar fortsatt goda förutsättningar

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 11:00 CET

Bolagen inom MittSverige Vatten-gruppen visar på goda resultat för 2015.

- En utgångspunkt för oss är att VA-verksamheten växer med våra kommuners utvecklingsplaner. Vi jobbar oförtrutet vidare för att möta behovet av en säker och stabil VA-försörjning, säger Micael Löfqvist, vd på MittSverige Vatten.

Under 2015 har verksamheterna visat på bättre resultat än väntat. Resultaten för både Sundsvall Vatten och Nordanstig Vatten är positiva. Timrå Vattens verksamhet visar på ett minus, men är ändå bättre än förväntat.

- Rent generellt kan vi peka på ett gynnsammare ränteläge och lägre energikostnader, samtidigt som vi hela tiden effektiviserar våra verksamheter säger Micael Löfqvist.

Året i korta drag
I Sundsvall har utbyggnaden av VA på Alnö avslutats med den sista etappen på Spikarna. Efter fem år har nu cirka 1700 fastigheter möjlighet att ta del av allmänna vattentjänster. Under 2015 har fler fastigheter än väntat anslutit sig, vilket tydligt syns på intäktssidan. Vidare har utredningen runt exploateringen på Norra kajen visat på att både omfattande och kostsamma insatser kommer att krävas för att lösa frågan om hur rötningen av slam vid Tivoliverket ska hanteras i framtiden. På Norra kajen har även arbeten med att anpassa vatten- och avloppsledningar påbörjats utifrån områdets kommande bebyggelse.

De senaste årens satsning på att minimera läckor i Timrå har börjat ge resultat och visar på en positiv trend. Försäljningen av vatten har gått ner något, bland annat på grund minskat behov inom industrin.

För Nordanstigs del har fokus legat på uppstarten av utbyggnad av VA i Sörfjärden, där cirka 300 fastigheter kommer att anslutas till en helt ny anläggning. Ledningsarbeten har påbörjats
i området. Ansökan om vattendom har skickats in och hantering av tillstånd för ny avloppsreningsanläggning är inne i en slutfas. Utbyggnaden i Sörfjärden beräknas bli klar under hösten 2016. Vattenförsäljningen har ökat med anledning av ökade behov inom industrin.

Ytterligare samverkansvinster
Under året fattade Sundvall, Timrå och Nordanstig kommuner beslut om att Reko Sundsvalls verksamhet ska ingå i Mittsverige Vatten-gruppen från 1 januari 2016. Reko Sundsvall är därmed delägare i MittSverige Vatten enligt samma princip som Sundsvall Vatten AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB.

Beslutet medför samverkansvinster. I första steget är gemensam kundtjänst och webbplats några av fördelarna som direkt går att peka på.

- Ett sammantaget bra och utvecklande år för våra verksamheter. Höstens arbete med att förbereda oss för att bredda verksamheten med avfallstjänster i Sundsvall gör att vi ser fram emot ett nytt år med flera spännande utmaningar, säger Kim Ottosson, styrelseordförande
i MittSverige Vatten.

Under 2016 sker ingen höjning av VA-avgifterna inom MittSverige Vatten-gruppens kommuner.

MittSverige Vatten ansvarar för drift och underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna
i Sundsvall, Timrå och Nordanstig. Vi ser till att 110 000 människor får tillgång till ett av Europas bästa dricksvatten, dygnet runt, året runt.

Sedan 1 januari ingår avfallstjänster i MittSverige Vattens verksamhet i Sundsvall.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy