Skip to main content

Få konkreta förslag i handlingsplan för psykiatrin

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 12:30 CET

En handlingsplan för psykiatrin i Skåne har tagits fram efter genomlysningen av psykiatrin som visade att det finns allvarliga brister inom vuxenpsykiatrin i Malmö. Detta efter flera uppmärksammade suicidfall och efter kritik från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

– Det är allvarligt att de åtgärder som hittills genomförts inte fått tillräckligt genomslag och nu är det viktigt att det tas ett stadigt grepp för att säkra upp patientsäkerheten inom psykiatrin i Skåne. Bristerna måste åtgärdas på ett kraftfullt sätt, säger Caroline Hedenström (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Det är viktigt att ett gott samarbete bedrivs mellan primärvård och psykiatri för att säkerställa att patienter inte hamnar i kläm.

– Handlingsplanen som nu tagits fram innehåller tyvärr inte så många förslag för att faktiskt förbättra verksamheten, utan mest fler saker att mäta. Det är visserligen viktigt att veta hur situationen är om man vill kunna förbättra den, men det visade ju genomlysningen som kom härom veckan. Vi vill att en del av verksamheten upphandlas för att ge andra perspektiv och möjligheter till bättre jämförelser, avslutar Caroline Hedenström.

Mer information och kommentarer:
Caroline Hedenström (M)
Andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Tel: 0708-25 75 07

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se