Skip to main content

Förbudslinjen fungerar dåligt

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 15:48 CET

Framförallt rökning men också annan tobakskonsumtion bör motverkas inom vården. Behandlingars effektivitet påverkas i många fall, och tobak är i allmänhet en stor hälsorisk. Att angripa dessa risker med förbud snarare än kunskapsbaserad påverkan – som när SUS Malmö nu vill förbjuda all tobaksförsäljning, inklusive snus på området - riskerar att bli kontraproduktivt.

– Sjukvården är till för patienterna, och vägen till hälsosammare liv sker bäst genom fakta och dialog, säger regionrådet i opposition Pontus Lindberg (M). Förbud ska man vara försiktig med.

Tobaksprodukter säljs i hela Malmö, så att förbjuda försäljning just inom sjukhusområdet gör det mest krångligare för patienterna. Inte minst inflyttade från länder där tobaksrökning närmast är det normala kan reagera negativt om man enbart förbjuder och inte övertygar. Det finns också en risk att man jämställer rökning med det skonsammare snuset. Många har också använt snus för att sluta röka.

– Det är lätt att förstå dem som arbetar mot rökning och tobaksbruk, säger regionrådet i opposition Carl Johan Sonesson (M). Men ibland ger de metoder man ser som effektivast i själva verket motsatt effekt. Därför är det viktigt att inskränkningar både för patienterna och för de näringsidkare som driver kiosker på regionens sjukhus tas genom politiska beslut. Bara då kan medborgarnas företrädare väga för- och nackdelar mot varandra.

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se