Skip to main content

​Hög tid för alliansbudget i riksdagen

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 11:24 CET

Carl Johan Sonesson och Pontus Lindberg.

Vi välkomnar att vår partiledare Anna Kinberg Batra nu säger att hon vill se ett alliansgemensamt budgetförslag i riksdagen. Så borde ha skett även inför 2016 och 2017.

– Jag var emot Decemberöverenskommelsen och har under lång tid sagt att det är viktigt att Alliansen lägger en gemensam budget i riksdagen. Därför välkomnar jag att Anna Kinberg Batra nu säger att hon är beredd att göra det så fort som möjligt, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd.

– Vi skall stå för vår politik. Vi tappar förtroende om vi inte vågar söka majoritet för det. Vi måste söka stöd för en politik för de problem och utmaningar Sverige står inför, säger Pontus Lindberg (M), regionråd och gruppledare.

Som Anna Kinberg Batra poängterar så handlar det inte om att samarbeta med Sverigedemokraterna. Alliansen måste däremot kunna lägga fram ett förslag som vi anser är bäst för Sverige. Om Sverigedemokraterna eller andra partier väljer att stödja det förslaget så är det Alliansens budget som genomförs, ingen annans. Det synsättet har Allians för Skåne tillämpat i Region Skåne sedan valet 2014.

Mer information och kommentarer:
Carl Johan Sonesson (M)
Oppositionsledare och regionråd
Region Skåne
Tel: 070-508 32 33

Pontus Lindberg (M)
Gruppledare och regionråd
Region Skåne
Tel: 044-309 34 72

Anna Kinberg Batras debattartikel.

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se