Skip to main content

ID-kontrollerna: Region Skåne begär 15 miljoner kronor i månaden från regeringen

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 09:19 CET

Beslutet att införa transportörsansvar vid Öresund har medfört stora kostnader, visar den beräkning som Region Skåne nu har genomfört. Effekterna av ID-kontrollerna på Kastrup är omfattande, och både kort- och långsiktiga.

– Tanken var väl ändå inte att det tillfälliga stöd på 182 miljoner kronor som Skåne har fått kopplat till ökat antal asylsökande skulle gå till att täcka förluster i kollektivtrafiken, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M).

Regionstyrelsens presidium har därför skrivit till regeringen och begärt 15 miljoner kronor i månaden i kostnadsersättning. Beloppet omfattar såväl direkta merkostnader som minskade intäkter för Skånetrafiken. De ökade personalkostnaderna för ID-kontrollerna kostar Skånetrafiken sex miljoner kronor i månaden. Intäktstappet till följd av minskat resande bedöms till nio miljoner kronor per månad.

– Utöver dessa kostnader tillkommer den skada som har drabbat tillväxtförutsättningarna i Greater Copenhagen. Det finns ännu inga beräkningar på hur den skadeskjutna arbetsmarknadsregionen vid Öresund drabbas. Klart är att näringslivets förändrade förutsättningar hämmar utvecklingen, säger Carl Johan Sonesson.

Pendlare mellan Köpenhamn och Lund kan drabbas av förlängd restid på upp till 50 minuter. Rörligheten på arbetsmarknaden begränsas därmed kraftigt, vilket inverkar på företagens investeringsbeslut och Skånes attraktionskraft.

Framställan om ersättning bifogas.

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen
Tel: 070-508 32 33

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se

Bifogade filer

PDF-dokument