Skip to main content

Kontorsnedläggning utan eftertanke är inte omstrukturering utan vandalism

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2019 15:42 CET

Anna Jähnke (M), regionråd i Skåne.

Omstrukturering av Arbetsförmedlingen är ett nödvändigt och komplicerat arbete som tar tid, men det är bekymmersamt att regeringen tycks sakna all egen strategi för hur arbetsförmedlingen ska arbeta och hur jobbmatchningen ska se ut. Villkoren för tillväxten på landsbygden är större än hur Arbetsförmedlingen organiseras. Det måste finnas goda möjligheter att arbeta och driva företag i Skåne.

Arbetsmarknaden är regional och därför krävs ett starkare regionalt mandat för att lösa kompetensförsörjningsutmaningen med fler initiativ som Boost i Malmö och En väg in i Östra Göinge säger Anna Jähnke (M), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden. För oss i Skåne är det även viktigt att utveckla samarbeten med grannregionerna, då den skånska arbetsmarknaden har starka kopplingar till bland annat den danska sidan av Öresundsregionen. Danmark kan också vara en inspiration för reformer av arbetsrätten.

Riksdagen beslöt i höstas att anta Moderaternas och Kristdemokraternas budget som pekade ut en ny riktning för arbetsmarknadspolitiken. Bland annat genom att ersätta en dåligt fungerande arbetsförmedling med mer effektivare lösningar och påbörja en neddragning av förvaltningsanslaget till det som gällde 2014. Av denna satsning behålls bara neddragningen och riktas på lokalkontoren.

I Skåne läggs 17 av 23 kontor ned.

En omstrukturering av Arbetsförmedlingen är ett komplicerat arbete och en minskning av kontor kräver nya sätt att samordna och samlokalisera myndighetsservicen. Innan ett nytt system är på plats bör man dock vara försiktig med att lägga ner kontor, i synnerhet på de platser där en nedläggning innebär att människor kommer att ha svårt att till exempel få personlig rådgivning. Det måste alltid finnas service nära medborgarna. Ogenomtänkta förändringar utan att nya system finns på plats riskerar inte bara slå mot de som använder Arbetsförmedlingens tjänster, utan riskerar även att vältra över ett stort ansvar på våra skånska kommuner som får ta smällen ekonomiskt.

─ Vi vill se en ny arbetsmarknadspolitik som inte bara delar ut bidrag, utan tar till vara alla de goda lokala exempel som finns – inte minst i Skåne, säger Anna Jähnke (M).


Ytterligare kommentarer:

Anna Jähnke (M)
Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden
073-2311293
anna.jahnke@skane.se

Moderaterna i Region Skåne styr Region Skåne tillsammans  med övriga allianspartier sedan valet 2018.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: alliansforskane.se