Skip to main content

​Lyssna till skåningarna först!

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 09:54 CET

Frågan om indelningen av Sverige i nya storregioner börjar nu närma sig redovisning från Indelningskommittén. Vilken karta kommittén har för avsikt att presentera den 9 mars spekuleras det friskt om, men allt oftare paras Skåne ihop med enbart Blekinge. Det talas om nya regioner redan från 2019.

– Det vore djupt olyckligt om Indelningskommittén skulle presentera en Skåne-Blekinge-region då motståndet mot en sådan lösning är stort, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Det väcker också frågan om hur regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) har agerat.

Mot denna bakgrund lämnar Moderaterna och Centerpartiet i Region Skåne i dag in en gemensam interpellation till regionfullmäktige (1/3) för att få visshet i hur Socialdemokraterna i regionen har hanterat kontakterna med Indelningskommittén.

– För oss är det en självklarhet att regionfrågan måste underställas de skånska väljarna och växa fram underifrån, säger Birte Sandberg, gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne. Beslut utan att skåningarna får säga sitt vore djupt odemokratiskt.

– Det är viktigt att skåningarna får veta hur partierna ställer sig till att Skåne ska tvingas ihop med en annan del av södra Sverige och ta ställning till frågan i ett val. Som det är nu har Henrik Fritzon inte ens bemödat sig om att samla partiernas representanter för att försöka finna en gemensam linje, säger Carl Johan Sonesson.

Och än mindre har Skånes 33 kommuner och kommunförbund involverats i frågan, vilket är anmärkningsvärt dåligt, avslutar Birte Sandberg.

Interpellationen bifogas.


Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare
Region Skåne
Tel: 070-508 32 33

Birte Sandberg (C)
gruppledare
Region Skåne
Tel: 070-518 87 59

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se

Bifogade filer

Word-dokument