Skip to main content

Ny investering vid Simrishamns station

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2019 14:22 CEST

Foto: Skånetrafiken

Simrishamns station saknar idag möjlighet till uppställning av tåg, vilket innebär att Pågatågen på Ystads- och Österlenbanan har en överdimensionerad kapacitet och därmed en hög kostnad för de skånska skattebetalarna. Idag beslutade kollektivtrafiknämnden att medfinansiera uppställningsspår och en plattform vid Simrishamns station, tillsammans med Trafikverket.

─ Vi medfinansierar detta nu och sparar pengar i längden när vi får en mer effektiv och ändamålsenlig tågtrafik. Det är pengar som kan användas till annan trafik där behovet av kapacitet är större, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden arbetar tillsammans för att knyta ihop Skåne.

─ Arbetslösheten i Skåne är hög på samma gång som arbetsgivare har svårt att rekrytera till bristyrken. Vi behöver göra det enklare att resa med kollektivtrafik till arbete och utbildning. Därför förbättrar vi infrastrukturen ur ett helhetsperspektiv och vi ser till att skattepengarna används där de gör störst nytta, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Avsaknaden av möjligheter till uppställning innebär i praktiken att de tåg som trafikerar Ystad- och Österlenbanan har samma kapacitet oavsett tid på dygnet. Den tåguppsättning som krävs i peaktid, på morgon och eftermiddag, används hela dagen då det saknas möjlighet att koppla av och på tågsätt. Det innebär onödigt höga kostnader för underhåll.

Dagens beslut på kollektivtrafiknämnden innebär att en befintlig plattform förlängs, att uppställningsspåret rustas upp samt att en sidoplattform vid uppställningsspåret byggs. Detta tillsammans med åtgärder i signalsystemet innebär att Skånetrafiken kan koppla av och på tågsätt vid stationen.

För mer information och kommentarer:

Carina Zachau (M)
Regionråd och kollektivtrafiknämndens ordförande
072-467 49 83

Anna Jähnke (M)
Regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden
073-231 12 93

Moderaterna i Region Skåne styr Region Skåne tillsammans  med övriga allianspartier sedan valet 2018.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: alliansforskane.se