Skip to main content

Nya förslag till blåljusutredningen

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2018 08:09 CET

Carl Johan Sonesson (M) diskuterar lösningar för tryggad sjukvård

Pressmeddelande

Den 25 januari 2018

Carl Johan Sonesson (M), oppositionsråd Region Skåne, Irene Svenonius (M), landstingsstyrelsens ordförande Stockholms län, Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland
 
 I onsdags eftermiddag besökte Carl Johan Sonesson (M), Irene Svenonius (M) och Johnny Magnusson (M) tillsammans med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson Södersjukhuset i Stockholm. Detta med anledning av den ökade otryggheten som drabbar landets sjukvård där gängkriminalitet, dödsskjutningar och hot samt våld har blivit vardag. Storstadsregionerna är mest utsatta, men trots detta saknas viktiga verktyg för att landstingen och regionerna ska kunna säkerställa säkerhet och trygghet för anställda och patienter.


 I en skrivelse till regeringen kräver därför Moderaterna i Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne en ny brottsrubricering som ska jämställa vårdpersonal med poliser när de utsätts för hot och våld, höjda straff samt slopad tillståndsplikt för kameraövervakning i sjukvården och ambulanser.

- När regeringen inte klarar sitt ansvar för tillräckliga åtgärder mot gängkriminalitet så tvingas Region Skåne lägga resurser på säkerhetsåtgärder för personalens och patienternas trygghet. Pengar som egentligen ska gå till vård. Regeringen borde kunna lägga fram betydligt skarpare åtgärder. Att vi nu gemensamt mellan storregionerna lägger skarpare förslag tycker jag är en styrka, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition Region Skåne.


 - De som utsätter sjukvården för hot, våld eller skadegörelse ska inte ha en gräddfil till akuten, utan rakt in i fängelset. Den blåljusutredning regeringen presenterade förra veckan kommer inte räcka, säger Irene Svenonius (M), landstingsstyrelsens ordförande i Stockholms län.

- I Västra Götalandsregionen uppger var tionde medarbetare sig ha utsatts för hot eller våld. Det är inte acceptabelt. Vi är i stort och omedelbart behov av både mer kraftfull lagstiftning och ökade möjligheter till åtgärder som till exempel att snabbare och enklare kunna utöka kameraövervakningen på våra sjukhus, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen. 
 


Mer information

I onsdags besökte Carl Johan Sonesson (M), Irene Svenonius (M) och Johnny Magnusson (M) tillsammans med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson Södersjukhuset i Stockholm. Södersjukhuset hade förra året över 3000 ingripanden av ordningsvakter samtidigt som antalet polisingripande ökat.
Skrivelsen till regeringen finns bifogad.


 Moderaterna i Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen kräver att regeringen:


1. Tar bort tillståndskravet för kamerabevakning på sjukhusen. Det är tillräckligt med en anmälningsplikt – förenat med en regelbunden tillsyn – som på andra utsatta platser, till exempel i tunnelbanan i Stockholm. Vi vill även slopa tillståndsplikten för drönare som används av sjukvården och slopa tillståndsplikten för ambulanser, för att kunna bevaka exempelvis en olycks- eller brottsplats på distans från larmcentralen.

2. Inför ett nytt brott – våld mot alarmeringstjänstpersonal – som omfattar bland annat angrepp mot vårdpersonal och där det inte ställs upp något krav på att angreppet sker mot någon i dennes myndighetsutövning. Sådana angrepp bör leda till lägst sex månaders fängelse. Det skulle innebära helt andra straff för hot och misshandel mot/av vårdpersonal än den försvårande omständighet som Blåljusutredningen föreslår. Regeringens förslag tar endast sikte på blåljusuttryckningar och omfattar inte angrepp mot vårdpersonal på ett sjukhus.

3. Inför en ny straffskärpningsgrund som omfattar alla former av angrepp mot viktiga samhällsfunktioner. En sådan straffskärpningsgrund träffar fler angrepp än den som utredningen föreslår. Utredningens förslag begränsar sig till hot och våld mot person. Vårt förslag omfattar till exempel även skadegörelse på sjukhus och ambulanser.


Presskontakter

För Carl Johan Sonesson (M)
Lynn Thulin
Mobil: 0739 59 33 29
Mail:lynn.thulin@skane.se

För Irene Svenonius (M)
Caroline Opsahl
Mobil: 0707 37 43 35
Mail: caroline.opsahl@sll.se

För Johnny Magnusson (M)
Torbjörn Colling
Mobil: 0700 82 52 19
Mail:torbjorn.colling@vgregion.se

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se