Skip to main content

Nytt moderatlett SKL med stark skånsk representation

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2019 12:06 CET

Anna Jähnke (M) är ny gruppledare för SKL:s beredning för tillväxt och regional utveckling.

Efter valframgången förra året har Moderaterna utökat sin andel av posterna för innevarande mandatperiod och antalet ordinarie poster i SKL:s styrelse. Moderaterna har även vunnit ordförandeposterna i viktiga delegationer och beredningar, bland andra Förhandlingsdelegationen, Sjukvårdsdelegationen och Utbildningsberedningen.

Den skånska representationen från Moderaterna är god, bland såväl ordinarie ledamöter som ersättare. I styrelsen får Moderaterna en ordinarie ledamot från Skåne, Peter Danielsson, som till vardags är Kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg. Som ersättare till styrelsen finner vi Carl Johan Sonesson, Regionstyrelseordförande i Skåne. Som gruppledare för Beredningen för tillväxt och regional utveckling valdes Anna Jähnke, moderat regionråd och ordförande för Regionala tillväxtnämnden i Region Skåne.

- När kommunerna och regionerna står inför ekonomiska prövningar krävs att SKL värnar det kommunala självstyret och säkerställer att regeringen lever upp till finansieringsprincipen, säger Peter Danielsson.

- Skåne är landets tredje största region och har under lång tid arbetat strukturerat med tillväxt- och utvecklingsfrågor. Från årsskiftet är alla landsting numera regioner, därför är det viktigt att de regionala frågorna tydligare lyfts fram inom SKL. Ökad tillväxt är central för många regioners utveckling, vi behöver ta ett samlat grepp och få upp frågan tydligare på den nationella dagordningen, säger Anna Jähnke.

Samtliga nya moderata skånska ordinarie ledamöter är:

Styrelsen - Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Förhandlingsdelegationen – Carina Wutzler, Kommunstyrelsens ordförande i Vellinge.

Beredningen för demokratifrågor - Torbjörn Tegnhammar, Oppositionsråd i Malmö.

Beredningen för samhällsbyggnad – Carina Zachau, Regionråd och ordförande för Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.

Beredningen för tillväxt och regional utveckling – Anna Jähnke (gruppledare), Regionråd och ordförande för Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Beredningen för utbildningsfrågor – Gustav Schyllert, Kommunalråd i Vellinge.

Nya moderata ersättare är:

Styrelsen - Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande i Skåne.

Beredningen för kultur och fritid - Christian Sonesson, Kommunstyrelseordförande i Staffanstorp.

Moderaterna i Region Skåne styr Region Skåne tillsammans  med övriga allianspartier sedan valet 2018.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: alliansforskane.se