Skip to main content

Ordning och reda om politisk reklam

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2015 16:59 CEST

Sverigedemokraternas begäran att i Skånetrafiken få upprepa sin reklamkampanj från Stockholms tunnelbana ställer frågan om politisk reklam på sin spets. Skånetrafikens nej och att kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S) stöder avslaget väcker obehag.

Vi kan inte som politiker sitta och välja ut vilka budskap som är lämpliga, säger Stefan Lindhe, moderat gruppledare i kollektivtrafiknämnden. Att Sverigedemokraternas kampanj är ägnad att väcka anstöt är helt klart, det är ju hela syftet med den.

Samtidigt har budskapet granskats av justitiekanslern JK och befunnits ligga inom lagens råmärken. Ska då en politisk ledning eller en regional förvaltning överpröva detta och säga nej till politiska partiers reklam. De regler som finns om att man kan säga nej i de fall reklam väcker anstöt eller riktar sig mot särskild grupp kan verka rimliga och har fungerat bra för kommersiell reklam, men när det gäller folkvalda politikers rätt att meddela sig med väljarna måste ramarna vara mycket vida.

JK förklarar i sitt utslag att grunden för tryckfriheten är att åsikter ska få uttalas och det gäller även om de fakta som förs fram kan ifrågasättas som osanna eller stötande. Det lagliga området är vidsträckt och bygger på att debatten ska visa på felaktigheter och övertramp. Till detta kan läggas att det förstås är bra om väljarna får veta hur politiker resonerar och uttrycker sig för att kunna bedöma deras karaktär och budskap.

Vi moderater vill själva föra en debatt som bygger på fakta och underbyggda åsikter, säger Pontus Lindberg, moderat oppositionsråd i Region Skåne. Vi vill undvika populistiska budskap och uttryckssätt som skapar klyftor i samhället. Vi vill inte ställa grupper mot varandra. Men den politiska debattens ramar ska i första hand sättas av lagens gränser.

Regelverket för annonsering är tio år gammal och det finns därför skäl att se över det. De regler som finns måste anpassas till dagens verklighet och kanske bli tydligare framförallt om den politiska reklamen. Vi ser fram mot Stefan Svalös förslag.

Pontus Lindberg (M)
regionråd i opposition och 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Region Skåne
Tel: 044-309 34 72


Stefan Lindhe (M)

gruppledare kollektivtrafiknämnden

Region Skåne

Tel. 0704-868584

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog!

Läs mer på alliansen webbsida:

www.oppositionskane.se