Skip to main content

Region Skåne borde agera ännu tuffare

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 13:53 CET

Ulrika Heindorff (M).

SVT Skåne har i ett par inslag rapporterat om att vårdcentralen Blomman i Malmö har genomfört omskärelser av pojkar – utan att ha avtal med Region Skåne om att utföra sådana. Därutöver har vårdcentralen begärt ersättning för ingreppen från Region Skåne, men då beskrivit det som behandling av till exempel sårskada.

Ärendet granskas nu av Inspektionen för vård och omsorg och Region Skåne har krävt tillbaka den ersättning som vårdcentralen felaktigt har fått.

– Region Skåne borde undersöka om det går agera tuffare än så, säger Ulrika Heindorff (M), 2:e vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård. Regionen har inget avtal med Blomman om omskärelse och då ska vårdcentralen självfallet inte utföra sådana ingrepp. Att de gjort det är, minst sagt, allvarligt.

– Att vårdcentralerna sköter sin journalföring på ett sanningsenligt sätt är grundläggande. Vårdcentralen har avsiktligt ljugit och det kräver en närmare granskning. Vi måste ha nolltolerans mot dåliga vårdgivare, oavsett driftsform.

– Jag kommer nu att kontakta vårdcentralen och besöka den utifrån mitt uppdrag som andre vice ordförande i den beredning som ansvarar för bland annat primärvården. Denna dialog är viktig och jag har ett antal frågor jag vill ha svar på, avslutar Ulrika Heindorff (M).

Mer information och kommentarer

Ulrika Heindorff (M) 2:e vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Region Skåne
Tel: 076-889 07 79

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se