Skip to main content

Regionala utvecklingsnämnden välkomnar biogasbeslut

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 15:51 CET

Med anledning av att EU-kommissionen gett fortsatt dispens för skattefri biogas till 2020 har den politiska ledningen för Region Skåne regionala utvecklingsnämnd i enighet beslutat uttala följande, som skickas ut likalydande. Representanter för det rödgröna Styret och Allians för Skåne fortsätter därmed den sedan länge förda politiken på området: 

"Europeiska kommissionen har nu godkänt den svenska skattebefrielsen av biogas som drivmedel till och med utgången av 2020. Därmed behåller biogas sin konkurrenskraft.

- Det är ett mycket positivt besked, säger Mätta Ivarsson (MP), regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Från regionalt håll har vi under lång tid lyft att det behövs långsiktiga regler för att öka produktionen av biogas och detta beslut är ett steg i rätt riktning. Gemensamt med drygt 60 skånska aktörer driver Region Skåne målet att bli Europas ledande biogasregion 2030. Vi ser en stor potential för biogasen att en utvecklas till en betydande grön näring i Skåne.

Biogas innebär i stor utsträckning att man tar tillvara restprodukter från jordbruket och avfall och utvinner den gas som annars vid förmultningen skulle bilda naturliga växthusgaser. Dessa blir i stället bränsle som ersätter fossila drivmedel.

Genom Sverige val av metod att stödja biogasanvändningen skiljer sig från den normala i EU behövs denna dispens för skattebefrielse, och det är därför dagens beslut är viktigt.

- Långsiktigt måste vi använda det fortsatta undantaget till att skapa fungerande regler för biogasen, säger Pontus Lindberg (M), regionråd och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Biogasen måste ha klara spelregler över längre tid än fem år i taget. Annars blir investeringar osäkra och kanske därför inte sker i tillräcklig omfattning. För Skåne som jordbruksregion är biogas en naturlig del i ekonomin.".

För mer information

Pontus Lindberg (M)

Regionråd och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Telefon: 0768-89 01 16

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se