Skip to main content

​Snabbare vård med Moderaternas förslag

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 06:40 CEST

Moderaterna har föreslagit ett par åtgärder för att öka tillgängligheten och patientsäkerheten i ambulanssjukvården som hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne ställer sig bakom på sitt sammanträde på måndag (31/8).

– Patientsäkerheten är prioriterad och det är därför glädjande att våra idéer vinner gehör, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Ambulansernas insatstider i Skåne är generellt sett mycket goda, men mer kan göras.

– Vårt förslag handlar om samtidig utlarmning av ambulans, räddningstjänst och polis vid hjärtstopp samt införande av bedömningsbilar, berättar Carina Zachau (M), kommunstyrelsens ordförande i Örkelljunga och ledamot av sjukvårdsnämnd Kryh.

I Örkelljunga och Båstad ligger ambulansernas insatstider ofta över 20 minuter. Det innebär att Region Skånes mål inte hålls.

– Införande av bedömningsbilar skulle göra så att patienter snabbare får rätt vård i rätt tid – i alla delar av Skåne. Många gånger är snabb vård till och med viktigare än att komma snabbt till sjukhus, säger Ulrika Heindorff (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

En bedömningsbil, så kallad ”single responder”, är en personbil utan vårdplats som är bemannad med en ensam, erfaren ambulanssjuksköterska. Denne kan snabbt göra en första professionell sjukvårdsinsats i lägen som inte bedöms som livshotande, vilket frigör ambulanser för de fall där läget klart och otvetydigt är akut. När eller om ambulanspersonal väl har tagit vid och fört patienten till sjukhus finns bilen kvar på plats för nya uppdrag.

Motionen bifogas.

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd i opposition
Region Skåne
Tel: 044-309 32 33

Carina Zachau (M)
kommunstyrelsens ordförande, Örkelljunga
ledamot i sjukvårdsnämnd Kryh, Region Skåne
Tel: 073-435 50 06

Ulrika Heindorff (M)
ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Skåne
Tel: 076-889 07 79

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog!

Läs mer på alliansen webbsida:

www.oppositionskane.se

Bifogade filer

Word-dokument