Skip to main content

Storsatsning på biogas invigs

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 08:12 CEST

I dag invigs Sveriges största rötningsanläggning för framställning av biogas på Jordberga gård utanför Trelleborg. Invigningstalar gör regionrådet Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

– Det känns mycket bra att driften på Jordberga går igång på allvar, säger Pontus Lindberg. I arbetet med en hållbar omställning av Skåne är biogas en viktig del. Vårt mål är att Region Skånes verksamhet ska vara helt fri från fossila bränslen 2020, och att detsamma ska gälla hela Skåne 2030.

För att nå målet har Region Skåne initierat och tagit fram ”Skånes färdplan för biogas” och arbetar tillsammans med aktörerna på marknaden för att öka produktion och användning av biogas. I Skåne finns extra goda förutsättningar. 2020 ska den årliga biogasproduktionen vara 3 TWh.

– Vi vet att receptet på framgång är samordning och samverkan. Det är med en mångfald av aktörer som agerar utifrån ett verkligt behov som den gröna omställningen sker på riktigt, säger Pontus Lindberg.

Den råvara som används på Jordberga är huvudsakligen lokalt framställd inom en radie av 27 km. Det handlar om råg, vete, majs och sockerbetor, men även restprodukter från livsmedelsindustrin. Sammanlagt beräknas 110 GWh biogas av fordonskvalitet om året produceras, vilket innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 28 000 ton – eller vad som släpps ut från mer än 300 stadsbussar.

Mer information och kontakt:
Pontus Lindberg (M)
Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tel: 0709-53 33 96