Skip to main content

Sverigeförhandlingen viktig pusselbit

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 15:42 CET

I dag presenterade Sverigeförhandlingens förhandlare HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman den sträckning och de stationslägen som skall tas upp med involverade kommuner. Det handlar om en sträckning norr om Hässleholm via Värnamo. Det kommer heller inte att krävas medfinansiering av spåren. Prioriteringen är att starta med stambanan Stockholm-Göteborg och först därefter bygga Malmö-linjen.

– Detta är den största infrastruktursatsningen på mycket länge och vi gör klokt i att noga analysera konsekvenserna innan vi gör definitiva åtaganden, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition och regionstyrelsens andre vice ordförande i Region Skåne. Även utan medfinansiering kommer det att krävas mycket av de involverade kommunerna och regionerna.

Sverigeförhandlingen är en del av de mycket stora investeringar i infrastruktur och bostäder som Sverige och Skåne behöver de närmaste decennierna. Den nya höghastighetsstambanan blir ytterligare en av Skånes förbindelser norrut jämte främst Västkustbanan/E6, E4, gamla stambanan/väg 23 och E22.

– Vi behöver satsa mer pengar i byggen och underhåll av våra vägar och järnvägar, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne. Människors rörlighet kommer att fortsätta att öka, och välfungerande kommunikationer är viktiga för hela samhällsekonomin.

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
Oppositionsledare och regionråd
Region Skåne
Tel: 044-309 32 33

Pontus Lindberg (M)
Regionråd och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Telefon: 0768-89 01 16

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se