Skip to main content

Tre filer behövs på vägen!

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2015 07:50 CET

Hur ska flaskhalsarna i trafiken och på spåren i Skåne angripas? Det frågar Moderata regionrådet Pontus Lindberg (M) regionstyrets Mätta Ivarsson (MP) i en interpellation inför regionfullmäktige den 24 februari.

– Bakgrunden är att Mätta Ivarsson i en intervju sagt att södra stambanan är full samtidigt som Skåne, som hon säger, dränks i lastbilar, säger Pontus Lindberg (M). Ändå är regionstyrets linje att problemen ska lösas genom att tvinga transporter över på räls vilket kommer att störa pendlingstrafiken än mer.

Vägtrafiken kräver en lösning långt innan vi hinner bygga bort  järnvägens flaskhalsar. Lastbilstrafiken fyller nu vissa motorvägssträckor och belastar därför också ”smitvägar” och mindre vägar som varken är avsedda för tunga transporter eller ens byggda för påfrestningarna.

Att tvinga över lastbilstransporter till spår innan flaskhalsarna åtgärdats riskerar att leda till ännu större trafikproblem för järnvägen – inklusive pendlingstrafiken. En snabbare lösning är att skapa fler filer där motorvägarna blivit för trånga. Det gäller främst Malmö, Lund och Helsingborg – inte minst E6/E20. Mer kapacitet kan ske genom tre filer, där en fil åtminstone dagtid kan reserveras för kollektivtrafik.

– Jag ställer därför tre frågor till Ivarsson, fortsätter Pontus Lindberg (M). Om tidsplanen för att järnvägens flaskhalsar vidgats, om järnvägen till så skett är en realistisk lösning på lastbilsproblemen, och om man därför inte borde pröva att skapa tre filer på motorvägarna kring Malmö, Lund och Helsingborg.