Skip to main content

Uppmana fler skåningar att donera organ

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 06:30 CET

I morgon lämnar Ulrika Heindorff (M) och Anna Jähnke (M) in en motion till regionfullmäktige om organdonation. Bakgrunden är att det finns långa köer för personer som behöver ett nytt organ. Under 2015 väntade 785 personer på ett eller flera organ i mitten av året.

– Ett nytt organ innebär ofta ett helt nytt liv med ökad livskvalitet. För de patienter som väntar på ett nytt organ kan väntetiden vara en stor stressfaktor och denna väntetid vill vi minska, säger Anna Jähnke (M), ledamot i regionfullmäktige.

En förutsättning för att en person ska bli aktuell som organdonator är att denne vårdas med respirator på en intensivvårdsavdelning då döden inträffar. Antalet personer som avlider under de omständigheterna är inte särskilt många, och antalet personer som är registrerade donatorer som avlider under de omständigheterna är ännu färre, vilket direkt begränsar antalet möjliga organtransplantationer.

– Region Skåne behöver ta sitt ansvar för att fler skåningar ska ta ställning och anmäla sig till donationsregistret. Här kan vi ta hjälp av primärvården som rutinmässigt kan ställa frågan vid hälsosamtal eller när en ny person listar sig på vårdcentralen exempelvis, säger Ulrika Heindorff (M), ledamot i regionfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Det finns många olika tillfällen när samhället kan hjälpa till att påminna om registrering i Donationsregistret. Nationellt skulle man kunna besluta om denna möjlighet vid till exempel körkortsteoriprov, något som hade nått många personer. Det viktiga är att antalet organdonatorer i Skåne ökar så att vi på alla plan kan erbjuda den högkvalitativa vård vi bör erbjuda.

Med anledning av ovan föreslår vi regionfullmäktige besluta

Att hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda vid vilka tillfällen Region Skånes vårdproducenter, främst inom primärvården, skulle kunna uppmuntra, underlätta och påminna om donationsregistret så att fler kan registrera sig som organdonatorer.

Att hälso- och sjukvårdsdirektören tillsammans med IT-direktören får i uppdrag att se över hur dagens IT-system skulle kunna ge vårdproducenter en signal att vid vissa tillfällen påminna om registrering i donationsregistret.

Kontaktuppgifter:
Ulrika Heindorff (M)
Tel: 0768-89 07 79

Anna Jähnke (M)
Tel: 0732-31 12 93

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se