Skip to main content

Vård på fel nivå: Lösningen är att låta familjerna välja barnläkare

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 15:24 CET

En fjärdedel av alla som söker sig till barnakuten på Sus i Malmö skulle kunna få vård på annat sätt, har forskare vid Lunds universitet konstaterat. När så många söker vård på fel nivå innebär det att det tar längre tid för samtliga patienter – och att de med störst vårdbehov får vänta längre på till exempel smärtlindring.

– Den oro föräldrar känner i dessa situationer är lätt att förstå, kommenterar Carl Johan Sonesson (M). Därför måste informationsinsatser kombineras med ökad tillgång på barnläkare i primärvården.

– Ett vårdval för barnläkare skulle minska avstånden till, och väntetiderna för, barnläkarbesök. Därmed minskar också behovet för barnfamiljerna att besöka barnakuten för att få träffa en barnläkare, säger Ulrika Heindorff (M), 2:e vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård. Detta är något som Moderaterna i Region Skåne har arbetat för länge.

Mer information och kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare
Region Skåne
Tel: 044-309 32 33

Ulrika Heindorff (M)
2:e vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Region Skåne
Tel: 076-889 07 79

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se