Skip to main content

Vård, var god vänta - moderat rapport om skånsk sjukvård

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2018 11:02 CET

I dag släpper Moderaterna i Region Skåne en rapport om den skånska sjukvårdens problem: "Var god vänta - om de skånska vårdköerna. I den framgår att köerna sedan 2014 har blivit allt längre - i dag står 114872 skåningar i kö för att få vård - 29832 av dessa har väntat längre än värdgarantin tillåter.

Alla vårdköer är dåliga. Köer medför oro och lidande för patienterna, gör vården sämre och dyrare, resurser går till att administrera köer - inte ge vård, och personalen blir mer stressad och får sämre arbetsmiljö.

Rapporten visar tydligt på att Region Skåne är på fel väg. Vi ser generellt ökande köer, en tredjedel längre sjukvårdskö i snitt – och sämre i flera fall. Sju månaders väntetid från första kontakt är i dag inte ovanligt. Och Skåne tappar stadig placeringar mot resten av Sverige.

Rapporten visar också att det finns en avgörande faktor som ger kortare köer, och det är vårdvalssystem. Landsting och regioner med vårdval har kortare köer. De specialiteter där vårdvalen finns kvar från alliansens styre i Skåne har också kortare köer, ofta inga alls.

- Vi visade under åren 2006-2014 att vi framgångsrikt kunde korta köer genom att ge patienterna rätt till vårdval och låta pengar styras dit där mest vård gavs, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Vi hade god hjälp av Alliansregeringens kömiljard, men det krävdes målmedvetet arbete i Skåne samtidigt som vi höll budgeten: det fanns pengar att satsa när det behövdes.

- Vi vill nu, om vi hamnar i regionledning efter valet, återuppta arbetet med att kunna ge skåningarna den vård de behöver och efterfrågar, säger Pontus Lindberg (M), oppositionsråd i Region Skåne. Vårdgarantin, som i dag är upp till 187 dagar från första kontakt bör minskas till maximalt 87: Kontakt direkt, bedömning inom tre dagar, och sedan inom 30 dagar vardera för utredning och åtgärd.

- För bästa resultat vill vi inte bara arbeta med vårdval och fritt vårdsökande, utan koncentrera mer på nära, småskalig sjukvård, säger Carl Johan Sonesson (M). Vi vill ha mer makt på vårdenheterna att agera efter sin kompetens. Det gör vi med större självstyrelse, personaldriven vård, och genom att utnyttja entreprenader.

Ytterligare kommentarer

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare och regionråd
Region Skåne
Tel: 070-508 32 33

Pontus Lindberg (M)
oppositionsråd och 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Region Skåne
Tel: 076-889 01 16

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se