Skip to main content

Vuxna med varaktigt funktionshinder ska få bättre vård

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2018 07:40 CET

Glädjande nog verkar det som att ärendet om att inrätta ett tilläggsuppdrag för vuxna med varaktig funktionsnedsättning går igenom under dagens hälso- och sjukvårdsnämnd. Ärendet är framlagt i nämnden med förslag till bifall av det rödgröna styret, men har sitt ursprung i en moderat motion från våren 2015.

Personer med varaktig funktionsnedsättning har liksom alla andra möjlighet att söka vård på alla vårdcentraler i Skåne. Det har dock visat sig att många vårdcentraler inte har de erfarenheter som krävs för att vården skall kunna tillgodose de funktionsnedsattas behov. Denna grupp har många gånger komplicerade sjukdomstillstånd som kräver många olika och frekventa kontakter med allt från vårdcentraler till specialister och habilitering. Det finns idag en stor skillnad i koordinering och kontinuitet i vården när en person går från barn till vuxen, där den vuxne förlorar många etablerade kontakter utan att det ersätts med motsvarande omhändertagande. Idag är det allt fler barn med svåra sjukdomstillstånd som lever mycket längre än för bara några år sedan, vilket ställer ökade krav på vården för vuxna. Vården upplevs dessutom som extra svårtillgänglig för vuxna som inte varit kända med varaktig funktionsnedsättning som barn utan kommer in som nya patienter med allt tydligare behov i att hantera en tilltagande funktionsnedsättning.

Moderaterna i Region Skåne lämnade genom Douglas Roth, Carl Johan Sonesson och Ulrika Heindorff i juli 2015 in en motion om att införa ett tilläggsuppdrag för skånska vårdcentraler avseende vuxna med varaktig funktionsnedsättning. Detta för att ge vårdcentralerna möjlighet att särskilt fokusera på och utveckla vården för en sedan länge åsidosatt patientgrupp. Det är kommer nu vara upp till vårdcentralerna att utveckla konceptet och söka tilläggsuppdraget.

– Om Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade varit mer drivande i frågan hade denna patientgrupp redan kunnat ha tillgång till vårdcentraler med specialistkunskap, säger Carl Johan Sonesson (M), regionråd. Nu gäller det bara att vårdcentraler över hela Skåne nappar och tar denna fina chans att utveckla helt nya koncept för patientgruppen.

– Jag är övertygad om att detta är en mycket bra lösning för att skapa den tillgänglighet och kontinuitet som patientgruppen idag saknar i alltför hög grad, säger Ulrika Heindorff (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden. Kompetensen kommer nu att öka vilket ger bättre vård, bemötande och omhändertagande.

– Jag är väldigt glad att tilläggsuppdraget äntligen, efter två och ett halvt år, blir verklighet, säger Douglas Roth (M), ledamot i regionfullmäktige. Vi hade såklart önskat att motionen hade behandlats och beslutats direkt, nu när facit har kommit på att det underlag och de intentioner som togs fram av oss i början av 2015 också är det som kommer implementeras.

Moderaterna i Region Skåne bildar med övriga allianspartier från valet 2014 oppositionen i Region Skåne efter att under två senaste mandatperioderna haft förtroendet av skåningarna att styra.

Region Skånes ansvarsområden är hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling, kultur och medborgardialog.

Läs mer på alliansens webbsida: oppositionskane.se