Skip to main content

1,5 miljoner kr satsas på allergivården i Stockholm

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2019 15:40 CEST

Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd

Vårdval Allergologi reviderades under hösten 2018, då ersättningen höjdes med 5 procent, vilket medförde ett tillskott om ca 1 miljon kronor på årsbasis. För att öka tillgängligheten och bidra till målet att korta köerna föreslås nu avtalsutskottet i Region Stockholm på sammanträdet den 4 juni att höja ersättningsnivåerna ytterligare för läkarbesöken, vilket innebär ett tillskott om 1,5 miljoner kronor per år utifrån 2018 års produktionsnivåer (motsvarande ca 7 procent).

– Vi har ett ansträngt läge med få specialistläkare i allergologi och patienter som får vänta på vård, och därför är det viktigt att öka ersättningen med inriktning på att fler patienter ska få sitt läkarbesök. Förra året mer än fördubblade Region Stockholm även ersättningen för ett antal ST-läkare som gör sin specialisering inom allergologi och detta gör vi för att skicka signalen att detta är ett viktigt område för framtiden, säger Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd.

- Arbetet med att justera villkoren i vårdvalet har skett i nära dialog med vårdgivare och även med Astma- och allergiförbundet och jag vill tacka för gott samarbete i ett läge där stora delar av landet upplever en brist på specialister inom allergiområdet, och framför allt för vuxna, avslutar Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd.

Fakta:

Beslutet på Region Stockholms avtalsutskott den 4 juni innebär höjda ersättningar för olika läkarbesök som ingår i vårdval allergologi, sammantaget höjs ersättningar som motsvarar 1,5 miljoner kr på årsbasis.

Sammantaget innebär de två närliggande revideringarna i vårdvalet tillsammans med satsning på fyra st ST-läkartjänster en förstärkning av allergivården en förstärkning av allergivården med ca 4,4 miljoner kr.

I Region Stockholm infördes vårdval specialiserad allergologi 2013. Idag finns det tre godkända vårdgivare inom vårdvalet som under förra året tog dessa emot 6500 patienter på besök. Allergologi som specialitet omfattar allergi och annan överkänslighet i olika organsystem. Inom vårdområdet råder det brist på utbildade specialistläkare både nationellt och inom regionen. I Region Stockholm finns det idag 20 specialistläkare inom allergologi där hälften är över 60 år.

För att öka antalet allergologer inom regionen har hälso- och sjukvårdsdirektören beslutat om extra medel för, till en början, 4 specialisttjänstgöringar inom allergologi. 1 är redan tillsatt och 3 planeras i närtid. Satsningen innebär att regionen finansierar specialisttjänstgöringarna med 40 000 kr/ månad extra utöver de 30 000kr/ månad som normalt betalas ut per tjänstgöringsblock och månad, d.v.s. 70 000 kronor. Vårdvalet kommer att framöver spela en nyckelroll vid utbildning av nya specialistläkare inom allergologi. Därför är det viktigt att regionen säkerställer en stabilitet för de aktörer som är verksamma inom vårdvalet så att kompetensförsörjningen säkerställs på lång sikt. 

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.