Skip to main content

​800 unga får sommarjobb i Region Stockholm

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2020 06:15 CET

Irene Svenonius (M)

Nu är det dags för länets ungdomar mellan 16 och 18 år att söka sommarjobb inom Region Stockholms verksamheter. Regionen har som mål att erbjuda minst 800 sommarjobb inom regionens olika verksamheter. Syftet med sommarjobben är att fler unga ska få upp ögonen för regionen som en potentiell framtida arbetsgivare. Satsningen från Region Stockholms sida uppgår till 6,7 miljoner kronor.

Sommarjobben är populära bland länets ungdomar. I förra årets enkät svarade hela 90 procent att de var mycket nöjda eller nöjda med jobbet. Vidare framgick det av enkäten att 93 procent kan tänka sig att arbeta hos Region Stockholm i framtiden.

-Med den här satsningen får unga i regionen både arbetslivserfarenhet, möjlighet att tjäna pengar och prova på att arbeta inom offentlig sektor. Förhoppningsvis kan sommarjobben inspirera fler unga till att vilja arbeta inom t ex vården i framtiden, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

-Som en av Sveriges största arbetsgivare är det viktigt att vi visar upp oss som en möjlig framtida arbetsgivare och vi ser att sommarjobben tagits emot på ett fantastiskt sätt hos tidigare sommarjobbare. Hela 93% uppgav efter förra sommaren att de kan tänka sig att arbeta i Region Stockholm, avslutar Irene Svenonius (M).

Fakta

Region Stockholm erbjuder minst 800 sommarjobb 2020 för ungdomar mellan 16-18 år bosatta i regionen. Region Stockholm lägger 6,7 miljoner kronor på satsningen.

Ansökningsperioden pågår mellan 1-23 mars. En annonskampanj är planerad att rulla ut under ansökningsperioden på Snapchat, Instagram samt Facebook – riktad till alla 16-18 åringar i hela Stockholms län

Ungdomar med funktionsnedsättning är fortsatt en prioriterad grupp, eftersom de har svårare än andra grupper att komma in på arbetsmarknaden samt för att öka mångfalden i Region Stockholms verksamheter.

Hela 93 procent av förra årets sommarjobbare kan tänka sig att arbeta hos Region Stockholm i framtiden. Sommarjobben är mycket uppskattade och 90 procent av ungdomarna angav att de varit mycket nöjda eller nöjda med sitt sommarjobb.

Läs mer här: www.sll.se/sommarjobb

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.