Skip to main content

Alliansen lägger 50 miljoner kronor på 85 nya utbildningsplatser med full lön under studietiden

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2018 07:00 CET

Sverige har en nationell brist på specialistsjuksköterskor, som leder till både inställda operationer och stängda vårdplatser. I Stockholms läns landsting har vi störst behov av specialistsjuksköterskor inom fem områden: akutsjukvård, anestesi, intensivvård, operation och neonatologi. Alliansen vill råda bot på den här bristen och lägger därför 50 miljoner kronor på 85 nya utbildningsplatser med full lön under studietiden inom de här specialiteterna.

 - Landstinget ska vara en attraktiv och modern arbetsgivare där medarbetare både vill stanna kvar och utvecklas. Vi har ett stort behov av specialistsjuksköterskor de kommande åren. Med den här satsningen på 85 nya utbildningsplatser med full lön under studietiden hoppas jag att fler sjuksköterskor ska vilja och kunna vidareutbilda sig, säger Peter Carpelan (M), personallandstingsråd i Stockholms läns landsting. 

- Med fler specialistsjuksköterskor kan vi hålla vårdplatser öppna och utföra fler operationer i Stockholms län. Det här är därför en satsning som på lång sikt kommer både medarbetare och patienter till del, säger Peter Carpelan (M).

Fakta

Stockholms läns landsting har ett behov av fler specialistsjuksköterskor inom framförallt akut- och slutenvården (akutsjukvård, anestesi, intensivvård, operation samt neonatologi).

Tidigare erbjöd landstinget sjuksköterskor en lön mellan 15 500 – 18 000 kr i månaden för studier på avancerad nivå. Sedan 2017 erbjuder landstinget full lön för sjuksköterskor under hela utbildningstiden. Höstterminen 2017 var det 341 sjuksköterskor som hade full lön under studietiden.

Satsningen på 50 mkr innebär ytterligare 85 stycken utbildningsplatser för sjuksköterskor med full lön samt fortsatt lön till de sjuksköterskor vars utbildning sträcker sig längre än till 2018. Det innebär att sjuksköterskor kan nyttja satsningen även under 2019 och 2020.

Medellönen för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i Stockholms läns landsting 2017 är 32 200 respektive 37 300 kr. Sedan tillkommer OB-tillägg och andra ersättningar. 

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.