Skip to main content

Alliansen presenterar nystart för Nya Karolinska

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2018 12:00 CEST

Vid Nya Karolinska bedrivs dagligen framstående sjukvård som kommer invånarna i Stockholms län och hela landet till del. Samtidigt finns det flera problem kopplade till det nya sjukhuset som måste lösas. Därför presenterar Alliansen i landstinget ett åtgärdsprogram som ska ge Nya Karolinska och hela Karolinska Universitetssjukhuset en nystart. Bland annat föreslås en ny styrelse för sjukhuset.

- Nya Karolinska är en viktig del av ett av Sveriges främsta universitetssjukhus, men det finns problem som behöver åtgärdas. Det kräver en ny styrelse som fokuserar på att stärka det nära ledarskapet inom hela Karolinska Universitetssjukhuset. Håkan Sörman kommer som ny styrelseordförande med lång och gedigen erfarenhet av offentlig sektor att tillföra precis den typen av kunskap som behövs framåt, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd och gruppledare.

- Karolinska universitetssjukhuset genomgår en viktig förändring som handlar om mer än bara en ny modern och topputrustad sjukhusbyggnad. Varje dag ger engagerade och kompetenta medarbetare en vård av hög kvalitet som räddar liv och förbättrar människors hälsa – hjärtsjukvården är bäst i landet enligt Swedehearts index. Styrningen och ledarskapet ska utvecklas för att ge ännu bättre förutsättningar och från landstingets sida ser vi en ny styrelse som en nystart för universitetssjukhuset, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och gruppledare.

- Karolinska har överanvänt konsulter och det har gjort att pengar har gått till fel saker. Samtidigt har inte medarbetarna varit tillräckligt involverade i hur vården ska bedrivas. För en bättre ekonomisk uppföljning anser vi att sjukhuset behöver en ny styrelse. Vi lyssnar också på medarbetarnas kritik mot försäljningen av Karolinskas gamla lokaler och skjuter upp den, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd och gruppledare.

- Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge är tillsammans Sveriges näst största arbetsplats. Det ställer enorma krav på god styrning och därför tillsätter vi en utredning för att stärka det nära ledarskapet. Den ska bland annat pröva tanken med flera fristående sjukhusenheter inom ramen för Karolinska Universitetssjukhuset, säger Gustav Hemming (C) miljö- och regionplanelandstingsråd och gruppledare.

Alliansens åtgärdsprogram för Karolinska Universitetssjukhuset

Åtgärder för att minska kostnaden för det nya sjukhuset:

- Prislista definierad för småjobb som tar bort risken för oskäliga ersättningar
- Omförhandling av finansieringen med Skanska/SHP i syfte att sänka kostnaderna
- Analyser görs av att köpa hela projektbolaget SHP till rätt pris 

Åtgärder för att hantera inkörningsproblem med lokaler/utrustning:
- Skanska har på egen bekostnad rättat till byggfel (t.ex. duschar där vattnet rann åt fel håll)
- Den ansvariga teknikleverantören har installerat om delar av ett trådlöst nätverk – vi kräver dem på ersättning för problemen
- Successiva anpassningar - t.ex. en gång så att personal kan gå torrskodda mellan nya byggnaden och administrativa lokaler
- Uppskjuten försäljning av ”Gamla Karolinska” utifrån synpunkter från medarbetare 

Åtgärder för bättre ekonomisk kontroll och uppföljning:
- Nya rutiner på sjukhuset – bland annat nyinrättad Compliance Officer
- Ny central inköpsfunktion inom landstinget och en särskild regelefterlevnadschef
- Oberoende extern granskning av konsultanvändning inom sjukhuset (pågår)

Åtgärder för bättre verksamhetsstyrning:
- Ny styrelse utses på landstingsfullmäktige i maj.
- Breddad kompetens i styrelsen – från fem till sju ledamöter
- Landstingsdirektören kommer vara adjungerad till sjukhusstyrelsen

Läs mer här: https://www.dn.se/debatt/vi-i-alliansen-byter-ut-styrelsen-for-karolinska/

Den nya styrelsen i sin helhet
Alliansen kommer föreslå följande styrelse på landstingsfullmäktige den 8 maj.

Håkan Sörman, ordförande
Eva Fernvall, vice ordförande
Ylva Hambraeus Björling
Håkan Nilsson
Kjell Asplund
Karin Eliasson
En ytterligare person kommer att presenteras.

Presskontakter
För Irene Svenonius (M)
Caroline Opsahl, pressekreterare
Mobil: 0707-374335
Mail: caroline.opsahl@sll.se

För Anna Starbrink (L)
Rasmus Jonlund, presschef
Mobil: 0707-374183
Mail: rasmus.jonlund@sll.se

För Ella Bohlin (KD)
Simon Olsson, pressekreterare
Mobil: 0707-374321
Mail: simon.olsson@sll.se

För Gustav Hemming (C)
Sofia Molin, pressekreterare
Mobil: 0707-374142
Mail: sofia.molin@sll.se

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.