Skip to main content

Alliansen satsar en halv miljard på ökad säkerhet och trygghet i SL-trafiken

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2018 06:00 CEST

Idag presenterar Alliansen den största riktade satsningen på ökad trygghet och säkerhet i SL-trafiken under åtskilliga år. Totalt satsas under kommande år runt en halv miljard på förstärkt skydd av kollektivtrafiken i form av exempelvis en kraftig utökning av antalet väktare.

SL:s infrastruktur är utsatt för en allt större skadegörelse. Klotter står för två tredjedelar av skadorna till en kostnad av hundratals miljoner kronor årligen. Klotterskadegörelsen räknat i antalet kvadratmeter har fördubblats mellan åren 2012 och 2017 och antalet polisanmälningar av skadegörelse har ökat från 14 000 till närmare 45 000 under samma år. Tunnelbanan är det trafikslag som drabbas mest följt av pendeltåg och lokalbanor.

- Satsningen är ett svar på den växande otryggheten i vårt samhälle i stort, men också en signal till våra resenärer om att vi inte tänker vika ned oss i kampen mot skadegörelse, klotter, våld, brott och droger, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

Insatserna krävs också för att möta en allt mer frånvarande polis. Sverige har en av de lägsta andelarna poliser per invånare i hela Europa. Här finns endast 195 poliser per 100 000 invånare. Inte heller har det någonsin tidigare slutat så många poliser som idag. 

- I spåren av justitieminister Morgan Johanssons (S) och regeringens poliskris har det i växande grad fallit på SL att upprätthålla tryggheten med egna resurser och insatser, fortsätter Kristoffer Tamsons.

Även den särskilda klottergruppen hos polisen är sedan ett par år tillbaka nedlagd, precis som de särskilda åklagare som jobbade med klotter som sin specialitet. För ett par decennier sedan patrullerade ett par hundra poliser särskilt i och omkring tunnelbanan. 

- Gruppen som kallades tunnelbanepolisen är idag helt utraderad. Istället är det våra ordningsvakter, väktare och särskilda tågvärdar som tagit över uppgifterna, tillägger Kristoffer Tamsons.

På senare tid har även risken för hot och sabotage, ofta med terror-bakgrund, höjts. Internationellt har även kollektivtrafiken utgjort måltavla för sådana aktioner. Skadegörelse, olovliga intrång och otrygghet i kollektivtrafiken är i slutändan ingenting annat än ett resultat av ett samhälle som inte lyckats slå tillbaka mot brottsligheten.

- Nu krävs att också övriga politiker tar sitt ansvar. Kommunerna måste sätta stopp för destruktiva dumheter som skattesubventionerade klottermurar och istället bygga upp sitt konstruktiva trygghetsarbete i form av exempelvis sociala insatser, stöd till brottsofferjourer, bättre belysning och upprustning av nedgångna utemiljöer. Dessutom krävs att regeringen återupprättar tunnelbanepolisen, avslutar Kristoffer Tamsons.

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.