Skip to main content

Alliansen välkomnar besked om regionbildningen

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2018 15:00 CEST

Regeringen har idag lämnat sin proposition om regionbildning för Stockholm. Det här beskedet innebär att landstinget bildar region från och med 1 januari 2019 och då övertar ansvaret för att bland annat upprätta och fastställa länsplanen - hur statliga trafikpengar till vägar och spår ska fördelas. En annan uppgift blir att driva och följa upp det regionala tillväxtarbetet.

Stockholms läns landsting har redan idag regionliknande uppgifter, såsom regionplanering. Det här ger förutsättningar för att bättre samordna den regionala nivån i Stockholm för exempelvis långsiktig planering. Förhoppningen är att kommunerna ska få en tydligare och mer effektiv motpart med mer samlad kompetens.

Förändringen påverkar inte kommunernas självstyre utan innebär endast en förflyttning av uppgifter och kompetenser från Länsstyrelsen till landstinget.

- Stockholmsregionen växer med 40 000 nya invånare varje år. Vi är Europas snabbast växande storstadsregion. När vi går från att vara landsting till att bilda region kan vi ta ett bredare ledarskap och se till att regionen växer både starkt och hållbart – där bland annat bygget av framtidens bostäder och kollektivtrafik kan gå hand i hand, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.

- Det är viktigt att vi har rätt organisation för att kunna skapa de allra bästa förutsättningarna för allt fler invånare i Sveriges mest dynamiska region. Genom att ett direktvalt organ övertar ytterligare befogenheter stärks också demokratin, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

- Stockholm står inför stora utmaningar när det gäller befolkningsutvecklingen. Det kräver stora förändringar i hur vi styr viktiga samhällsfunktioner. Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och behöver förutsättningar för en god ekonomisk utveckling. Regionbildningen är en viktig och efterlängtad reform för ett starkare och effektivare Stockholm, säger Ella Bohlin (KD), barn - och äldrelandstingsråd. 

- Som Europas snabbast växande storstadsregion så behöver alla aktörer dra åt samma håll. Vi har en historisk chans att bygga Stockholmsregionen klimatsmart och hållbart. Jag ser framför mig att vi med det här beskedet kan skapa en stark samhällsbyggarpakt mellan regionen och kommunerna, inte minst för att kunna planera kollektivtrafiken och bostadsbyggandet tillsammans, säger Gustav Hemming (C), regionplanelandstingsråd.

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.