Skip to main content

Charlotte Broberg utnämnd till ordförande för Strukturfondspartnerskapet Stockholm

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2019 14:41 CET

Charlotte Broberg (M), Fastighets och serviceregionråd

Idag utnämnde regeringen Charlotte Broberg till ny ordförande för Strukturfondspartnerskapet Stockholm. Regering och riksdag har tidigare i år fattat beslut om att det så kallade regionala utvecklingsansvaret i Stockholms län ska gå över från länsstyrelsen till Region Stockholm. I detta uppdrag ingår bland annat frågor om näringslivsutveckling, företagsstöd, EU:s strukturfonder samt planering av infrastruktur.

-Det är hedrande att få axla ett stort och viktigt uppdrag. Det rör sig om betydande belopp. Mellan 2014-2020 kommer drygt 2,3 miljarder ha investerats genom projektbudgeten. Rätt använt kan dessa pengar bidra till ökad tillväxt, stärka regionen och överbrygga skillnader mellan stad och land, säger Charlotte Broberg (M), regionråd i Region Stockholm.

-För mig är det viktigt att skapa valuta och mervärde för invånarna i Stockholms län. Min ambition är att det ska återspegla de projekt vi tar oss an framöver. Jag kommer därför lägga särskild vikt vid ordning och reda i bidragsgivningen och även vid uppföljningen, avslutar Charlotte Broberg (M), regionråd i Region Stockholm.

Om Strukturfondspartnerskapet Stockholm

Strukturfondspartnerskapet Stockholm är ett tvärsektoriellt partnerskap med representanter från politik, akademi, näringsliv, statliga myndigheter och det civila samhällets organisationer och beslutar om prioritering av projekt inom EU:s strukturfonder. Under perioden 2014–2020 beslutas om en total projektbudget på cirka 2,3 miljarder kronor varav 845 miljoner finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och 298 miljoner av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

Om Region Stockholm

Region Stockholm är landets näst största parlament efter riksdagen, med en budget på över 100 miljarder kronor och 45 000 anställda. Region Stockholm har hand om hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken för 2,3 miljoner människor i Stockholmsregionen samt regional utveckling.

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.