Skip to main content

​Grönt ljus för dubblerad vård och omsorg i Bromma sjukhus

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2020 16:59 CET

Tobias Nässén

Regionfullmäktige har gett grönt ljus till att försälja fastigheten Bromma sjukhus till fastighetsbolaget Vectura AB. Beslutet gör det möjligt att använda hela Bromma sjukhus till vård och omsorg istället för endast hälften som i dag. Vårdgivaren Stockholms sjukhem kommer också fortsatt bedriva sjukvård i Bromma sjukhus.

- Det här är ett viktigt beslut för att möjliggöra mer vård och omsorg både i Bromma men även hela västra Stockholm. Det är bra att långsiktiga aktörer vill vara med och ta ansvar för att bygga ut sjukvården i en växande Stockholmsregion, säger Tobias Nässén, (M) vård och valfrihetsregionråd.

Bromma sjukhus kan få dubbelt så mycket vård som i dagsläget. Idag är ungefär hälften av Bromma sjukhus tomställt i väntan på upprustning. Nu möjliggör Region Stockholm för en ny aktör att utveckla Bromma sjukhus och fördubbla den vård och omsorg som kan bedrivas där.

Vectura AB vann budgivningen med högst bud. Köpeskillingen är 570 miljoner kronor och ska användas för att fortsätta bygga ut och modernisera sjukvården i Region Stockholm.

FAKTA:

Vårdinnehåll:
Bromma sjukhus har en stor geriatrisk klinik med 110 slutenvårdsplatser. I dagsläget är fyra avdelningar öppna och den geriatriska vården bedrivs av Stiftelsen Stockholms sjukhem. Förutom geriatrisk vård finns Beckomberga vårdcentral, röntgen, labb, primärvårdsrehabilitering, fotvård och café. Alla befintliga avtal kommer föras över i samband med försäljningen.

Om Vectura AB

Vectura är ett fastighetsbolag som ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. Bolaget utvecklar, förvaltar och äger fastigheter inom segmenten samhällsfastigheter, kontor och hotell.

Om stiftelsen Stockholms Sjukhem
Stiftelsen Stockholms Sjukhem grundades år 1867 och bedriver vård och omsorg utan vinstsyfte. Stockholms Sjukhem bedriver verksamhet inom fyra områden; geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Stockholms Sjukhem har huvudsakligen avtal med Region Stockholm och Stockholms stad.

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.