Skip to main content

​Hemställan till statsministern och socialministern angående varuförsörjning i sjukvården

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2020 12:38 CET

Johnny Magnusson, Irene Svenonius och Carl Johan Sonesson

Under fredagsförmiddagen 13 mars skickades en hemställan till statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren angående varuförsörjning av smittskyddsmaterial i sjukvården med anledning av regionernas arbete för att bekämpa Covid-19. Avsändare är regionstyrelsernas ordförande i de tre största och mest Corona-drabbade regionerna – Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Hemställan innebär en formell begäran att regeringen ska ta ett nationellt grepp om varuförsörjning och prioritering av skyddsutrustning.

- Det kan inte lämnas till landets 21 regioner att konkurrera om utrustning. Vi kan inte heller invänta en EU-gemensam upphandling. Det tar för lång tid. Vi är ett land och vi måste bekämpa Coronaviruset tillsammans. Regeringen måste därför nu ta ett samlat och nationellt ansvar för att säkerställa tillgången på skyddsutrustning i hela landet och sätta igång egen produktion i Sverige, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd Region Stockholm.

- Det är av yttersta vikt att vi använder sjukvårdens utrustning på ett optimalt sätt. Detta gäller såväl inom som mellan regionerna i Sverige. Vi måste hjälpas åt mellan regionerna och det är även betydelsefullt med en nationell process för distribution och prioritering av befintlig skyddsutrustning, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.

- Alla har vi extremt stort ansvar att tillsammans lösa den situation vi befinner oss i. Men vi har brist på material, bland annat andningsskydd. Om landets 290 kommuner och 21 regioner var för sig ska hantera materialfrågan så finns en risk att fördelningen inte blir rätt. Staten måste därför ta det övergripande ansvaret nu, säger CarlJohan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande Region Skåne.

I hemställan lyfter de tre regionerna särskilt fram två krav:

1. De ansvariga myndigheterna - Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) - måste skyndsamt få ett uppdrag av regeringen att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och fördela till landets regioner efter störst behov.

2. Regeringen måste skyndsamt ta initiativ till att få igång en produktion av material inom Sverige för att långsiktigt säkra kapaciteten.

Se hemställan bifogat!

KONTAKT:

Sara Persson
Pressekreterare Moderaterna i Region Stockholm
sara.e.persson@sll.se
+46 707 37 62 55

Johnny Magnusson
Regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen
+46 730 98 48 00

Peter J Olsson (M)
Region Skånepeter.j.olsson@skane.se
+46 704 48 71 70

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.