Skip to main content

Kommentar med anledning av utredning om medverkan i beslut 2 februari

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2018 14:50 CET

Den externa juridiska granskningen av om finanslandstingsrådet Irene Svenonius varit jävig vid ett enskilt beslut vid ett möte den 2 februari konstaterar att Svenonius borde ha avstått från att delta i beslutet. Beslutet rörde granskningen av konsultköp som Karolinska Universitetssjukhuset gjort mellan 2011-2017.

- Det är bra att den här frågan nu har utretts grundligt av externa experter. Jag gjorde fel och skulle inte ha deltagit i den här beslutspunkten. Ansvaret var helt och hållet mitt, oavsett de råd jag fick innan mötet, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.

- Väljarna ska kunna lita på att alla beslut fattas på rätt sätt. Det är därför bra att Alliansen tog om beslutet redan förra veckan på landstingsstyrelsen och att det hela därmed redan har rättats till, säger Irene Svenonius (M).

Fakta
En internrevision på Karolinska Universitetssjukhuset visade att sjukhuset brustit i rutiner när det bland annat gäller fakturahantering och konsultköp. Alliansen i Stockholms läns landsting kallade därför till ett extrainsatt möte med landstingsstyrelsens ägarutskott den 2 februari där det fattades beslut om ett antal åtgärder för att skärpa styrning, ledning och kontroll över sjukhuset.

En av beslutspunkterna på mötet rörde att det skulle genomföras en extern granskning av konsultköpen som sjukhuset gjort mellan 2011-2017. Efter beslutet väcktes det frågor om Irene Svenonius borde ha deltagit i beslutet då hennes man arbetade som upphandlingschef på sjukhuset. Irene Svenonius har sedan hon föreslogs den 5 december 2016 offentligt redovisat vad hennes man hade för arbete.

Landstingsdirektören startade en extern juridisk granskning av om Irene Svenonius borde ha deltagit i beslutet eller inte. Beslutspunkten från ägarutskottet den 2 februari ersattes i ett nytt beslut i Landstingsstyrelsen den 20 februari, utan Irene Svenonius medverkan.

Frågan om Irene Svenonius varit jävig handlar om ett enskilt beslut på mötet den 2 februari, inte om några andra frågor som rör Karolinska universitetssjukhuset. 

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.