Skip to main content

Kostnaderna för NKS-avtalet kan sänkas med nära 2 miljarder

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2018 06:40 CET

Alliansen kan nu berätta om nästa steg i omförhandlingen av OPS-avtalet för bygg och drift av Nya Karolinska Universitetssjukhuset. Genom att landstinget med sin goda kreditvärdighet betalar en engångsinbetalning till SHP (Swedish hospital partners) på max tre miljarder kronor är ambitionen att landstingets årliga kostnader fram till 2040 kommer sänkas. Samtidigt kan vi redan nu se att den totala kostnaden fram till 2040 kan bli 1,9 miljarder lägre än förväntat.

- Jag har aldrig varit en av OPS-avtalets vänner och alla som röstade för OPS-avtalet år 2010 borde idka självkritik. Nu ser jag som mitt främsta jobb att sänka kostnaderna för skattebetalarna. Med detta beslut kommer landstinget ha bättre verktyg i förhandlingen mot Skanska och bankerna. Hur mycket vinst vi förväntar oss går inte att berätta utan att försvaga landstingets förhandlingsposition, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd.

Fakta

I nuläget ser vi att kostnaderna för Nya Karolinska kan sänkas på två sätt. Utöver detta utreds fortfarande flera och andra sätt för att fortsätta sänka kostnaderna.

1. Refinansiering av NKS

När byggfasen av avtalet är avsluta där risker som kostnadsökningar och förseningar borta. Det skapar förutsättningar för att omförhandla Swedish Hospital Partners AB finansieringsavtal med de kommersiella långivarna för att få bättre lånevillkor och därmed reducerat vederlag för landstinget.


Stockholms läns landsting kan göra en engångsinbetalning på max upp till tre miljarder kronor, vilket skulle innebära att det årliga vederlaget till 2040 sänks. Anledningen till att det här alternativet nu övervägs är att Stockholms läns landsting har en stabil och god kreditvärdighet som innebär möjligheter till lägre räntor och lånekostnader. Ett lån på tre miljarder kronor bedöms inte påverka landstingets upplåningsmöjligheter på marknaden negativt.

Landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen kommer att ta ställning till alternativet. Landstingsdirektören kommer sedan att få i uppdrag att genomföra förhandlingar. Det kommer enbart genomföras om det innebär en vinst för skattebetalarna. Om en vinst för skattebetalarna inte kan garanteras, kommer alternativet inte att genomföras.

2. Sänkta kostnader för NKS till 2040I OPS-avtalet är delar av de framtida betalningarna beräknade med en årlig ökning av KPI (konsumentprisindex) på 2 procent. Nu när inflationen har varit lägre beräknas de framtida vederlagen bli lägre med 1,9 miljarder kronor fram till 2040. Det gör att kostnaderna för landstinget blir lägre än beräknat varje år.