Skip to main content

Läkarnas arbetstid ska utgå från patienternas behov

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2018 08:00 CEST

Patienternas och verksamheternas behov ska vara utgångspunkten för läkarnas arbetstid. När Stockholms läns landsting beslutade om schemaläggning för läkare mellan klockan 07-21 på vardagarna var det för att öka läkarbemanningen över dygnets timmar, för att förbättra arbetsmiljön och för att öka teamarbetet mellan sjukvårdens olika yrkesgrupper. Och för att öka tillgängligheten för patienterna.

Alliansen vill nu därför bemöta oron som finns hos läkargruppen genom att ta steg två i införandet av schemaläggningen:

  • Schemaläggningen ska anpassas efter patienternas och verksamheternas behov. Landstingsdirektören får nu därför i uppdrag att tillsammans med sjukhusdirektörerna försäkra att man tagit hänsyn till de lokala behoven.
  • Ingen läkare ska förlora ekonomiskt på schemaläggningen. De pengar som eventuellt sparas genom att tidigare jour- och beredskapstid blir ordinarie arbetstid ska gå tillbaka till läkarna. Lönerna kan därför individuellt behöva ses över och justeras lokalt.
  • Kortvarselavtalet förlängs tills pågående förhandling med Stockholms läkarförening är avslutad.

– Det är fullt förståeligt att förändringar kan skapa oro. Att vi vill schemalägga läkarna mellan klockan 07-21 på vardagarna handlar om att läkarna precis som övrig vårdpersonal behöver finnas på plats när patienterna behöver vård. Samtidigt är det viktigt att ingen läkare ska förlora ekonomiskt på att en mindre del av tidigare jour- och beredskapstid blir ordinarie arbetstid – då ska lönerna justeras lokalt, säger Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd.

– Vården behöver jobba i team runt patienten – när patienten behöver dem. Då behövs både läkare och sjuksköterskor. Självfallet ska schemaläggningen göras lokalt på varje arbetsplats. Vi ska inte ha centralstyrda politiskt beslutade arbetstider – och jag beklagar att kommunikationen runt schemaläggningen kan ha blivit otydlig och skapat oro bland läkare och i förlängningen patienter, säger Anna Starbrink (L), sjukvårdslandstingsråd.

– Införandet av schemalagd arbetstid för läkare kommer medföra förändringar och därför är det viktigt att lyssna in den oro som finns bland läkare. Sjukvården är inne i en stor förändringsprocess. Tillgängligheten måste förbättras och läkarkontinuiteten behöver öka för att Stockholmarna ska få vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Det här är ett steg i rätt riktning, men schemaläggningen måste samtidigt ta hänsyn till verksamheternas lokala behov för att det ska bli så bra som möjligt, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

– Våra gemensamma resurser i vården, både personal och lokaler, måste användas på ett klokt och effektivt sätt. Så får vi en nära vård. Schemaläggningens viktigaste uppgift är att göra vården tillgänglig under fler av dygnets timmar. Det vet man såklart lokalt på avdelningarna hur man gör på bästa sätt, så det är där läkares scheman ska planeras, inte av oss politiker, säger Karin Fälldin (C), talesperson vid sjukvårdsfrågor.

FAKTA:

Landstingsfullmäktige fattade beslut om schemaläggning av läkarna inom akut- och slutenvården samt i verksamheter med en hög andel hyrläkare i juni 2016 i samband med budget 2017.

Nytt jour- och beredskapsavtal för merparten av läkarna i Stockholms läns landsting gäller från 1 september 2017.

Läkarnas ordinarie arbetstid är 40 timmar i veckan mellan klockan 07-21 på vardagar. Övrig tid är jour- och beredskap. 

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.