Skip to main content

Landstinget får högsta resultaten hittills

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2018 10:00 CET

Stockholms läns landsting genomför varje år en landstingsgemensam medarbetaruppföljning. Årets uppföljning visar på förbättrade resultat inom samtliga tre övergripande index; totalindex, medarbetarskapsindex och ledarskapsindex. Medarbetare upplever att de trivs, de känner en hög motivation och att de har meningsfulla arbetsuppgifter.

– Stockholms läns landsting ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare och det tycker jag att medarbetaruppföljningen visar. Att vi har stolta och motiverade medarbetare är en av våra främsta styrkor inom Stockholms läns landsting. Likaså att vi har ett högt index vad gäller ledarskap är oerhört viktigt, då vi hela tiden arbetar hårt för att vara en arbetsgivare som attraherar, behåller och utvecklar medarbetarna, säger Peter Carpelan (M), forsknings- och personallandstingsråd.

Medarbetaruppföljningen visar också på framför allt två utvecklingsområden; hälsoproblem och utsatthet, där 25 procent anser att de har hälsoproblem på grund av arbetet och 11 procent uppger att de blivit utsatta för hot och våld i samband med arbetet.

– De höga sjuktalen är ett allvarligt problem och vi kommer att prioritera arbetsmiljöarbetet extra mycket kommande år. Samtidigt är de höga sjuktalen i Stockholms läns landsting på samma nivå som övriga landet. Enligt Arbetsmiljöverket uppger 24 procent av alla sysselsatta i Sverige att de har någon form av ohälsa kopplad till arbetet, säger Peter Carpelan.

Fakta:

Syftet med medarbetaruppföljningen är att undersöka den psykosociala arbetsmiljön, främja de övergripande målen för arbetsmiljöarbetet och vara ett stöd i verksamheternas förbättringsarbete. Årets genomförande resulterade i en svarsfrekvens på 76 procent. År 2016 var siffran 78 procent.

Medarbetaruppföljningens övergripande index Medarbetarskapsindex, Ledarskapsindex och det samlande indexet Totalindex möjliggör jämförelser mellan enheter. Indexvärdena för Stockholms läns landsting visas nedan, siffrorna inom parentes är siffror för 2016. Målvärdet är det uppsatta målet som landstinget ska uppnå, vilket också sker.

Totalindex 74 (73) Målvärde ≥ 74

Medarbetarskapsindex 76 (75) Målvärde ≥ 75

Ledarskapsindex 77 (76) Målvärde ≥ 76

Moderaterna styr Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006 och ansvarar för sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.