Skip to main content

Locum har utsetts till ”Excellent arbetsgivare” med mest jämställda arbetsvillkor i fastighetsbranschen

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2019 07:00 CEST

Stina Ramberg Dahl, HR- och kommunikationsdirektör & Charlotte Broberg (m), ordförande i Locum

Nyckeltalsinstitutet har utnämnt Region Stockholms fastighetsbolag Locum AB till den arbetsplats inom fastighetsbranschen i Sverige som har mest jämställda arbetsvillkor.

– För att vara en attraktiv arbetsgivare måste man vara en jämställd arbetsgivare. Locums arbete med att ha en god och jämställd arbetsmiljö där utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling ges för alla har lyckats. Det är viktigt att regionen som arbetsgivare lockar både kvinnor och män, säger Charlotte Broberg, (m), ordförande i Locum.

– På Locum arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering vilket också främjar inkludering och mångfald. Genom att tydliggöra vad som krävs i form av kompetens för respektive roll och säkerställa matchningen utifrån det, så skapas rätt förutsättningar för att prestera, säger Locums HR- och kommunikationsdirektör Stina Ramberg Dahl. 

– Vårt tydliga och långsiktiga arbete med företagskulturen bidrar också till jämställdheten. Vi arbetar med självledarskap och självutvecklande team i syfte att få ett mer innovativt klimat. Vi vill vara ett företag där var och en utvecklas och ges möjlighet att ta stort eget ansvar samtidigt som vi samarbetar för att enkelt och snabbt lösa problem på rätt nivå i organisationen. Allt detta bidrar till vår företagskultur och vår gemensamma anda. Att vara jämställda blir därmed en självklarhet, vilket märks inte minst i det faktum att 53% av våra chefer är kvinnor summerar Stina Ramberg Dahl, HR- och kommunikationsdirektör på Locum.

– Att Locum får detta erkännande visar att det långsiktiga arbetet med kultur och värderingar inom Region Stockholm har nått resultat. När vi jobbar mot tydliga mål om vilka vi vill vara blir det även enklare att göra uppföljning och analyser. En jämställd arbetsplats vinner alla på, avslutar Charlotte Broberg, (m), ordförande i Locum.

Fakta:

Nyckeltalsinstitutet presenterar varje år de mest attraktiva, jämställda och hälsobefrämjande arbetsgivarna i Sverige, som toppar listorna för respektive bransch. Utnämningarna baseras på index som är genererade från över 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor. Mätningen av mest jämställda arbetsgivare görs genom att ett jämställdhetsindex tas fram, som baseras på skillnad i arbetsvillkor för män och kvinnor, som lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning.

Se länken nedan för att läsa mer om vilka frågeställningar som mäts i undersökningen: http://nyckeltal.se/vara-kunder/excellenta-arbetsgivare/

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.