Skip to main content

Nu införs flexibla nattstopp i busstrafiken

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2019 08:13 CEST

Kristoffer Tamsons, trafikregionråd och ordförande för SL.

Nu inför SL flexibla nattstopp i busstrafiken vilket möjliggör för resenärer att välja var bussen ska stanna längs färdvägen. Försöket införs med start torsdag den 2 maj på nattbusslinje 504Y som går genom Hallonbergen och Ursvik i Sundbyberg.

- Nu genomför vi ännu en trygghetsreform i SL-trafiken. Flexibla nattstopp införs för första gången. Försöket innebär att resenärerna kan välja var bussen ska stanna längs färdvägen i stället för att bussen bara stannar vid befintliga hållplatser. Med detta vill vi bidra till att fylla i en blind fläck som många gånger finns i fråga om människors trygghet, säger Kristoffer Tamsons, trafikregionråd och ordförande för SL.

- Ombord på bussen och i själva trafiken uppger de allra flesta att de känner sig trygga. Däremot kryper otryggheten många gånger fram när man kliver av och ska gå längs med den mörka gångvägen, genom den nedklottrade tunneln eller de oklippta buskagen. Med flexibla nattstopp kan resenärerna slippa mycket av detta, avslutar Tamsons.

Fakta:

I maj inleder Storstockholms Lokaltrafik (SL) ett försök med flexibla hållplatser. Försöket införs med start torsdag den 2 maj på nattbusslinje 504Y som går genom Hallonbergen och Ursvik i Sundbyberg och pågår till och med den 1 juni.

Försöket innebär att resenärerna på nattbussen kan välja var bussen ska stanna längs färdvägen i stället för att bussen bara stannar vid befintliga hållplatser. Detta kommer att ske genom att en kundvärd finns med på samtliga turer under försökstiden. Resenärer har då möjlighet att tala om för kundvärden var och när denne vill kliva av. Kundvärden meddelar därefter chauffören som stannar till med bussen så nära den önskade platsen som möjligt utifrån de trafikregler och det utrymme som finns. Syftet med försöket är att öka tryggheten under resan genom att låta resenärerna kliva av närmare sin slutdestination.

Eftersom att den här typen av försök inte går att genomföra i alla busslinjer så har det varit viktigt för SL att noggrant utreda var försöket kan genomföras - utan att kompromissa om trafiksäkerheten. Just linje 504Y från Ursvik har en färdväg som till stor del består av ny bebyggelse, anpassad infrastruktur och god belysning. De nya vägarna genom området är avskilda från större vägar och trafiken är begränsad till en relativt låg hastighet, vilket gör det lämpligt att genomföra försöket längs linjen. Dessutom utgår linjen från Hallonbergen, vilket gör det enkelt att byta till den från tunnelbanans blå linje.

Försöket kommer att utvärderas efterhand för att se ifall upplägget kan bli aktuellt i permanent utformning för denna eller andra linjer i SL-trafiken i framtiden.

Presskontakt:

Emil Johansson
Pressekreterare (M)
Region Stockholm
Tel: 070-737 7633
Epost: emil.e.johansson@sll.se

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.