Skip to main content

Nya åtgärder ska ge bättre pendeltågstrafik

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2019 17:27 CEST

Kristoffer Tamsons, Trafikregionråd och ordförande för SL

I fredags skrev SL, Trafikverket och MTR under en avsiktsförklaring om ett åtgärdsprogram som ska förbättra pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen. Totalt omfattar åtgärdsprogrammet fler än 20 åtgärder som syftar till att minska trafikstörningarna på pendeltågen, förbättra hanteringen av trafiken under och efter störningar, samt att utveckla en tillförlitlig trafikinformation. Om detta skriver P4 Stockholm.

- Detta är ett efterlängtat och viktigt steg framåt. Med avsiktsförklaringen på plats fogar vi en viktig byggsten till arbetet för en bättre och punktligare pendeltågstrafik. Bättre infrastruktur, bättre hantering av trafiken vid störningar och bättre trafikinformation är och förblir avgörande för att ge resenärerna i Stockholmsregionen en pålitligare pendeltågstrafik säger Kristoffer Tamsons, trafikregionråd och ordförande för SL.

Fakta:

SL, genom Trafikförvaltningen i Region Stockholm, Trafikverket och MTR skrev i fredags under en avsiktsförklaring om ett åtgärdsprogram för förbättrad pendeltågstrafik i Stockholmregionen. De tre parterna åtar sig att gemensamt och i respektive organisation verka för att åtgärderna genomförs eller påbörjas redan under 2019.

Samarbetet mellan SL, Trafikverket och MTR inleddes under våren 2018 och lade då betoning på gemensamma lösningar för växelproblem. Modellen resulterade i att antalet förseningsminuter orsakade av just trasiga växlar minskades med nästan 85 procent under 2018.

Åtgärdsprogrammet syftar till att minska antalet störningar i trafiken, höja punktligheten och förbättra informationen vid trafikstörningar. Genom detta vill SL på sikt öka resenärernas nöjdhet med trafiken.

Totalt omfattar åtgärdsprogrammet fler än 20 åtgärder. Det handlar till exempel om:

1. Förbättrad infrastruktur.
Minska antalet fel och händelser som påverkar trafiken. I åtgärdsprogrammet ingår bland annat utökat förebyggande underhåll på spårväxlar och spårledningar. Vidare inkluderas särskilda åtgärder kopplade till platser med vanligt förekommande fel som exempelvis elfel vid Älvsjö. Samtidigt vidtas fler åtgärder i syfte att förebygga spårspring.

Kortad återställningstid vid fel och händelser. I åtgärdsprogrammet ingår analyser av felavhjälpningsprocessen vid utvalda händelser för att se om exempelvis ändrad reservdelshållning kan korta återställningstiden.

2. Förbättrad hantering av trafiken under och efter störningar.
Konkreta störningshanteringsplaner för stopp. I åtgärdsprogrammet ingår att ta fram konkreta störningshanteringsplaner för stopp på den gemensamma sträckan mellan Älvsjö och Stockholm Odenplan, och att genomförapartsgemensamma utvärderingar efter inträffade större händelser for att lärdomar skakunna dras.

3. Ökad tillförlitlighet för trafikinformation.
Förbättrad skyltning. I åtgärdsprogrammet ingår bland annat en förbättring av skyltarnas funktion vid störningar och att förbättra informationen på pendeltågsstationerna om alternativa resvägar vid störningar.


Presskontakt:
Emil Johansson
Pressekreterare (M)
Region Stockholm
Tel: 070-737 7633
emil.e.johansson@sll.se

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.