Skip to main content

Nytt förslag möjliggör fler trygghetskameror i kollektivtrafiken

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2019 16:18 CET

Kamerabevakningsutredningen har i dag presenterat sitt slutbetänkande. Där föreslås bland annat en slopad tillståndsplikt för kameror i kollektivtrafiken och att det även ska bli möjligt att kamerabevaka större områden av trafiksystemet såsom stationer, terminaler och busshållplatser. Det tunnelbaneundantag som gällt tidigare föreslås nu bli gällande för hela kollektivtrafiken. Något som i ett första steg möjliggör hundratals nya trygghetskameror i brottsförebyggande, brottsuppklarande och ordningshållande syfte. En ny lag kan träda i kraft den 1 januari 2020.

- Detta är ett sent, men efterlängtat förslag. Vi har under flera år drivit på för att möjligheten att sätta upp fler kameror på otrygga platser i och runt kollektivtrafiken ska bli enklare. Blir det här förslaget verklighet möter det i stora delar upp det vi i årtal krävt av regeringen, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande SL.

- Blir förslaget verklighet skulle vi kunna täcka in många blinda fläckar där det i dag kan pågå brottslighet som skapar otrygghet såsom områden vid stationer, terminaler eller busshållplatser. Dagens förslag är därför en viktig delseger, fortsätter Kristoffer Tamsons.

- Regeringen måste nu även möta upp oss i även andra delar för att ta ett helhetsgrepp kring otryggheten. Det handlar om en förlängd och moderniserad ordningsvaktsutbildning, skärpt lagskydd för personal i kollektivtrafiken och en återinförd polis i kollektivtrafiken och tunnelbanan. I dessa delar fortsätter nu arbetet, avslutar Kristoffer Tamsons.

Fakta

Förslaget kan enligt utredningen träda i kraft 1 januari 2020. Undantag från tillståndsplikt ska inledningsvis gälla för bevakning i ett fordon som används i kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, spårväg eller i tunnelbana. Vidare ska undantag gälla för bevakning av ett stations-, terminal- eller hållplatsområde avsett för kollektivt resande på väg, järnväg, vatten, spårväg eller i tunnelbana. Var gränserna för ett sådant område går får bedömas i varje enskilt fall utifrån förhållandena på platsen. Platser i direkt anslutning till stationer, terminaler och hållplatser som är avsedda att underlätta för det kollektiva resandet, t.ex. cykel- och bilparkeringar samt passager till och från en sådan plats kan många gånger ingå i ett stations-, terminal eller hållplatsområde.

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.