Skip to main content

Nytt S-förslag riskerar valfriheten för kroniskt sjuka

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2019 10:15 CEST

Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd

På dagens sammanträde med regionstyrelsen i region Stockholm föreslår socialdemokraterna att sjukvård som finns i vårdval ska skäras ner med minst 300 miljoner kr på sex månader och utreda avveckling av vårdvalen överlag.

- Socialdemokraternas nedskärning med 300 miljoner kr inom vårdvalen motsvarar en nedläggning av hela allergivården och all vård inom vårdval handkirurgi. En sådan drakonisk minskning av patienternas valfrihet och tillgänglighet kan vi aldrig acceptera, säger Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd i region Stockholm.

Socialdemokraternas förslag till nedskärningar kommer en vecka efter det att Region Stockholms avtalsutskott mött vårdgivare inom vårdvalen för att utveckla styrning, ledning och kvalitetsfrågor inom vårdvalen.

- Socialdemokraternas förslag till nedskärningar av patienternas vård och valfrihet skorrar extra falskt när man nyligen deltagit i majoritetens förslag att höja ersättningarna i ett antal vårdval såsom vårdval allergologi och vårdval hud. Deras politik går inte ihop, det är inte seriöst, avslutar Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd i region Stockholm.

Fakta

Socialdemokraternas förslag till beslut på regionstyrelsen 18 juni 2019, ärende 13:

Att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att samordna och effektivisera vårdvalen i syfte att nå kostnadsbesparingar om minst 300 miljoner kronor under 2019.

Att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att därutöver utvärdera samtliga vårdval för att identifiera vilka som ska avvecklas, införlivas i primärvården, slås ihop med varandra samt hur takkonstruktioner för ersättningarna ska införas och forskning och utbildning tryggas.

Moderaterna styr Region Stockholm tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi är en blågrön koalition som tillsammans ansvarar för bland annat sjukvården, kollektivtrafiken och utvecklingen i Stockholmsregionen.